WRODZONE SKRZYWIENIE PRĄCIA
Congenital penile curvature