"alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - trzeba, żebyś żył dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie"

🕯 🕯 🕯  Dnia 20.07.2022 odszedł ciepły, uczciwy i dobry Człowiek, oddany ludziom, pełen wigoru, wiary, nadziei, zrozumienia i wiedzy, którą się chętnie dzielił.
Cześć Jego pamięci !

Ostatnie pożegnanie odbyło się 27.07.2022 na Powązkach Wojskowych.
*** odczytano tekst pożegnalny napisany przez córkę Katarzynę ***

A tak pożegnał Profesora WIM na Szaserów w Warszawie

Artykuł > Letter to the Editor. Re: Long term outcomes of one-stage augmentation anterior urethroplasty: asystematic review and meta analysis.

Niedawno ukazał się mój list do redakcji International Brazilian Journal of Urology, w którym odnoszę się do artykułu lekarzy z Columbia University z Nowego Jorku, którzy na podstawie statystycznego opracowania wyników leczenia ponad 1000 pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej w leczonych w wielu ośrodkach USA stwierdzili, że...
Int Braz J Urol 2022; 48: 377-8. 

Download PDF Urethral Stricture / Anterior urethral stricture - Calibration of urethra with anti-scar gel as a new preventive method for stricture recurrence after urethroplasty performed due to refractory anterior urethral stricture disease

Citation: Perdzyński W, Adamek M. Calibration of urethra with anti-scar gel as a new preventive method for stricture recurrence after urethroplasty performed due to refractory anterior urethral stricture disease.
Cent European J Urol. 2020; 73: 80-90.

READ MORE > CONGENITAL PENILE CURVATURE

A new operative method of penile straightening. papers connected to this subject in *.PDF

Wady i choroby układu moczowo-płciowego stanowią dużą grupę zaburzeń dotykających zarówno dzieci jak i dorosłych. Zbyt późne rozpoznanie lub brak leczenia podjętego w odpowiednim czasie prowadzi do powikłań, stresu, poczucia wstydu, a nawet depresji, które można byłoby wyeliminować poprzez poddanie się wczesnemu leczeniu specjalistycznemu.  Jak leczyć te wady ? Z tej strony dowiecie sie Państwo jakie metody i techniki leczenia operacyjnego zalecam do konkretnych schorzeń. Zapraszam Państwa do lektury.

Skrzywienie prącia

Skrzywienie prącia, zagięcie prącia, wrodzone i nabyte (np. pourazowe czy w chorobie Peyroniego) ? Podjęcie próby leczenia zachowawczego, operacyjne wyprostowanie prącia.

Operacja prostowania prącia u dzieci i dorosłych

Zwężenie cewki moczowej

Zwężenie cewki moczowej u dzieci i dorosłych. Leczenie operacyjne kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa u dzieci i dorosłych. Spodziectwo u dzieci - operacje naprawcze kalectwa prąciowego. Leczenie zwężenia cewki moczowej u dzieci i dorosłych

Spodziectwo u dzieci i dorosłych

Jest to wada wrodzona polegająca na lokalizacji ujścia cewki moczowej na brzusznej stronie prącia. 

Operacja wytworzenia brakującego odcinka cewki moczowej, operacja korygująca skrzywienie prącia, rekonstrukcja po wcześniejszych operacjach, których wynik nie satysfakcjonuje pacjenta. Leczenie chirurgiczne spodziectwa.

Choroba Peyroniego

W chorobie Peyroniego tkanka bliznowata tworząca się w obrębie osłonki białawej trzonu prącia może być powodem skrzywienia prącia podczas wzwodu. Skrzywienie prącia w tej chorobie może powodować ból, może utrudniać lub nawet uniemożliwiać odbywanie stosunków płciowych. 

Opis choroby, leczenie operacyjne

Stulejka

Stulejką nazywa się zwężenie napletka uniemożliwiające jego zsuwanie poza żołądź. Jednak za stulejkę powinno się również uważać zwężenie napletka, który daje się ściągnąć przy użyciu zbyt dużej siły (czego nie powinno się robić), lecz przy tym pęka, powodując ból i niepokój dziecka.

Stulejka u dzieci i u dorosłych - leczenie stulejki
Zrośnięcie żolędzi i napletka - operacja rodzielenia zrostu napletka i żołędzi
Wędzidełko napletka - artykuł o wędzidełku napletka
Zrośnięcie żolędzi i napletka - operacja rodzielenia zrostu napletka i żołędzi
Krótkie wędzidełko napletka - prezentacja metody chirurgicznej > operacja wydłużenia wędzidełka i zdjęcia z wyniku operacji

Korekcja chirurgiczna zwężonego napletka i krótkiego wędzidełka u dorosłych i u dzieci

Niedorozwój prącia

Niedorozwój prącia, mikropenis - leczenie niedorozwoju prącia, operacje rekonstrukcyjne prącia 

Wnętrostwo

Wnętrostwem nazywamy stan, w którym jądro po jednej lub po obu stronach pozostaje poza moszną [1]. Powodem tej nieobecności jest zatrzymanie jądra na jakimkolwiek odcinku jego drogi zstępowania do moszny lub z powodu zboczenia z tej drogi.

Jądro niezstąpione, jądro wędrujące. Wady te, nieleczone, mogą doprowadzić do niedorozwoju jąder, niedorozwoju prącia, niepłodności, a nawet do nowotworów

Prącie pokryte

Prącie pokryte, prącie zakryte, prącie pogrążone.
Opis wady i sposobu leczenia