_Zwężenie cewki moczowej_
_Urethral stricture disease_

_Kalibracja cewki moczowej żelem przeciwbliznowym jako nowa metoda zapobiegania nawrotom zwężenia po operacjach naprawczych przeprowadzonych z powodu uporczywych nawrotów choroby zwężeniowej przedniego odcinka cewki moczowej_

Wojciech Perdzyński, Marek Adamek
Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych Szpitala Damiana, Warszawa


WPROWADZENIE
Celem publikacji było sprawdzenie czy można zapobiegać obkurczaniu blizny pooperacyjnej cewki moczowej przy zastosowaniu kalibracji z żelem przeciwbliznowym.

MATERIAŁ I METODY
Autorzy operowali 36 mężczyzn z nawracającymi zwężeniami cewki moczowej. Zwężenia były umiejscowione w odcinku prąciowym (u 26 pacjentów), w odcinku prąciowym i opuszkowym (u 8 pacjentów) oraz w odcinku opuszkowym (u 2 pacjentów) cewki moczowej. U 36 pacjentów wykonano plastykę zwężonej cewki przy użyciu przeszczepu błony śluzowej policzka. Pierwsza kalibracja została wykonana jeden miesiąc po operacji przy użyciu kalibratora o rozmiarze 3.5 (średnica w milimetrach) z zastosowaniem żelu przeciwbliznowego. Pacjenci zostali poinformowani jak przeprowadzić kalibrację i przeprowadzać ją w domu przez 4 – 6 tygodni. Następnie co 4 – 6 tygodni rozmiar kalibratora był zwiększany o 0.5 aż do rozmiaru 6.0, o ile można było to wykonać z łatwością. Wyniki oceniano poprzez badanie pomiaru cewkowego przepływu moczu i przez kalibrację cewki moczowej. Następnie kalibracje wykonywano 2 razy w tygodniu przez 6 miesięcy, później raz w tygodniu przez 6 miesięcy a następnie przez 6 miesięcy raz w miesiącu.                                                                              

WYNIKI
Okres obserwacji pacjentów po operacji wynosił średnio 61 miesięcy (od 14 do 114 miesięcy). W badaniu przepływu moczu stwierdzono poprawę u wszystkich pacjentów. Przedoperacyjne maksymalny przepływ cewkowy i średni przepływ cewkowy wzrosły; pierwszy z 6 do 22,5 ml/s, drugi z 4.3 do 12.4ml/s, (p <0.001), 12 miesięcy po operacji. Średnia objętość zalegającego moczu w pęcherzu zmniejszyła się z 89 ml przed operacją na 10 ml, (p <0.001), 12 mięśni po operacji. Średni wewnętrzny rozmiar cewki zwiększył się z 3.9 mm jeden miesiąc po operacji do 5.4 mm, (p <0.001), 9 miesięcy po operacji. U żadnego pacjenta nie wystąpiło nawrotowe zwężenie cewki.

WNIOSKI
Rutynowa kalibracja cewki przy zastosowaniu żelu przeciwbliznowego zapobiega obkurczaniu blizn po plastyce zwężonej cewki moczowej przy długotrwałej obserwacji.


Oryginalna praca w języku angielskim opublikowana w sieci: 23.03.2020 

Central European Journal of Urology . Cent European J Urol. 2020; 73: 80-90. doi: 10.5173/ceju.2020.0050 

anterior urethral stricture, urethral stricture, urethroplasty, buccal mucosal graft urethroplasty, urethral calibration, antiscar gel. 

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik