_Spodziectwo_
_Skrzywienie prącia_

_Spodziectwo u dzieci - operacje naprawcze kalectwa prąciowego_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci)
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

spodziectwo u dzieci

Chłopiec lat 13 po wielokrotnych operacjach spodziectwa prąciowego w innych ośrodkach. Rozszczepienie żołędzi (widoczne na zdjęciu), skrzywienie brzuszne (ku dołowi) prącia, bliznowacenie prącia, zwężenie ujścia cewki moczowej.

spodziectwo u dzieci

Po rozchyleniu żołędzi widać stopień jej rozszczepienia jak i zwężone ujście cewki moczowej.

spodziectwo u dzieci

Skrzywienie brzuszne prącia

spodziectwo u dzieci

Skrzywienie brzuszne prącia - stan wzwodu

spodziectwo u dzieci

Stan po zakończeniu etapu operacji polegającym na wykonaniu wyprostowania prącia metoda własną - prącie w stanie wzwodu kontrolnego.

spodziectwo u dzieci

Stan po zakończeniu operacji. Wykonano odtworzenie cewki do szczytu żołędzi i zszyto rozszczepioną żołądź.

spodziectwo u dzieci

Stan 2 miesiące po operacji. Chłopiec swobodnie oddaje mocz wypływający ze szczytu żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Stan 5 miesięcy po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Stan 8 miesięcy po operacji. Chłopiec swobodnie oddaje mocz wypływający ze szczytu żołędzi.

_Pacjent 2

spodziectwo u dzieci

Chłopiec 8- letni po operacji spodziectwa. Rozejście się zszytej cewki. Bliznowacenie prącia. Skrzywienie brzuszne prącia (ku dołowi).

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji zszycia cewki oraz po wyprostowaniu prącia.

spodziectwo u dzieci

Stan 8 dni po operacji. Pacjent swobodnie oddaje mocz

spodziectwo u dzieci

Stan 2 miesiące po operacji. Całkowite wygojenie się ran.

_Pacjent 3

spodziectwo u dzieci

Chłopiec 14-letni po 2 operacjach spodziectwa prąciowego wykonanych w innym ośrodku. Częściowe rozejście się żołędzi i cewki moczowej, przykrytej przez poprzeczne pasmo skórne. Skrzywienie prącia ok. 30 stopni (widoczne we wzwodzie).

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie przed rozpoczęciem operacji.

spodziectwo u dzieci

Podczas operacji wykonano wyprostowanie prącia sposobem własnym. Wykonano rekonstrukcję cewki moczowej unaczynionym płatem skórnym przesuniętym z grzbietowej części prącia . Zdjęcie wykonano po operacji. Ujście cewki doprowadzono do połowy żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie wykonane 8 miesięcy po operacji. Ujście cewki znajduje się w środkowej części żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie wykonane 8 miesięcy po operacji. Prącie jest proste.

_Pacjent 4

spodziectwo u dzieci

Chłopiec lat 6, po operacji spodziectwa prąciowego wykonanej w wieku 2 lat. Z powodu zwężenia cewki moczowej 12 razy wykonywano (w innym szpitalu) rozszerzania cewki w znieczuleniu ogólnym, które nie przyniosły poprawy. Na zdjęciu widoczne badanie przepływu moczu przez cewkę, które wskazuje na bardzo niską wartość przepływu (4 ml/sek) i duże zwężenie cewki (wykres krzywej przepływu ma nieprawidłowy, płaski kształt).

spodziectwo u dzieci

Cystografia mikcyjna wskazuje na znaczne poszerzenie cewki moczowej powyżej zwężonego odcinka prąciowego cewki.

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie przedoperacyjne. Ujście cewki jest bardzo wąskie, trudne do znalezienia. Podczas operacji rozcięto końcowe 2,5 cm cewki moczowej i wykonano jej rekonstrukcję (poszerzenie) ukrwionym płatem skórnym. Wytworzoną cewkę obszyto żołędzią.

spodziectwo u dzieci

W miesiąc po operacji chłopiec oddaje mocz szerokim strumieniem.

spodziectwo u dzieci

Szerokość i położenie ujścia cewki moczowej w 6 tygodni po operacji są prawidłowe.

spodziectwo u dzieci

Na zdjęciu widoczne badanie przepływu moczu przez cewkę, które wskazuje na prawidłową wartość przepływu moczu a wykres krzywej przepływu ma kształt prawidłowy.

spodziectwo u dzieci

Szerokość i położenie ujścia cewki moczowej w 2,5 roku po operacji są prawidłowe.

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik