_Kariera naukowa_

1966 - 1972 - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

1975 -  I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej

1978 - I stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej

1979 - Doktorat w zakresie chirurgii naczyniowej: pt. "Porównanie przydatności szwów z polikwasu glikolowego i z jedwabiu w chirurgii tętnic"

1983 - II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej

1987 - Sześć miesięcy stażu naukowego w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w Japonii (Kyoto Prefectural University of Medicine, Tohoku University - Sendai, Kobe Children`s Hospital, Kyushu University - Fukuoka, Tokyo Children`s Hospital, Yokohama Children`s Hospital), oraz w zakresie chirurgii i urologii dorosłych (Kyoto Prefectural University of Medicine),

1992 - Trzy miesiące stażu naukowego w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w USA (Children`s Hospital of Columbia University - New York, Schneider`s Children`s Hospital - New York, Iowa University - Iowa City).

1994 - Habilitacja w zakresie urologii dziecięcej: pt. "Odległe wyniki leczenia moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci"

1995 - 2 miesiące stażu naukowego w USA (Children`s Hospital of Columbia University -New York), Schneider`s Children`s Hospital - New York, Iowa University - Iowa City)

1996 - 2 miesiące stażu naukowego w Japonii (Kobe Children`s Hosp.)

1996 - profesor nadzwyczajny

2002 - Europejski certyfikat specjalizacyjny w zakresie chirurgii dziecięcej (European Board of Paediatric Surgery). Członek Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych (European Association for Paediatric Urology).

2003, 2004, 2005 - (dwukrotnie) staże naukowe w Belgradzkim Ośrodku Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narzadów Moczowo-Płciowych, które odbywały się w ramach Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej. (certyfikat)

2008 - udział w Pierwszym Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Narządów Moczowo-Płciowych u Dorosłych, który odbył się w Belgradzie (certyfikat)

2009 - Udział w Drugim Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Narządów Moczowo-Płciowych u Dorosłych, który odbył się w Belgradzie (certyfikat)

2010 - Udział w Trzecim Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Układu Moczowo-Płciowego im. prof. Savy Perovica w Belgradzie (certyfikat)

2012 - Udział w Drugiej Konferencji pt. Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa oraz w 4 Konferencji pt. Leczenie Chirurgiczne Ciężkich Wad i Chorób Narządów Moczowo-Płciowych u Mężczyzn, Arezzo, Włochy (certyfikat)

2012 - Udział w Pierwszym Międzynarodowym Kursie pt. Funkcjonalna Chirurgia Rekonstrukcyjna Męskich Narządów Moczowo-Płciowych, Catania, Włochy (certyfikat)

2013 - Udział w 5 Kursie Leczenia Ciężkich Wad i Chorób Układu Moczowo-Płciowego im. prof. Savy Perovica, Belgrad, Serbia (certyfikat)

W latach 1975-2003 - pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej (CSK WAM) w Warszawie [obecnie Wojskowy Instytut Medyczny].

Od 1978 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Dziecięcej CSK WAM jako asystent a następnie adiunkt.

W latach 1996-2003 - Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej CSK WAM.

W latach 2004-2022 - Kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci) Szpitala Damiana w Warszawie.

W latach 2005-2016 - zatrudniony w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Zespolonego w Kielcach, gdzie cyklicznie przeprowadzał operacje skomplikowanych przypadków z zakresu chirurgii urologicznej.

Prowadził również prywatną praktykę, udzielając w gabinecie porad z zakresu urologii oraz urologii dziecięcej, w tym leczenia hormonalnego wad wrodzonych.

Operacje wykonywał w Szpitalu Damiana w Warszawie oraz lecznicy Krajmed w Warszawie.

Chirurgia wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci (moczowody olbrzymie, moczowody podwójne, torbiele ujść moczowodów, odpływy pęcherzowo-moczowodowe, wodonercze, spodziectwo, wierzchniactwo, niedorozwój prącia (mikropenis) - leczenie zachowawcze i chirurgiczne, chirurgia rekonstrukcyjna prącia u dorosłych mężczyzn (leczenie takich wad wrodzonych prącia jak spodziectwo, wierzchniactwo, skrzywienie) oraz chorób prącia np. skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego jak również chirurgiczne leczenie zwężeń cewki moczowej.

1. Operacja przemieszczenia wrodzonej przetoki zewnętrznej przewodu głównego ślinianki przyusznej do jamy ustnej

Publikacje:
Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa: Congenital fistula of the main parotid duct; a new operative procedure. Journal of the Japan Society of Pediatric Surgeons 24, 936, 1988.

Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa: External fistula of the main parotid duct; the alternative procedure. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 43, 417, 1988.

Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa: Wrodzona przetoka skórna głównego przewodu ślinianki przyusznej: własny sposób operacji. Problemy Chirurgii Dziecięcej 15, 38, 1988.2. Przemieszczenie przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytu dla uratowania zbyt krótkiego - dla sprowadzenia na krocze - położonego obwodowo od przetoki odcinka jelita grubego

Publikacje:
Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka, Zbigniew Żmijewski, Bolesław Kalicki: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy. Polski Przegląd Chirurgiczny 66, 166, 1994.

Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka, Zbigniew Żmijewski, Bolesław Kalicki: Repositioning the misplaced colostomy for high imperforate anus: report of a new technique. Journal of Pediatric Surgery 29, 1483, 1994.


3. Leczenie torbieli pojedynczych nerek u dzieci przez podanie na krótki czas alkoholu do środka torbieli

Publikacje:
Wojciech Perdzyński, Marek Klewar, Jacek Rutka, Bogusław Sakson: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podanym do środka torbieli. Urologia Polska 51, 448, 1998. Merkuriusz Lekarski 46, 246, 2000.


4. Technika rozdzielania moczowodów podwójnych i ich przeszczepiania w osobnych kanałach podśluzówkowych w leczeniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych

Publikacje:
Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński i in.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. Urologia Polska 40, 302, 1987.

Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński et al.: Completely duplicated ureters: a new concept of reimplantation. Journal of Pediatric Surgery 27, 70, 1992.


5. Plastyka poszerzonego proksymalnego odcinka jelita cienkiego we wrodzonej niedrożności jelita polegająca na klinowym wycięciu warstwy surowicówkowo-mięśniowej i wpukleniu błony śluzowej do światła jelita (we współpracy z Iowa University, Iowa City, USA)

Publikacje:
Ken Kimura, Wojciech Perdzyński, Robert Soper: Elliptical seromuscular resection for tapering the proximal dilated bowel in duodenal or jejunal atresia. Journal of Pediatric Surgery 31, 1405, 1996.


6. Nowy sposób tamowania krwawień przy operacjach skrzywień prącia z nacięciem osłonki białawej prącia umożliwiający - w odróżnieniu od stosowanego dotychczas zacisku na prącie - zachowanie krążenia krwi w czasie operacji.

Publikacje:
- Praca pt. "Ucisk pomiędzy palcami jako nowa metoda tamowania krwawień w operacjach skrzywien prącia, w których nacinana jest osłonka biaława" była prezentowana na 35 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w Lublinie w dniach 23 - 25 czerwca 2005r.
- Praca pt. "Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of pen ile curvature" była prezentowana na 8 Europejskim Kongresie Medycyny Seksualnej, który odbył się w Kopenhadze w dniach 4 - 7 grudnia 2005r.


7. Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, mało inwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia

Publikacje:
Praca została wygłoszona na na 38 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w dniach 19 - 21 czerwca, 2008 r w Wiśle.
- Praca pt. "Excision of a fragment of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature" została wygłoszona na V Międzynarodowym Kongresie Chirurgii Rekonstrukcyjnej, które odbył się w Hamburgu w dniach 3 - 5 marca, 2010r. oraz na Trzecim Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Układu Moczowego im. Savy Perovica w Belgradzie w dniach 29-30 października 2010r.
- Praca pt. "Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results" została wygłoszona na 14 Europejskim Kongresie Medycyny Seksualnej - Mediolan 1 - 4 Grudnia 2011.
- Praca pt. "Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature" został wygłoszona na 27 dorocznym konkresie Europejskiego Stowarzyszenia Urologicznego - Paryż, 24 -28 Lutego 2012.
- Praca pt. Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany (certyfikat)
- Praca pt. Ways to decrease invasiveness during operation of congenital penile curvature. 5th Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery,"Sava Perovic". 3-Days Live Surgery Workshop and Lectures, September 26-28, 2013, Belgrade, Serbia (certyfikat)
- Perdzyński W, Adamek M, Stępień P: Late results after a new corporoplasty based on a stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature in adolescents. Abstracts of 1st Joint Meeting of European Society of Genito-Urinary Surgeons and European Society for Paediatric Urology, 21-22 November 2014, Ghent, Belgium. Doi: 10.13140/2.1.5181.6006

8. Kalibracja cewki żelem przeciwbliznowym jako metoda zapobiegająca nawrotom zwężeń po plastyce cewki z użyciem przeszczepu z błony śluzowej policzka u pacjentów kilkakrotnie wcześniej operowanyć z powodu zwężeń cewki moczowejprzedniej

Wojciech Perdzyński, Marek Adamek: Routine calibration - not dilatation - of urethra with the use of antiscar gel after operation of buccal mucosal graft in patients with the history of multiple operations for anterior urethral stricture. Praca przedstawiana na: VIII International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU), March 10-13th, 2019, Hamburg (Germany).   

od 1977 - członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,

1980 - 1996 - sekretarz Zarządu Głównego PTChD.

1987 - 1990 - członek Japońskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

od 1995r - członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

od 2002r - członek Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych

Brał udział wielu kongresach naukowych chirurgów dziecięcych odbywających się w Polsce /Wrocław 198O, Warszawa 1984, 1992, 1994, Szczecin 1988, Gdańsk 2000, Wrocław 2003/ i za granicą: kongresy Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów dziecięcych w Marsylii w 1979, w Budapeszcie w 1991, w Sheffield w 1995, w kongresach towarzystw narodowych w chirurgii dziecięcej: w Erfurcie /Niemcy/ w 1979, Karl-Marx-Stadt /Niemcy/ in 1982, w Pecs /Węgry/ w 1979 i w 1986, w Kobe /Japonia/ w 1987, w Colorado Springs /USA/ i w Iowa City /USA/ w 1992.

Brał też wielokrotnie udział w kongresach Polskiego Towarzystwa Urologicznego jak i w kongresach Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych (od 1996r). W marcu 2003r brał udział w kongresie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Madrycie gdzie przedstawiał pracę dotyczącą operacyjnego leczenia wrodzonych skrzywień prącia.

W listopadzie 2003r brał udział w kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Męskich Narządów Płciowych (Mediolan). W lutym 2004r, na Drugim Międzynarodowym Sympozjum Chirurgii Męskich Narządów Płciowych (Moskwa) przedstawiał pracę na temat techniki operacyjnej w leczeniu wrodzonych skrzywień prącia u młodych mężczyzn.

W marcu i w sierpniu 2004r uczestniczył w operacjach podczas kolejnych edycji Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej zorganizowanych w Belgradzie (Serbia) przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne i Włoskie Towarzystwo Chirurgii Andrologicznej.

W grudniu 2004r przedstawiał pracę z zakresu chirurgii skrzywień prącia na 7 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej w Londynie (patrz referaty).

W sierpniu 2005r został zaproszony do Belgradu na wykłady i na operacje pokazowe w czasie Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej zorganizowanej przez Europejskie i Włoskie Towarzystwa Andrologiczne (certyfikat)

W czerwcu 2006r za prezentacje naukową pt. "Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa" wygłaszaną na 36 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego otrzymał nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną przez urologa spoza ośrodka akademickiego (certyfikat)

Uczestnictwo w Kongresie Pol. Tow. Chirurgów Dziecięcych, wrzesień 2009r (certyfikat)

Uczestnictwo w kursie chirurgii rekonstrukcyjnej w Belgradzie, wrzesień 2009r (certyfikat)

Uczestnictwo w kongresie Europejskiego Tow. Med. Seksualnej w Lyonie, listopad 2009r (certyfikat)

Na kongresach naukowych odbywających się w Polsce i za granicą przedstawiał 128 prac, w tym 103 z zakresu urologii dziecięcej i chirurgii rekonstrukcyjnej prącia i cewki moczowej u dorosłych

1. Perdzyński W., Grodner Z., Kaliciński Z.H.: Wrodzone przetoki i torbiele szyi u dzieci. Pol. Przegl. Chir. 49, 125, 1977.

2. Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Torbiele i guzy jajnika u dziewczynek. Pol. Przegl. Chir. 5O, 255, 1978.

3. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W.: Torbiel przewodu wątrobowego prawego leczona operacyjnie. Pol.Przegl.Chir. 5O,789, 1978.

4. Kaliciński Z.H., Grodner Z., Perdzyński W.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawa-Białystok PTChD w okresie od kwietnia 1973 do marca 1977 roku. Probl.Chir.Dziec. 5, 166, 1978.

5. Kaliciński Z.H., Wagner A., Perdzyński W.: Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu Brytyjskiego i Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Probl.Chir.Dziec. 5, 56, 1978.

6. Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H.: Ocena wyników leczenia spodziectwa sposobem Denis-Browne`a. Pol. Przegl. Chir. 51, 77, 1979.

7. Śmigielski P., Zarzycka-Szczerbowska E., Baka-Jakubiak M., Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Leczenie miejscowe oparzeń O,O5% wodnym roztworem hibitanu. Pamiętnik VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChD, PZWL, Warszawa 1979, str.28.

8. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Kotarbińska-Stefanowska B., Perdzyński W.: Surgery of megaureter. Acta Chir. Acad. Scientiarum Hungaricae 2O, 245, 1979.

9. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Śmigielski P., Marciniak A., Kotarbińska B.: Wyniki leczenia operacyjnego uchyłków prawdziwych pęcherza moczowego u dzieci. Pol. Przegl. Chir. 51, 917, 1979.

1O. Perdzyński W., Joszt Wł., Kaliciński Z.H.: Experimental studies on ureteral folding in dogs. Zentralblatt fur Chirurgie 21, 1446, 1979.

11. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Śmigielski P., Marciniak A.: Results of surgical treatment of true diverticula of the bladder in children. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 28, 152, 1979.

12. Perdzyński W.: Porównanie przydatności nici z polikwasu glikolowego i jedwabnych w chirurgii tętnic. Praca doktorska, CKP WAM, Warszawa 1979.

13. Kaliciński Z.H., Joszt Wł., Perdzyński W., Kotarbińska-Stefanowska B.: Naczyniak żyły głównej górnej. Pol. Przegl. Chir. 52, 649, 198O.

14. Kaliciński Z.H. Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Marciniak A.,Scholtz Z., Dumański Z.: Leczenie operacyjne rozległych wrodzonych przetok tętniczo-żylnych. Pol.Przegl.Chir. 52, 79, 198O.

15. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Kansy J., Perdzyński W., Szczepańska H., Dumański Z.: Zespolenie wątrobowo-wrotno-jelitowe u niemowlęcia z wrodzoną niedrożnością dróg żółciowych. Pol. Przegl. Chir. 52, 165, 198O.

16. Perdzyński W., Maruszyński M.: Ocena dotychczas stosowanych nici do zespalania naczyń. Wiad. Lek. 33, 1377, 198O.

17. Z.H.Kaliciński, Joszt W., Kansy J., Ebinger K., Zarzycka-Szczerbowska E., Grodner Z., Janiak W., Jeżewska D., Perdzyński W.: Intraoperative procedures in peritonitis due to appendicitis in children. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 3O, 336, 198O.

18. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Comparison of applicability of polyglycolic acid sutures in arterial surgery in dogs. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 31, 97, 198O.

19. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Celińska D.,Skrobowski A.: Zaburzenia rozwojowe pęcherzyka żółciowego leczone operacyjnie. Probl.Chir.Dziec. 8, 9O, 1981.

2O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.,Zarzycka-Szczerbowska E.: Sprawozdanie z XXIV Kongresu BAPS w Marsylii. Probl. Chir. Dziec. 8, 151, 1981.

21. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Sprawozdanie z VI Kongresu Węgierskich Chirurgów Dziecięcych w Szeged. Probl.Chir.Dziec. 8, 154, 1981.

22. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Fryszman A., Kotarbińska B.: Przypadek szerokiej szyi pęcherza u 11-letniej dziewczynki. Urol. Pol. 34, 237, 1981.

23. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Kotarbińska B., Zarzycka-Szczerbowska E., Grodner Z., Osiecka Z., Perdzyński W., Kaliciński Z.M., Jeżewska D.: Wyniki odlegle leczenia operacyjnego odpływów zwrotnych pęcherzowo-
moczowodowych i zwężeń ujść moczowodów u 141 dzieci. Ped.Pol. 56, 629, 1981.

24. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Szczerbowska E., Kotarbińska B., Perdzyński W., Kaliciński Z.M.: Follow-up study on vesicoureteral reflux in 141 children. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 32, 157, 1981.

25. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Marciniak A., Scholtz Z.,Dumański Z.: Surgical treatment of extensive calf arteriovenous fistulas in children. J.Pediatr.Surg. 17, 76, 1982.

26. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska-Stefanowska B.: Haemangioma of the superior caval vein. J.Pediatr.Surg. 17, 178, 1982.

27. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Śmigielski M., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Leczenie chirurgiczne torbieli ujść moczowodów u dzieci. Urol.Pol. 35, 17, 1982.

28. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Przypadek zdwojenia dróg m oczowych z ujściem moczowodu olbrzymiego przemieszczonym do przedsionka pochwy. Probl. Chir.Dziec. 9, 85, 1982.

29. Kaliciński Z.H., Kansy J., Baka-Jakubiak M., Joszt W., Perdzyński W.: Rozpoznawanie, klasyfikacja i postępowanie w przypadkach zdwojeń górnych dróg moczowych u dzieci. Urol. Pol. 35, 163, 1982.

3O. Perdzyński W., Strulak K., Kaliciński Z.H., Łodziński K.: Sprawozdanie z I Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Naukowej Chirurgów Dziecięcych. Probl. Chir. Dziec. 9, 9, 1982.

31. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Rafińska J., Kotarbińska B.: Torbiel dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych - rozpoznanie i leczenie operacyjne. Pol. Przegl. Chir. 54, 195, 1982.

32. Kaliciński Z.H., Łodziński K., Perdzyński W.: Sprawozdanie z II Hiszpańsko-Polskiej Konferencji Naukowej Chirurgów Dziecięcych. Probl. Chir Dziec. 1O, 76, 1983.

33. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Perdzyński W., Kansy J., Szepietowski J.: Achalazja przełyku i choroba Addisona u 1O-letniego chłopca. Probl.Chir.Dziec. 13, 8O, 1986.

34. Perdzyński W.: Współczesne poglądy na patofizjologię i leczenie wrodzonej przepukliny przeponowej u noworodków. Probl.Chir.Dziec. 13, 94, 1986.

35. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. Urol. Pol. 4O, 96, 1987.

36. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: New method of submucosal reimplantation of duplicated ureters in children. J. Jap. Soc. Pediatr. Surg. 23, 3O2, 1987.

37. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Kotarbińska B., Kaliciński Z.H.: Zapalenie jelit jako powikłanie pooperacyjne choroby Hirschsprunga u dwojga dzieci. Probl.Chir. Dziec. 14, 2O4, 1987.

38. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Eine neue methode der submucosen transplantation des doppelureters bei kindern. Aktuelle Probleme der Kinderchirurgie, Friedrich-Schiller-Universitat Jena 1987, str.261.

39. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka skórna głównego przewodu ślinianki przyusznej: własny sposób operacji. Probl. Chir. Dziec. 15, 38, 1988.

4O. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital fistula of the main parotid duct: a new operative procedure. J. Jap. Soc. Pediatr.Surg. 24, 936, 1988.

41. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: External fistula of the main parotid duct; the alternative procedure. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 43, 417, 1988.

42. Iwai N., Yanagihara J., Tokiwa K., Deguchi E., Perdzyński W., Takahashi T.: Reliability of anorectal manometry in the diagnosis of Hirschsprung`s disease. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 43, 4O5, 1988.

43. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Dumański Z., Sarosiek A.: Przewlekle uszkadzające zapalenie pęcherza moczowego u dzieci - trudności w leczeniu. Pamiętnik VII Zjazdu Naukowewgo PTChD, PWN, Warszawa 1989,
str.253.

44. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji. Pam. VII Zjazdu Naukowego Pol.Tow.Chir.Dziec., PWN, Warszawa 1989, str.453.

45. Perdzyński W., Kansy J., Misztal S., Romaniuk W., Kaliciński Z.H.: Przemijające wodonercze towarzyszące przetoce jelitowej, zapaleniu otrzewnej, zakażeniu układu moczowego i stawu kolanowego. Probl.Chir.Dziec. 16, 73, 1990.

46. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Sarosiek A.:Rozpoznanie i operacja nerki plackowatej. Urol. Pol. 42, 271, 1989.

47. Bokwa T., Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Perdzyński W.: Próby ratowania części jedynej nerki - opis trojga dzieci. Urol. Pol. 42, 197, 1989.

48. Perdzyński W.: Sprawozdanie ze stypendium naukowego w Japonii. Probl. Chir. Dziec. 16, 118, 1990.

49. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Sarosiek A., Dumański Z.: Completely duplicated ureters: a
new concept of reimplantation. J. Pediatr. Surg. 27, 7O, 1992.

5O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Wielgołaski E., Rafińska J., Gil J.: Trudności diagnostyczne w obrażeniach dwunastnicy i trzustki u dwóch chłopców. Pol. Przegl. Chir. 64, 829, 1992.

51. Kalicki B., Perek D., Olszewski S., Perdzyński W.: Nerwiakomięsak u dziecka z chorobą Recklinghausena. Ped. Pol. 57, 434, 1992.

52. Perdzyński W., Kalicki B., Zatorska K., Kadłubowski A., Kaszyński H., Jung A.: Rozległy ropień pozaotrzewnowy u
2-miesięcznego niemowlęcia. Lekarz Woj. 68, 612, 1992.

53. Perdzyński W., Zarzycka E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy. Pol. Przegl. Chir. 66, 166, 1994.

54. Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stodulski B., Sarosiek A., Osiecka Z.: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe. Pamiętnik VIII Zjazdu Naukowego P.T.Ch.D., Suplement Problemów Chirurgii Dziecięcej, PZWL, Warszawa 1993 (94), str. 195.

55. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Krasnopolski J., Stodulski B., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Kaszyński H., Kansy J., Osiecka Z.: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt. Pamiętnik VIII Zjazdu P.T.Ch.D., Suplement Problemów Chirurgii Dziecięcej, PZWL, Warszawa 1993(94),
str. 365.

56. Perdzyński W., Zarzycka E., Żmijewski Z., Kalicki B.: Repositioning the misplaced colostomy for high imperforate anus: Report of a new technique. J. Pediatr. Surg. 29, 1483, 1994.

57. Perdzyński W., Zarzycka E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy. Pol. Przegl. Chir. 66, 166-168, 1994.

58. Rutka J., Jung A., Kamińska A., Olszewski S., Perdzyński W., Malczyński J., Kaszyński H.: Rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego u dzieci. Lek. Wojsk. 11-12, 596-599, 1994.

59. Perdzyński W., Kaliciński ZH., Kansy J.: Transient hydronephrosis as a complication of an intestinal fistula and peritonitis. Surg. Childh. Intern. 2, 276-278, 1994.

60.Bokwa T., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Kaliciński Z.H.: Sprawozdanie ze zjazdu Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 5-8 maja 1994. Problemy Chirurgii Dziecięcej 21, 129, 1994.

61. Rutka J., Jung A., Kamińska A., Olszewski S., Perdzyński W., Kaszyński H.: Urolithiasis in children: the role of ultrasonography in diagnosis and monitoring of ESWL. Surg. Childh. Intern. 3, 12-14, 1995.

62. Perdzyński W., Kaliciński ZH., Krupa A.,Jung A., Rutka J.,Olszewski S., Harnik M: Wyniki leczenia kamicy odlewowej u dzieci przy zastosowaniu nacięcia miąższu nerki, w książce pt. Profilaktyka i leczenie kamicy układu
moczowego u dzieci pod red. doc. Anny Jung. Wydawnictwo Agama s.c., Warszawa 1995, 122-126.

63. Perdzyński W.: Chirurgiczne leczenie kamicy odlewowej u dzieci, w książce pt. Profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci pod red. doc. Anny Jung. Wydawnictwo Agama s.c., Warszawa 1995, 127-137.

64. Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W.: Nawrotowa przetoka odbytniczo-cewkowa u chłopca z wrodzoną niedrożnością odbytu. Urol. Pol. 48, 83-85, 1995.

65. Perdzyński W., Kaliciński z.H.: The results of folding of megaureters in children. Materna Medica Polona 27, 34-38, 1995.

66. Bokwa T., Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E.: Completely duplicated ureters: a new concept in reimplantation and long term results. Materna Medica Polona 27, 39-41, 1995.

67. Perdzyński W., Jung A., Kaliciński ZH., Kalicki B., Bochniewska V.: Hydronephrosis of the lower segment of a duplex kidney. Surg. Childh. Intern. 3, 198-2OO, 1995.

68. Perdzyński W.: Ureteral reimplantation "en bloc" for refluxing duplicated ureters - Letter to the Editor.Pediatr. Surg. Int. 1O, 586, 1995.

69. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Long-term results of megaureters folding in children. J. Pediatr. Surg. 31, 1211-1217, 1996.

7O. Kimura K., Perdzyński W., Soper R.T.: Elliptical seromuscular resection for tapering the proximal dilated bowel in duodenal or jejunal atresia. J. Pediatr. Surg. 31, 1405 - 1406, 1996

71. Perdzyński W.: Wyniki operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996, str.71-84

72. Jankowski A., Urbanowicz W., Perdzyński W., Szymkiewicz Cz.: Wodonercze wrodzone-dyskusja okragłego stołu, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996, str.29-45.

73. Jankowski A., Perdzyński W., Szymkiewicz Cz., Urbanowicz W.: Pierwotny moczowód olbrzymi-dyskusja okrągłego stołu, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996,str.84-
96

74. Jankowski A., Szymkiewicz Cz., Perdzyński W., Urbanowicz W.: Zastawka cewki tylnej-dyskusja okrągłego stołu, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996,str.127-135.

75. Perdzyński W.: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci. Urol. Pol. 49, 319-326, 1996.

76. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Harnik M., Rybałko W.: Chirurgia urazów i wad wrodzonych narządów miednicy małej - dostęp przezłonowy. Urol. Pol. 49, 443-451,1996.

77. Perdzyński W.: Chirurgiczne przyczyny krwiomoczu u dzieci, w książce pt. Diagnostyka różnicowa krwiomoczu u dzieci pod red. prof. Anny Jung, Wydawnictwo "BAMAR" Marketing, Warszawa 1997, str.26-33.

78. Perdzyński W., Niemirska M., Schullinger J.N., Kimura K.: In memoriam Professor Zygmunt H. Kaliciński 1926 - 1996. J. Pediatr. Surg. 32, 1-2, 1997.

79. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński T., Zarzycka Szczerbowska E., Harnik M., Rybałko W.: A transpubic approach for reconstructive Surgery of genitourinary injuries and congenital malformations. J. Pediatr. Surg. 32, 1344-1347, 1997.

80. Perdzyński W., Krasnopolski J., Trawiński, Harnik M., Rutka J., Żmijewski Zb.: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pecherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. Pamiętnik 28 Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 18-20.06.1998r

81. Perdzyński W.: Zaburzenia oddawania moczu u dzieci z wadami wrodzonymi układu moczowego, w książce pt. Moczenie nocne oraz zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci pod red. Anny Jung i Janusza Żubera, Medpress, Warszawa 1998, str. 15-34.

82. Żuber J., Kalicki B., Jung A., Perdzyński W., Rutka J., Klewar M., Kłosowicz S.J.: Termowizyjna ocena wybranych przypadków patologii układu żylnego u dzieci. Lek.Wojsk. Suppl. III, 101-109, 1998.

83. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Żmijewski, Sakson B.: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. Urologia Polska 51, 448-455, 1998.

84. Perdzyński W.: Wady układu moczowego stwarzajace warunki do rozwoju i nawrotów zakażeń układu moczowego u dzieci. W książce pt. Zakażenia układu moczowego u dzieci pod red. Anny Jung i Janusza Żubera, Medpress, Warszawa 1999, str. 45-50.

85. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Stembrowicz Z., Sakson B.: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. Pol. Merk. Lek. 2000, 8, 46, 246 - 248.

86. Perdzyński W., Zieliński H.: Nesbit method in surgical treatment of congenital penile curvature in young men. Abstracts of XVIIIth Congress of the European Association of Urology, March 12 - 15, 2003, Madrid, Spain. European Urology Supplements, vol. 2, Nr 1, 2003, p.124.

87. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Perdzyński W., Klewar M., Murawski P.: Thermographic investigation in diagnosis of femoral vein thrombosis. In: A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine ed. by A. Jung, J. Żuber and F. Ring. Medpress, Warsaw 2003, p.66.

88. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Perdzyński W., Klewar M., Murawski P.: Infrared imaging of angiomatosis syndrome (Klippel - Trenaunay syndrome). In: A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine ed. by A. Jung, J. Żuber and F. Ring. Medpress, Warsaw 2003, p.75.

89. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Perdzyński W., Klewar M., Murawski P.: Infrared imaging of varicocele of spermatic cord. In: A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine ed. by A. Jung, J. Żuber and F. Ring. Medpress, Warsaw 2003, p. 84.

90. Perdzyński W.: Wnętrostwo: najnowsze poglądy na temat powstawania wady i jej leczenia. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004, 12, 20

91. Perdzyński W., Kidawa A., Lewicki A.: Technique for the foreskin preservation during Nesbit operation for congenital penile curvature. J. Sexual Medicine 2005, 2, suppl.1, 72.

92. Perdzyński W.:"Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of peni le curvature", J. Sexual Medicine 2006, 3, 97.

93. Gekas A., Kartsaklis P., Palaiodimos I., Konstantinidis C., Kalogeropoulos N., Perdzyński W., Djordjević M., Perović S.:Surgical treatment of Peyroni Disease. Use of free autograft of buccal mucosa and free autograft of safenous vein. J. Sexual Medicine 2006, 3, 91.

94. Perdzyński W., Adamek M: Treatment of penile cripple after operations for hypospadias. J. Sexual Med. 2006, vol. 3, suppl. 1, 82.

95. Perdzyński W., Adamek M.: Surgical treatment of glans tilt. J. Sexual.Med. 5, suppl. 2, 68, 2008.

96. Perdzyński W., Adamek M.: Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia. Urologia Polska 2008, 61, Supplement 1, 55

97. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature. J. Sexual Med. 2008, 5, Suppl. 1, 45.

98. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stępień P., Osman S.: Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa u dzieci. Central European J. Urol. 2009, 62, suppl. 1, 71-72.

99. Perdzyński W., Adamek M.: Ways to decrease invasiveness during operation for congenital penile curvature. J. Sex. Med. 2009, 6, suppl. 5, 457

100. Djinović R, Perdzyński W.: Pamięci Profesora Savy V. Perovica, Przegląd Urologiczny: 2010, 11, 3, 86-87.

101. Perdzynski W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results. Proceedings from the 14th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Milan (Italy), 1 - 4 December 2011.

102. Perdzynski W., Adamek M.: Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. European Urology Supplements 2012, 11, 1, e809.

103. Perdzyński W., Adamek M.: Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. Abstracts of 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany.

104. Perdzyński W, Adamek M: A new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature - long-term results. Cent European J Urol 2015; 68: 102-108. Doi: 105173/ceju.2015.01.496

105. Perdzyński W., Adamek M.: A new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature - long-term results. Cent European J Urol 2015; 68:102-108.

106. Perdzyński W, Adamek M. Three anatomical levels: possibilities to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. Central European J Urol. 2017; 70: 280-288.

107. Perdzyński W, Adamek M. Calibration of urethra with anti-scar gel as a new preventive method for stricture recurrence after urethroplasty performed due to refractory anterior urethral stricture disease. Cent European J Urol. 2020; 73: 80-90. doi: 10.5173/ceju.2020.0050

108. Perdzyński W: Re: Long term outcomes of one-stage augmentation anterior urethroplasty: asystematic review and meta analysis. Int Braz J Urol 2022; 48: 377-8.

1. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W.: Torbiel przewodu wątrobowego prawego leczona operacyjnie. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec. w dniu 27.O5.1977r.

2. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Uchyłki pęcherza moczowego u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego i Białostockiego Pol.Tow.Chir.Dziec., Białystok, w dniu 3.O6.1978r.

3. Perdzyński W., Joszt W., Kaliciński Z.H.: Experimental studies on ureteral folding in dogs. VIII Kongres Chirurgów Dziecięcych NRD, Erfurt 23-26,O8.1978r.

4. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W., Marciniak A., Dumański Z.: Przetoki tętniczo-żylne podudzia u 1O-letniej dziewczynki. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 19.O9.1978r.

5. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Perdzyński W., Marciniak A., Śmigielski P.: Surgical treatment of bladder diverticula in children. Kongres Czechosłowackich Chirurgów Dziecięcych , Praga 27-29.O9.1978r.

6. Perdzyński W., Kaliciński Z., Śmigielski P., Tetmajer A., Mossakowska B., Kilian B., Baj K., Łodziński K., Hilgier A.: Sprawozdanie z 8 Kongresu Chirurgów Dziecięcych NRD. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 2O.1O.1978r.

7. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Kansy J., Perdzyński W., Ebinger K., Dumański Z.: Hepato-porto-jejunostomia w całkowitej niedrożności dróg żółciowych. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 15.O3.1979r.

8. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka E., Fryszman A.: Pozapęcherzowe przemieszczenie moczowodów u dzieci. Jednodniówka Urologiczna Pol.Tow.Chir.Dziec. Baranów Sandomierski 28.O5.1979r.

9. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka E., Fryszman A.: Surgical treatment of the ectopic ureters in children. VI Kongres Węgierskich Chirurgów Dziecięcych, Szeged 5-8,O9,1979r.

1O. Kaliciński Z.H., Ebinger K., Joszt W., Zarzycka E., Grodner Z., Perdzyński W., Jeżewska A., Baka M.: Wyniki leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego z zastosowaniem środoperacyjnego płukania O,9% NaCl w zapaleniach otrzewnej u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

11. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Joszt W., Perdzyński W., Jeżewska A., Marciniak A.: Naczyniak żyły głównej górnej u 12-letniej dziewczynki. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

12. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Joszt W., Perdzyński W., Jeżewska A., Scholtz Z.: Rozległe przetoki tętniczo-żylne podudzi - wynik leczenia operacyjnego. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol. Tow. Chir. Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

13. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Porównanie przydatności nici z jedwabiu i z polikwasu glikolowego w chirurgii tętnic u psów. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 22.11.1979r.

14. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Porównanie odczynów tkankowych na nici z polikwasu glikolowego i jedwabne w chirurgii tętnic. V Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec., Poznań, 21 - 23.O6.198Or.

15. Kaliciński Z.H., Baka-Jakubiak M., Kansy J., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Diagnostik, Klassifikation und Behandlung der Doppelbildung des Oberen Harntraktes. IX Kongres Naukowy Chirurgów Dziecięcych NRD, Karl-Marx-Stadt 21 - 23.1O.1980r.

16. Kaliciński Z.H., Kansy J., Baka-Jakubiak M., Joszt W., 1 Perdzyński W.: The surgical treatment of the true diverticula of the bladder in children. V Kongres Greckiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Saloniki 28 - 29.O6.1980r.

17. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Baka M., Perdzyński W.:Diagnosis, Classification and treatment of the duplications of the urinary tract in children. II Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, Malaga 23-26.09.1981r.

18. Kaliciński Z.H., Kansy J., Zarzycka E., Joszt W., Osiecka Z., Perdzyński W.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D. w dniu 19.11.1981r.

19. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Surgery of megaureters; Folding procedure and late results. 16th Annual Meeting of Pacific Associatin of Pediatric Surgeons, 15 - 19 O5. 1983, Fukuoka, Japonia.

2O. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Achalazja u 1O-letniego chłopca ze współistniejącą cisawicą. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., kwiecień 1985.

21. Perdzyński W., Zarzycka E., Kaliciński Z.H.: Wrzodziejące zapalenie jelit po operacjach radykalnych w chorobie Hirschsprunga. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., kwiecień 1985.

22. Kaliciński Z.H., Szczerbowska E., Joszt W., Perdzyński W., Krasnopolski J.: Opieka pooperacyjna nad noworodkiem. XII Sympozjum Pol. Tow. Chir. Dziec., maj 1986, Lublin.

23. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Operative treatment of duplicated ureters in children. VI Zjazd Węgierskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, październik 1986r, Szeged, Węgry.

24. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Eine neue methode der submucosen transplantation des doppelureters bei kindern, XII Kongres Chirurgów Dziecięcych NRD, 4-6 listopad 1986, Gera.

25. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: A new method of operative treatment of duplicated ureters. 24 th Congress of Japanese Society of Pediatric Surgeons, 27 - 29.O5.1987r, Kobe.

26. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital external fistula of the main parotid duct - an own procedure, 24 Congress of Japanese Society of Pediatric Surgeons, 27 - 29.O5.1987r., Kobe.

27. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W.: Surgery of megaureters: folding procedure, long-term results. IV Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian 2 - 3 listopad, 1987r.

28. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital external fistula of the main parotid duct: our own operative procedure. IV Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian 2 - 3 listopad, 1987r.

29. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Nowy sposób przemieszczania ujścia skórnego przewodu głównego ślinianki przyusznej do jamy ustnej. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., Warszawa 2.12.1987r.

3O. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Kansy J.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. IV Sympozjum Urologii Dziecięcej "Ureter Duplex", 15 kwiecień 1988r, Warszawa.

31. Kaliciński Z.H., Stodulski B., Jurkiewicz B., Perdzyński W.: Uwagi o odprowadzeniu nadpęcherzowym moczu sposobem Brickera. Sympozjum Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., 17 - 18.O6.1988r., Bęsia.

32. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji. VII Zjazd Naukowy Pol.Tow.Chir.Dziec., Szczecin, 26-28.O5.1988r.

32. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W.,Sarosiek A.,Kaliciński Z.H.: Próby ratowania części jedynej nerki (opis 3 przypadków). Sympozjum Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., 17-18.O6.1988r., Bęsia.

33. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Perdzyński W.: Long-term results after folding of megaureters. IX Węgierskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 24-26.O8.1989r., Pecs, Węgry.

34. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Jurkiewicz B.: Przeszczepienie moczowodów całkowicie zdwojonych przez ich rozdzielenie. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 18-2O wrzesień 1989r.

35. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Zarzycka E., Kansy J.: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 18-2O wrzesień 1989r.

36. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Jurkiewicz B., Zarzycka E., Perdzyński W., Joszt W.,Stodulski B.: Różne postacie wad towarzyszących nerce pojedynczej. XV Sympozjum P.T.Ch.D., Jastrzębia Góra 25-27 maj, 1990r.

37. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Cięcie sekcyjne nerki w leczeniu kamicy odlewowej u dzieci. Zjazd Urologów listopad 1990 r.

38. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Zagadnienia chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci. IV Dzień Kliniczny Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia, Łódź 11 czerwca 1991r.

39. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Goszczyk A., Perdzyński W., Sarosiek A.: Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 16 maja 1991r.

4O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Wielgołaski E., Osiecka Z., Sarosiek A.: Kamica odlewowa - leczenie operacyjne przez nacięcie sekcyjne nerki. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 16 maja 1991r.

41. Kaliciński Z.H., Wielgołaski E., Perdzyński W., Misztal S., Sarosiek A., Gil J.: Pourazowe przerwanie dwunastnicy. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 21 marca 1991r.

42. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Rafińska J., Gil J.: Urazy trzustki u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 21 marca 1991r.

43. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka E., Sarosiek A.: Leczenie chirurgiczne moczowodów olbrzymich u dzieci. Zjazd Chirurgów Dziecięcych Czechosłowacji, Bratysława, lipiec 1991r.

44. Perdzyński W.: Long-term results in megaureter surgery by folding technique. International Workshop on Pediatric Surgery, Iowa University 1O-11 maja,1992r., Iowa City, USA.

45. Perdzyński W.: Results of operative treatment of duplicated ureters with a new method of reimplantaion. International Workshop on Pediatric Surgery. 1O - 11 maja 1992r., Iowa University, Iowa City, USA.

46. Bokwa T., Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Kamica odlewowa nerek u dzieci. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., Gdańsk-Sobieszewo, 3O-31 maja 1992r.

47. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Anterior approach in late reconstructions of injuries of the bladder, urethra and vagina in children. V Polsko-Hiszpańskie Sympozjum Chirurgów Dziecięcych, 8-9 czerwiec 1993r, Warszawa.

48. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Przedni dostęp w radykalnych operacjach naprawczych pęcherza, cewki moczowej i pochwy. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD, 4-5 czerwiec 1993r, Wigry.

49. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Krasnopolski J.,Stodulski B., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Kaszyński H., Kansy J., Osiecka Z.: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt. VIII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec., Warszawa 21 - 24 października 1992 r.

5O. Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stodulski B., Sarosiek A., Osiecka Z.: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe. VIII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec.,Warszawa 21 - 24 października 1992r.

51. Kaliciński Z. H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Przedni dostęp w radykalnych operacjach naprawczych pęcherza, cewki moczowej i pochwy. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej Pol. Tow. Chir. Dziec., Wigry, 4-5.O6.1993r.

52. Szczerbowska E., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Żmijewski Z., Harnik M., Kaliciński ZH: Jednoetapowa operacja kloaki u 1,5 letniej dziewczynki. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD w dniu 19.O1.1994r.

53. Perdzyński W., Szczerbowska E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytu. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD w dniu 19.O1.1994r.

54. Perdzyński W., Kaliciński ZH: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich u dzieci. Zjazd Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 5-8 maja 1994r.

55. Bokwa T., Kaliciński ZH., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Szczerbowska E.: Odległe wyniki przeszczepiania całkowicie zdwojonych moczowodów własnym sposobem. Zjazd Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 5-8 maja 1994r.

56. Perdzyński W., Kaliciński ZH, Szczerbowska E.: Operacyjne fałdowanie moczowodów olbrzymich u dzieci. Sympozjum Chirurgii Dziecięcej, Warszawa, 24 października 1994r.

57. Perdzyński W., Kaliciński ZH, Krupa A., Jung A., Rutka J., Olszewski S., Harnik M.: Wyniki leczenia kamicy odlewowej u dzieci przy zastosowaniu nacięcia miąższu nerki. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojska Polskiego w Ryni 2-4. O6. 1995r.

58. Bokwa T., Kaliciński ZH, Perdzyński W.: Completely duplicated ureters. Various surgical procedures. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.O6.1995.

59. Jung A., Goszczyk A., Krasnopolski J., Perdzyński W.: Value of urodynamic examinations of children with vesicoureteral reflux. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.06.1995.

60. J. Trawiński, W.Perdzyński, M.Kałczak: Przypadki torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u dzieci. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów 22-24 czerwca 1995r.

61. Bokwa T., Kaliciński ZH., Perdzyński W., Szczerbowska E.: Transpubic approach for reconstructive surgery of the genitourinary injuries and congenital malformations. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.06.1995.

62. Perdzyński W., Bokwa T., ZH Kaliciński: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich w całkowitych zdwojeniach górnych dróg moczowych. Sympozjum Urologii Dziecięcej PTChD, 5 - 7 pażdziernika 1995r, Koronowo.

63. Perdzyński W.: Przemieszczenie nieprawidłowo wykonanej przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytnicy: nowa technika operacyjna. Sympozjum "Osiągnięcia nauki wojskowej w zastosowaniach niemilitarnych", Warszawa, 15-19 listopada 1995.

64. Perdzyński W.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej: nowa metoda leczenia operacyjnego. Sympozjum "Osiągnięcia nauki wojskowej w zastosowaniach niemilitarnych", Warszawa, 15-19 listopada 1995.

65. Bokwa T, Kaliciński ZH, Perdzyński W: Dojście przezłonowe w rekonstrukcji narządów miednicy małej.Sympozjum Urologii Dziecięcej PTChD, 5 - 7 pażdziernika 1995r, Koronowo.

66. Perdzyński W.: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich u dzieci. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 9.O1.1996r.

67. Cz.Szymkiewicz, .Urbanowicz, A. Jankowski, W. Perdzyński: Wodonercza - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 11.O1.1996r.

68. Cz. Szymkiewicz, W.Perdzyński, W.Urbanowicz, A.Jankowski: Moczowody olbrzymie - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 12.O1.1996r.

69. A.Jankowski, Cz.Szymkiewicz, W.Perdzyński, W.Urbanowicz: Zastawki cewki tylnej - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 12.O1.1996r.

70. W. Perdzyński: Surgical treatment of megaureters in children. Wykład w Szpitalu dziecięcym w Kobe (Japopnia), 14 czerwca 1996r.

71. W. Perdzyński: Duplicated ureters; long-term results of surgical treatment. Wykład w Szpitalu Dziecięcym w Kobe (Japonia), 14 czerwca 1996r.

72. W. Perdzyński: Long-term results of surgical treatment of megaureters. Wykład w Tokyo University, 2O czerwca 1996r.

73. W. Perdzyński: Transpubic approach in the treatment of congenital anomalies of the lower urinary tract in children. Wykład w Tokyo University (Japonia), 2O czerwca 1996r.

74. W. Perdzyński: Surgical treatment of fecal incontinence in children after the operations of high anorectal anomalies. Wykład w Narodowym Szpitalu Dziecięcym w Tokio, 21 czerwca 1996r.

75. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków 18 - 21 września 1996.

76. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka - Szczerbowska E. Harnik M.: Chirurgia moczowodów olbrzymich u dzieci do lat 3. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków 18-21 września 1996r

77. Perdzyński W.: Operacyjne fałdowanie moczowodów olbrzymich u dzieci. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, 28.XI.1996r.

78. Joszt W., Perdzyński W.: Przerywanie zastawki cewki balonikiem Foleya u noworodków i niemowląt.Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, 28.XI.1996r.
79. Bokwa T., Perdzyński W.: Nowa technika przeszczepiania mo- czowodów podwójnych u dzieci. Posiedzenie Oddziału Warszaw- skiego PTChD, 28.XI.1996r.

80. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J.: Alkoholizacja torbieli pojedynczej nerki u 3 - letniego chłopca. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD, Jodłowy Dwór 22-25 maja 1997r.

81. Bokwa T., Perdzyński W.,Harnik M.: Ureterocele of the duplicated system: surgical management. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt (Niemcy) 31.05.1997r.

82. Perdzyński W., Zarzycka E., Bokwa T., Harnik M., Trawiński J.: Folding of megaureters in children under 2 years of age. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt (Niemcy) 31.05.1997r.

83. Perdzyński W.: Chirurgiczne przyczyny krwiomoczu, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko 12-13 czerwca 1997r.

84. Perdzyński W., E. Zarzycka-Szczerbowska, B. Jurkiewicz, J. Rutka, A. Kamińska, S. Olszewski: Leczenie wodonercza i kamicy układu moczowego powikłanej zwężeniem połączenia moczowodowo-pęcherzowego u dziecka z zespołem nerczycowym. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD pt. Zastosowanie elementów przewodu pokarmowego w urologii dziecięcej. Ciekawe i trudne przypadki w urologii dziecięcej. Zakopane 14-16 maja 1998r

85. Perdzyński W., Trawiński, Harnik M., Rutka J., Żmijewski Zb.: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pecherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 18-20.06.1998r

86. Żuber J., Kalicki B., Jung A., Perdzyński W., Rutka J., Klewar M., Kłosowicz S.: Termowizyjna ocena wybranych przypadków patologii układu żylnego u dzieci. I Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, Kościelisko k. Zakopanego, 12-13 września 1998r

87. Perdzyński W.: Przydatność badania termowizyjnego w ocenie wyników leczenia wybranych wad i chorób układu żylnego u dzieci - doniesienie wstępne, Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, Warszawa 17 grudnia 1998r.

88. Perdzyński W., Szczerbowska E., Trawiński J., Jurkiewicz B.: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci poniżej 2 roku życia. XXIX Kongres PTU, 18-19 czerwca 1999r, Warszawa. Streszczenia, Urologia Polska 1999, 52, 2a, 64.

89. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Żmijewski Z.: Simple renal cysts in children - treatment with alcohol injected into the cyst`s lumen. 8th International Congress on Interventional Ultrasound, Copenhagen, August 31st - September 3rd, 1999.

90. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Więcek B., Perdzyński W.: Termowizja w diagnostyce naczyniowej, II Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, 18-19 września 1999r Kościelisko k. Zakopanego.

91. Perdzyński W., Kalicki B., Jung A., Żuber J.: Wykorzystanie termowizji w ocenie wyników leczenia wybranych wad i chorób układu żylnego u dzieci, Sesja Szkoleniowo - Naukowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, 7- 9 października 1999r

92. W. Perdzyński, M. Klewar, J. Rutka, Z. Stembrowicz, B. Sakson: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Zakopane, 27 - 28 kwietnia 2000r.

93. W. Perdzyński, J. Trawiński, M. Harnik, Z. Żmijewski: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Gdańsk 20-23. 09. 2000r.

94. J. Poznański, B. Stawarz, W. Perdzyński: Stosowanie sztucznego zwieracza moczowego AMS 800 w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn. XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz 24-26 maja 2001r.

95. W. Perdzyński, E. Szczerbowska, J. Trawiński, J. Krasnopolski, B. Jurkiewicz, T. Bokwa, M. Harnik: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci poniżej 2 roku życia. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kazimierz Dolny 31 maja - 2 czerwca 2001r.

96. W. Perdzyński, E. Szczerbowska, B. Jurkiewicz, T. Bokwa, M. Harnik: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich w całkowitych zdwojeniach górnych dróg moczowych. . Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kazimierz Dolny 31 maja - 2 czerwca 2001r.

97. W.Perdzyński, B.Stawarz: Chirurgiczne leczenie wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn. XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18 - 20 października 2001.

98. W.Perdzyński, E. Szczerbowska, M. Harnik: Wyniki odległe wycięcia klina miąższu nerki dokonanego dla uzyskania prostego przebiegu i pełnej drożności moczowodu w czasie operacji wodonercza u dziecka z dużym powiększeniem nerek spowodowanym zespołem nerczycowym. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii PTChD, Zamość,16 - 18 maja 2002r.

99. W. Perdzyński, J. Węglarska, J. Trawiński, E. Szczerbowska, M. Harnik: Leczenie obustronnych ciężkich zaburzeń spływu moczu z górnych dróg moczowych u dziecka z zespołem nerczycowym. XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław 13 - 15. 06. 2002r.

100. W. Perdzyński, B. Stawarz: Chirurgiczne leczenie wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn. XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław 13 - 15. 06. 2002r.

101. W. Perdzyński, J. Trawiński, M. Harnik: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu ( z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata 19 - 21 wrzesień 2002r.

102. W. Perdzyński, H. Zieliński: Nesbit method in surgical treatment of congenital penile curvature in young men. XVIIIth Congress of the European Association of Urology, March 12 - 15, 2003, Madrid, Spain.

103. W. Perdzyński: Moczowód olbrzymi. Wykład im. prof. Tadeusza Krzeskiego z urologii dziecięcej. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 5 - 7 czerwca, 2003r.

104. W. Perdzyński, B. Stawarz: Rekonstrukcja skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego z całkowitym usunięciem bliznowatej płytki i z pokryciem ubytku w osłonce białawej. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 5 - 7 czerwca, 2003r.

105. Osman S., Pawlik K., Perdzyński W., Stepień P., Porębska A.: Leczenie moczenia nocnego z towarzyszącymi zaburzeniami czynnościowymi dolnych dróg moczowych u dzieci. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wrocław, 17 - 20 września, 2003r.
106. Pawlik K., Osman S., Perdzyński W., Stepień P., Porębska A.: Wpływ przeszkody podpęcherzowej na sposób leczenia dzieci z moczeniem nocnym. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wrocław, 17 - 20 września, 2003r.
107. Perdzyński W., Gomuła A.: Surgical treatment of congenital penile curvature. Second International Symposium on Sexual Surgery, February 19th, 2004, Moscow, Russia.
108. Osman S., Perdzyński W., Stępień P., Pawlik K., Niedziela W.: Izolowane moczenie nocne u dzieci spowodowane zmniejszoną pojemnością pęcherza. III Spotkania Urodynamiczne, Wigry, 4 - 6 czerwca 2004r.

109. Perdzyński W., Mikucki J., Lewicki A., Kidawa A.: Operacja Nesbita w leczeniu wrodzonych skrzywień prącia. XXXIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Kraków, 24 - 26 czerwca, 2004r.

110. Perdzyński W., Kidawa A., Lewicki A.: Technique for the foreskin preservation during Nesbit operation for congenital penile curvature. 7th Congress of the European Society for Sexual Medicine, London, UK, December 5 - 8, 2004.

111. Perdzyński W.: Ucisk pomiędzy palcami jako nowa metoda tamowania krwawień w operacjach skrzywień prącia, w których nacinana jest osłonka biaława. 35 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Lublin, 23 - 25 czerwca 2005r.

112. Perdzyński W.:"Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of pen ile curvature", 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Copenhagen (Denmark), 4 - 7 December 2005.

113. Gekas A., Kartsaklis P., Palaiodimos I., Konstantinidis C., Kalogeropoulos N., Perdzynski W., Djordjevic M., Perovic S.:Surgical treatment of Peyroni Disease. Use of free autograft of buccal mucosa and free autograft of safenous vein. 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Copenhagen (Denmark), 4 - 7 December 2005

114. Perdzyński W., Adamek M.: Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa, 36 Kongres Naukowy PTU, Poznań 22 - 24.06.2006r.

115. Perdzyński W., Adamek M: Treatment of penile cripple after operations for hypospadias. 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna, 3 - 6 of December 2006.

116. Perdzyński W., Adamek M.: Leczenie operacyjne wrodzonego skrzywienia żołędzi. XXXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Warszawa, 21 -23 czerwca 2007.

117. Perdzyński W., Adamek M.: Surgical treatment of glans tilt. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November, 2007, Lisbone (Portugal)

118. Perdzyński W., Adamek M.: Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia. 38 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Wisła, 19 - 21 czerwca 2008.

119. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature. Joint Congress of the European and International Societies for Sexual Medicine, Brussels (Belgium), 7 - 11 December, 2008.

120. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stępień P., Osman S.: Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa u dzieci. 39 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań, 18 - 20, 06. 2009r.

121. Perdzyński W., Adamek M.: Ways to decrease invasiveness during operation for congenital penile curvature. 12th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lyon (France), 15 - 18 November, 2009.

122. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature. Vth International Meeting on Reconstructive Urology, Hamburg (Germany), March 3 - 5, 2010.

123. Perdzyński W., Adamek M: Leczenie operacyjne w przypadkach długoodcinkowych zwężeń cewki moczowej w materiale własnym. 40 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz, 17 - 19 czerwca,2010r.

124. Perdzyński W.: Corporoplasty for penile curvature - tunical attenuation technique. 3rd Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery "Sava Perovic". 29 - 30 October, 2010, Belgrade, Serbia.

125. Perdzynski W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results. 14th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Milan (Italy), 1 - 4 December 2011.

126. Perdzynski W., Adamek M.: Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 27th Annual Congress of European Association of Urology, Paris (France), 24 -28 February 2012.

127. Perdzyński W., Adamek M.: Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany.

128. Perdzyński W.: Ways to decrease invasiveness during operation of congenital penile curvature. 5th Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery,"Sava Perovic". 3-Days Live Surgery Workshop and Lectures, September 26-28, 2013, Belgrade, Serbia.

129. Perdzyński W, Adamek M, Stępień P: Late results after a new corporoplasty based on a stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature in adolescents. Abstracts of 1st Joint Meeting of European Society of Genito-Urinary Surgeons and European Society for Paediatric Urology, 21-22 November 2014, Ghent, Belgium. Doi: 10.13140/2.1.5181.6006

130. Perdzyński Wojciech, Adamek Marek: Our rules how to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. 7th International Meeting On Reconstructive Urology, March 7 - 9, 2016.

131. Wojciech Perdzyński, Marek Adamek: Three steps to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. XLVII Scientific Congress of Polish Urological Association, June 19 -21st, 2017, Katowice, (Poland).

132. Wojciech Perdzyński, Marek Adamek: Routine calibration - not dilatation - of urethra with the use of antiscar gel after operation of buccal mucosal graft in patients with the history of multiple operations for anterior urethral stricture. VIIIth International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU), March 10 - 13th, 2019, Hamburg (Germany).   

_Schorzenia, które leczył_

Stulejka
operacja plastyczna napletka (operacyjne poszerzenie napletka), (wyróżnienie w głosowaniu pacjentów na www.stulejka.com)

Przyklejenie napletka do żołędzi
odklejenie napletka od żołędzi w znieczuleniu miejscowym

Krótkie wędzidełko napletka
operacja plastyczna wydłużenia wędzidełka,

Niedorozwój prącia
wczesne wykrywanie wad prącia u dzieci (np. niedorozwój prącia, skrzywienie): diagnostyka i leczenie

Skrzywienie prącia

skrzywienie prącia wrodzone (izolowane, bez spodziectwa): podjęcie próby leczenia zachowawczego, operacyjne wyprostowanie prącia

Spodziectwo
operacja wytworzenia brakującego odcinka cewki moczowej połączona z operacją korygującą współistniejące skrzywienie prącia (jeśli jest taka potrzeba), rekonstrukcje po wcześniejszych operacjach, których wynik nie satysfakcjonuje rodziców dziecka. Prezentacja naukowa pt. "Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa" wygłaszana na 36 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego (czerwiec 2006r) uzyskała nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną przez urologa spoza ośrodka akademickiego (patrz certyfikaty)

Mikropenis, micropenis

niedorozwój prącia, mikropenis (micropenis): diagnostyka i leczenie zachowawcze (pobudzanie prącia do wzrostu) lub operacyjne

Prącie pokryte, prącie zakryte, prącie pogrążone
operacyjne uwolnienie prącia i przemieszczenie go powyżej powierzchni skóry

Jądro niezstąpione, wnętrostwo, brak jądra w worku mosznowym

operacyjne sprowadzenie jądra do worka mosznowego (też u dorosłych)

Jądro wędrujące
leczenie zachowawcze lub operacyjne sprowadzenie jądra do worka mosznowego

Brak jądra
wszczepienie protezy jądra

Wodniak jądra
leczenie operacyjne

Żylaki powrózka nasiennego
leczenie operacyjne

Zakażenia układu moczowego
diagnostyka i leczenie

Moczenie nocne
diagnostyka i leczenie

Nietrzymanie moczu
diagnostyka i leczenie

Kamica nerek i dróg moczowych
diagnostyka i leczenie

Bóle brzucha - diagnostyka i leczenie

Przepukliny - Przepuklina pachwinowa, pępkowa - operacja plastyczna przepukliny

Zlepienie i zrośnięcie warg sromowych mniejszych - Rozklejenie i rozdzielenie warg sromowych mniejszych

Inne operacje w zakresie chirurgii dziecięcej

Spodziectwo
Operacja wytworzenia brakującego odcinka cewki moczowej, operacja korygująca skrzywienie prącia, rekonstrukcja po wcześniejszych operacjach, których wynik nie satysfakcjonuje pacjenta. Prezentacja naukowa pt. "Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa" wygłaszana na 36 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego (czerwiec 2006r) uzyskała nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną przez urologa spoza ośrodka akademickiego (patrz certyfikaty),

Wierzchniactwo
Operacja wytworzenia brakującego odcinka cewki moczowej, operacja korygująca skrzywienie prącia, operacja poprawiająca trzymanie moczu (w przypadku nietrzymania moczu), rekonstrukcja po wcześniejszych operacjach, których wynik nie satysfakcjonuje pacjenta

Wady i zniekształcenia żołędzi
Operacja rekonstrukcyjna żołędzi

Skrzywienie prącia (zagięcie prącia) wrodzone i nabyte (np. pourazowe czy w chorobie Peyroniego
Operacja wyprostowania prącia. Wyniki leczenia wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn były przedstawiane na XXXII i XXXIV Kongresach Naukowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2002 i w 2004r, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Madrycie (2003r) i na Sympozjum Chirurgii Męskich Narządów Płciowych w Moskwie (2004r) [patrz metody chirurgiczne], na Kongresach Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej w Lizbonie (2007r), w Brukseli (2008r), w Lyonie (2009r), w Mediolanie (2011), na V Międzynarodowym Kongresie Urologii Rekonstrukcyjnej (Hamburg 2010) oraz na na kongresie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Paryżu (2012) przedstawił nową małoinwazyjną metodę operacji wrodzonego skrzywienie prącia.

Skrzywienie żołędzi zwane pochyleniem żołędzi
Operacja rekonstrukcyjna wyprostowania żołędzi. Wyniki leczenia operowanych pacjentów były przedstawiane na XXXVII Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w Warszawie w czerwcu 2007 r i na X Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, który odbył się w Lizbonie (Portugalia) w listopadzie 2007r.

Choroba Peyroniego (Peyronie disease)
Leczenie operacyjne skrzywienia prącia występującego w tej chorobie, wyniki leczenia skrzywienia prącia w tej chorobie były przedstawiane na XXXIII Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2003r (patrz metody chirurgiczne

Zwężenie cewki moczowej przedniej (odcinek żołędziowy, prąciowy i opuszkowy cewki)
leczenie operacyjne zwężeń

Niedorozwój prącia, mikropenis (micropenis)
diagnostyka i leczenie, operacje wydłużające prącie i zwiększające jego grubość,

Wydłużanie prącia
Wydłużanie penisa, tzw.prawdziwe czyli zwiększające długość prącia we wzwodzie (np. ma zastosowanie u pacjentów, którzy mają małe prącie, mikropenis lub u takich, którzy nie akceptują rozmiarów swojego prącia i przeżywają z tego powodu cierpienia psychiczne). W wielu lecznicach jest proponowana pacjentom operacja przecięcia więzadła wieszadłowego, która powoduje tylko obniżenie położenia prącia w zwisie i zwiększa - pisząc obrazowo - "wycisk na majtkach". Jest to operacja tzw. wydłużenia rzekomego gdyż nie zwiększa ona długości prącia we wzwodzie, co zostało poparte rzetelnymi badaniami naukowymi.

Prącie pokryte, prącie zakryte, prącie pogrążone
Operacyjne uwolnienie prącia i przemieszczenie go powyżej powierzchni skóry

Operacje poprawiające wygląd zewnętrznych narzadów płciowych, w tym korekcje prącia i worka mosznowego
Jądro niezstąpione, wnętrostwo
Operacyjne sprowadzenie jądra do worka mosznowego,

Jądra wstępujące we wzwodzie, bolesne przy stosunku
Leczenie operacyjne

Brak jądra w worku mosznowym
Wszczepienie protezy jądr

Wodniak jądra
Leczenie operacyjne

Żylaki powrózka nasiennego
Leczenie operacyjne

Niepłodność u mężczyzn
Diagnostyka i leczenie

Stulejka
Operacja plastyczna napletka czyli operacja poszerzająca napletek bez jego usuwania stosowana zawsze gdy tylko jest to możliwe, obrzezanie (czasami konieczne w przypadku stulejki) z jednoczesnym powiększeniem obwodu prącia czyli ze zwiększeniem grubości prącia (nowość) lub obrzezanie bez powiększania obwodu prącia, (wyróżnienie w głosowaniu pacjentów na www.stulejka.com)

Obrzezanie, czyli wycięcie napletka
na życzenie pacjenta, z jednoczesnym powiększeniem obwodu prącia czyli ze zwiększeniem grubości prącia lub obrzezanie bez powiększania obwodu prącia,

Krótkie wędzidełko napletka
Operacja plastyczna wydłużenia wędzidełka

Zrośnięcie żołędzi i napletka
Operacyjne rozdzielenie zrostu i wytworzenie rowka zażołędnego

Torbiel ujścia cewki moczowej
Operacja usunięcia torbieli

Torbiel żołędzi
Operacja usunięcia torbieli

Kłykciny kończyste żołędzi
Chirurgiczne usuwanie kłykcin

Grudki perliste żołędzi
Chirurgiczne usuwanie przerośniętych grudek perlistych

Znamiona barwnikowe żołędzi
Chirurgiczne usuwanie znamion

Zakażenia układu moczowego
Diagnostyka i leczenie

Zapalenie pęcherza, bolesne skurcze pęcherza
Diagnostyka i leczenie

Zakażenia układu moczowego
Diagnostyka i leczenie

Zapalenie pęcherza, bolesne skurcze pęcherza
Diagnostyka i leczenie

_Statystyki_

128

Publikacji naukowych

1.293

Wygłoszonych referatów naukowych na kongresach odbywających się w Polsce i za granicą

8

Wprowadzonych nowatorskich metod chirurgicznych

6.700

Przeprowadzonych operacji chirurgicznych

Dane z Research Gate (14.12.2023)

111.000

Tylu czytelników z całego świata przeczytało poniższy artykuł na portalu naukowym Research Gate

A new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature - long-term results. Cent European J Urol 2015; 68: 102-108. Doi: 105173/ceju.2015.01.496

115.000

Tylu czytelników z całego świata przeczytało poniższy artykuł na portalu naukowym Research Gate

Three anatomical levels: possibilities to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. Cent European J Urol. 2017; 70: 280-288. doi: 10.5173/ceju.2017.1509

285.000

Łączna ilość czytelników z całego świata przeczytało wszystkie artykuły umieszczone na portalu naukowym Research Gate

177

Cytowań prac

_Dyplomy i certyfikaty_

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik