_Spodziectwo_
_Skrzywienie prącia_
_Niedorozwój prącia_

_Spodziectwo u dzieci - dokumentacja leczenia_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci) Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

spodziectwo u dzieci

Dziecko 8-letnie po operacji spodziectwa w innym ośrodku. Dwa lata wcześniej wytworzono obwodowy, brakujący odcinek cewki moczowej. Po operacji powstała przetoka cewkowo-skórna. Skrzywienie boczne (w lewo) prącia - widoczne tylko we wzwodzie - nie zostało skorygowane.

spodziectwo u dzieci

Przetoka cewkowo-skórna została zeszyta. Wykonano operację wyprostowania prącia. "Sztuczny wzwód" wykazał, że prącie jest proste.

spodziectwo u dzieci

Wygląd prącia pół roku po operacji

spodziectwo u dzieci

Wygląd prącia w pół roku po operacji. Ujście cewki moczowej jest na szczycie żołędzi.

_Pacjent 2

spodziectwo u dzieci

Dziecko 4-letnie z ujściem cewki na dolnej powierzchni prącia,z ujściem cewki w połowie jego długości. Widoczny cewnik w cewce moczowej.

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji. Ujście cewki znajduje się na szczycie żołędzi.

_Pacjent 3

spodziectwo u dzieci

Chłopiec w wieku 5 lat z ciężką postacią spodziectwa. Ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w górnej części worka mosznowego.

spodziectwo u dzieci

Wyraźne widoczne skrzywienie prącia ku dołowi, które towarzyszy spodziectwu oraz niedorozwój prącia. 

Operacja polegała na wyprostowaniu prącia poprzez fałdowanie osłonki białawej oraz na wytworzeniu brakującego odcinka cewki moczowej przy wykorzystaniu unaczynionego płatka skórnego, który został przemieszczony z grzbietowej powierzchni prącia. Wytworzono cewkę, której ujście zostało umieszczone na szczycie żołędzi. W 7 dni po operacji dziecko oddaje mocz bez trudności, szerokim strumieniem.

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie po 4 miesiącach od operacji (widok z góry).

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie po 4 miesiącach od operacji (widok z dołu).

spodziectwo u dzieci

Pięć miesięcy po operacji dziecko oddaje mocz szerokim strumieniem przez ujście cewki moczowej na szczycie żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Przepływ moczu przez wytworzoną cewkę jest prawidłowy. Objętość wydalonego moczu 233ml. Nie stwierdza się zalegania moczu po mikcji. Wartości liczbowe i kształt krzywej przepływu cewkowego są prawidłowe.

_Pacjent 4

spodziectwo u dzieci

Chłopiec lat 5, operowany 2 lata wcześniej w innym ośrodku z powodu spodziectwa i skrzywienia prącia. Na zdjęciu widoczne jest nadal istniejące skrzywienie prącia ku dołowi, które jest jeszcze bardziej widoczne we wzwodzie. Prącie jest małe.

spodziectwo u dzieci

Ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w połowie długości prącia.
Operacja polegała na wyprostowaniu prącia a także na przeniesieniu unaczynionego płata skórnego z górnej powierzchni prącia na jego stronę dolną i wytworzeniu z niego brakującego odcinka cewki moczowej.

spodziectwo u dzieci

Rok po operacji. Ujście cewki jest na szczycie żołędzi. Prącie po operacji i dodatkowym leczeniu powiększyło swoje rozmiary.

spodziectwo u dzieci

Rok po operacji. Prącie jest proste.

spodziectwo u dzieci

Rok po operacji. Prącie jest proste (niepełny wzwód).

spodziectwo u dzieci

Stan w dwa lata po operacji. W porównaniu z poprzednim zdjęciem prącie powiększyło swój obwód (pogrubiało) i nieznacznie wydłużyło się.

spodziectwo u dzieci

Stan dziecka dwa lata po operacji - dziecko swobodnie oddaje mocz przez ujście cewki moczowej znajdujące się na szczycie żołędzi.

_Pacjent 5

spodziectwo u dzieci

Spodziectwo prąciowe - ujście cewki moczowej znajduje się ok. 0,5 cm poniżej rowka zażołędnego.

spodziectwo u dzieci

Początek operacji. Cewnik przez ujście cewki wprowadzony do pęcherza moczowego.

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji. Ujście cewki znajduje się na szczycie żołędzi (widok z boku).

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji. Ujście cewki znajduje się na szczycie żołędzi (widok z dołu).

_Pacjent 6

spodziectwo u dzieci

Spodziectwo rowkowe (ujście cewki moczowej znajduje się w rowku zażołędnym).

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.

_Pacjent 7

spodziectwo u dzieci

Przetoka cewkowo-skórna w rowku zażołędnym. Stan po operacji spodziectwa prąciowego wykonanej w innym szpitalu.

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji zszycia przetoki.

_Pacjent 8

spodziectwo u dzieci

Stan po trzech operacjach w innym szpitalu. Znieksztalcenie żołędzi i napletka. Niedorozwój prącia. Przetoka cewkowo-skórna (niewidoczna na tym zdjęciu).

spodziectwo u dzieci

Duża przetoka cewkowo-skórna na bocznej powierzchni prącia, w rowku zażołędnym. Ze względu na obfity wyciek moczu przez przetokę chłopiec mógł oddawać mocz tylko w pozycji siedzącej.

spodziectwo u dzieci

Dwa tygodnie po operacji zszycia przetoki. Dziecko swobodnie oddaje mocz tylko przez ujście na szczycie żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Stan 2 miesiące po operacji. Operowana okolica jest wygojona.

_Pacjent 9

spodziectwo u dzieci

Chłopiec 2,5 letni ze spodziectwem mosznowym, niedorozwojem prącia, skrzywieniem brzusznym ( ku dołowi) prącia z przyrośnięciem żołędzi do okolicy ujścia cewki moczowej, z przemieszczeniem prącia ku dołowi. Zewnętrznie narządy wyglądają na obojnacze, ale płeć genetyczna jest męska.

spodziectwo u dzieci

Po rozchyleniu worka mosznowego i po uniesieniu żołędzi widoczne jest ujście cewki moczowej.

spodziectwo u dzieci

Stan 3 miesiące po operacji, prącie uniesione do góry. Podczas pierwszego etapu operacji uwolniono prącie i ujście cewki moczowej, wyprostowano prącie, przemieszczono je nad worek mosznowy. Ujście cewki znajduje się w dolnej części moszny.

spodziectwo u dzieci

Stan 3 miesiące po operacji.

spodziectwo u dzieci

Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia

spodziectwo u dzieci

Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia, prącie uniesione do góry.

spodziectwo u dzieci

Stan 6 miesięcy po operacji, prącie we wzwodzie jest proste.

spodziectwo u dzieci

Stan 1 rok po operacji.

_Pacjent 10

spodziectwo u dzieci

Chłopiec 14-letni po operacji spodziectwa prąciowego, po której wytworzyła się przetoka cewkowo-skórna. Cztery razy w różnych szpitalach bez powodzenia wykonywano operacje zszycia przetoki. Podczas oddawania moczu występuje duży wyciek przez przetokę.

spodziectwo u dzieci

Uniesienie skóry nad przetoką pokazuje jej wielkość.

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji wielowarstwowego zszycia przetoki

spodziectwo u dzieci

Stan 4 miesiące po operacji. Miejsce po przetoce całkowicie zarośnięte. Chłopiec oddaje mocz tylko przez ujście cewki moczowej znajdujące się na szczycie żołędzi.

_Pacjent 11

spodziectwo u dzieci

Chłopiec 7 letni ze spodziectwem prąciowym. Rok wcześniej miał wykonane nacięcie zwężonego ujścia cewki moczowej, które oprócz trudności w oddawaniu moczu spowodowało przerost mięśniówki pęcherza moczowego z objawami częstomoczu.

spodziectwo u dzieci

Podczas operacji wydłużono naturalną cewkę dziecka i jej szczyt umieszczono wewnątrz żołędzi. Cewkę pokryto warstwą powięziową i skórą. Po operacji ujście cewki moczowej znajduje się w górnej części żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Stan 11 miesięcy po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.

_Pacjent 12

spodziectwo u dzieci

Chłopiec lat 11 ze spodziectwem prąciowym, niedorozwojem prącia, skrzywieniem żołędzi.

spodziectwo u dzieci

Prącie w stanie wzwodu. Widoczne pochylenie żołędzi ku dołowi

spodziectwo u dzieci

Pacjent po leczeniu, prącie powiększyło się. Widoczne skrzywienie żołędzi

spodziectwo u dzieci

Ujście cewki moczowej jest położone poniżej żołędzi. Na żołędzi jest widoczne tylko płytkie zagłębienie w miejscu gdzie powinno być ujście cewki moczowej.

spodziectwo u dzieci

Podczas operacji wyprostowano żołądź sposobem własnym, odtworzono cewkę moczową i doprowadzono ją na szczyt żołędzi a także pokryto cewkę powięzią i skórą.

spodziectwo u dzieci

Stan 10 miesięcy po operacji. Szerokie ujście cewki moczowej znajduje się nieco poniżej szczytu żołędzi.

_Pacjent 13

spodziectwo u dzieci

Ujście cewki znajduje się na wysokości rowka zażołędnego.

spodziectwo u dzieci

Zdjęcie wykonane na początku operacji. Wąskie ujście widoczne na wysokości rowka zażołędnego.

spodziectwo u dzieci

Podczas operacji wydłużono własną cewkę moczową pacjenta a jej niedorozwinięty, końcowy odcinek pokryto ciałami gąbczastymi i umieszczono wewnątrz żołędzi. Ze względu na skrzywienie prącia ku dołowi wyprostowano je sposobem własnym. 

spodziectwo u dzieci

Stan po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik