KARIERA NAUKOWA

Wykształcenie

1966 - 1972 Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

Specjalizacje, stopnie naukowe, staże naukowe

1975 I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej

1978 I stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej

1979 Doktorat w zakresie chirurgii naczyniowej: pt. "Porównanie przydatności szwów z polikwasu glikolowego i z jedwabiu w chirurgii tętnic"

1983 II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej

1987 Sześć miesięcy stażu naukowego w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w Japonii (Kyoto Prefectural University of Medicine, Tohoku University - Sendai, Kobe Children`s Hospital, Kyushu University - Fukuoka, Tokyo Children`s Hospital, Yokohama Children`s Hospital), oraz w zakresie chirurgii i urologii dorosłych (Kyoto Prefectural University of Medicine),

1992 Trzy miesiące stażu naukowego w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej w USA (Children`s Hospital of Columbia University - New York, Schneider`s Children`s Hospital - New York, Iowa University - Iowa City).

1994 Habilitacja w zakresie urologii dziecięcej: pt. "Odległe wyniki leczenia moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci"

1995 2 miesiące stażu naukowego w USA (Children`s Hospital of Columbia University -New York), Schneider`s Children`s Hospital - New York, Iowa University - Iowa City)

1996 2 miesiące stażu naukowego w Japonii (Kobe Children`s Hosp.)

1996 profesor nadzwyczajny

2002 Europejski certyfikat specjalizacyjny w zakresie chirurgii dziecięcej (European Board of Paediatric Surgery). Członek Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych (European Association for Paediatric Urology).

2003, 2004, 2005 (dwukrotnie) staże naukowe w Belgradzkim Ośrodku Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narzadów Moczowo-Płciowych, które odbywały się w ramach Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej. (certyfikat)

2008 udział w Pierwszym Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Narządów Moczowo-Płciowych u Dorosłych, który odbył się w Belgradzie (certyfikat)

2009 Udział w Drugim Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Narządów Moczowo-Płciowych u Dorosłych, który odbył się w Belgradzie (certyfikat)

2010 - Udział w Trzecim Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Układu Moczowo-Płciowego im. prof. Savy Perovica w Belgradzie (certyfikat)

2012 - Udział w Drugiej Konferencji pt. Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa oraz w 4 Konferencji pt. Leczenie Chirurgiczne Ciężkich Wad i Chorób Narządów Moczowo-Płciowych u Mężczyzn, Arezzo, Włochy (certyfikat)

2012 - Udział w Pierwszym Międzynarodowym Kursie pt. Funkcjonalna Chirurgia Rekonstrukcyjna Męskich Narządów Moczowo-Płciowych, Catania, Włochy (certyfikat)

2013 - Udział w 5 Kursie Leczenia Ciężkich Wad i Chorób Układu Moczowo-Płciowego im. prof. Savy Perovica, Belgrad, Serbia (certyfikat)

Zatrudnienie

1996-2003 Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.

obecnie:
- Kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla doroslych i dla dzieci) Szpitala Damiana w Warszawie.
- prowadzi Gabinet Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci), adres, telefon i adres emailowy patrz KONTAKT

Zainteresowania zawodowe

Chirurgia wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci (moczowody olbrzymie, moczowody podwójne, torbiele ujść moczowodów, odpływy pęcherzowo-moczowodowe, wodonercze, spodziectwo, wierzchniactwo, niedorozwój prącia (mikropenis)- leczenie zachowawcze i chirurgiczne, chirurgia rekonstrukcyjna prącia u dorosłych mężczyzn (leczenie takich wad wrodzonych prącia jak spodziectwo, wierzchniactwo, skrzywienie) oraz chorób prącia np.skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego jak również chirurgiczne leczenie zwężeń cewki moczowej.

Operacje własne wprowadzone do chirurgii i urologii dziecięcej oraz do chirurgii rekonstrukcyjnej prącia u dorosłych

1. Operacja przemieszczenia wrodzonej przetoki zewnętrznej przewodu głównego ślinianki przyusznej do jamy ustnej

Publikacje:
Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa: Congenital fistula of the main parotid duct; a new operative procedure. Journal of the Japan Society of Pediatric Surgeons 24, 936, 1988.

Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa: External fistula of the main parotid duct; the alternative procedure. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 43, 417, 1988.

Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa: Wrodzona przetoka skórna głównego przewodu ślinianki przyusznej: własny sposób operacji. Problemy Chirurgii Dziecięcej 15, 38, 1988.2. Przemieszczenie przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytu dla uratowania zbyt krótkiego - dla sprowadzenia na krocze - położonego obwodowo od przetoki odcinka jelita grubego

Publikacje:
Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka, Zbigniew Żmijewski, Bolesław Kalicki: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy. Polski Przegląd Chirurgiczny 66, 166, 1994.

Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka, Zbigniew Żmijewski, Bolesław Kalicki: Repositioning the misplaced colostomy for high imperforate anus: report of a new technique. Journal of Pediatric Surgery 29, 1483, 1994.


3. Leczenie torbieli pojedynczych nerek u dzieci przez podanie na krótki czas alkoholu do środka torbieli

Publikacje:
Wojciech Perdzyński, Marek Klewar, Jacek Rutka, Bogusław Sakson: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podanym do środka torbieli. Urologia Polska 51, 448, 1998. Merkuriusz Lekarski 46, 246, 2000.


4. Technika rozdzielania moczowodów podwójnych i ich przeszczepiania w osobnych kanałach podśluzówkowych w leczeniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych

Publikacje:
Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński i in.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. Urologia Polska 40, 302, 1987.

Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński et al.: Completely duplicated ureters: a new concept of reimplantation. Journal of Pediatric Surgery 27, 70, 1992.


5. Plastyka poszerzonego proksymalnego odcinka jelita cienkiego we wrodzonej niedrożności jelita polegająca na klinowym wycięciu warstwy surowicówkowo-mięśniowej i wpukleniu błony śluzowej do światła jelita (we współpracy z Iowa University, Iowa City, USA)

Publikacje:
Ken Kimura, Wojciech Perdzyński, Robert Soper: Elliptical seromuscular resection for tapering the proximal dilated bowel in duodenal or jejunal atresia. Journal of Pediatric Surgery 31, 1405, 1996.


6. Nowy sposób tamowania krwawień przy operacjach skrzywień prącia z nacięciem osłonki białawej prącia umożliwiający - w odróżnieniu od stosowanego dotychczas zacisku na prącie - zachowanie krążenia krwi w czasie operacji.

Publikacje:
- Praca pt. "Ucisk pomiędzy palcami jako nowa metoda tamowania krwawień w operacjach skrzywien prącia, w których nacinana jest osłonka biaława" była prezentowana na 35 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w Lublinie w dniach 23 - 25 czerwca 2005r.
- Praca pt. "Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of pen ile curvature" była prezentowana na 8 Europejskim Kongresie Medycyny Seksualnej, który odbył się w Kopenhadze w dniach 4 - 7 grudnia 2005r.


7. Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, mało inwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia

Publikacje:
Praca została wygłoszona na na 38 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w dniach 19 - 21 czerwca, 2008 r w Wiśle.
- Praca pt. "Excision of a fragment of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature" została wygłoszona na V Międzynarodowym Kongresie Chirurgii Rekonstrukcyjnej, które odbył się w Hamburgu w dniach 3 - 5 marca, 2010r. oraz na Trzecim Kursie Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ciężkich Wad Układu Moczowego im. Savy Perovica w Belgradzie w dniach 29-30 października 2010r.
- Praca pt. "Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results" została wygłoszona na 14 Europejskim Kongresie Medycyny Seksualnej - Mediolan 1 - 4 Grudnia 2011.
- Praca pt. "Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature" został wygłoszona na 27 dorocznym konkresie Europejskiego Stowarzyszenia Urologicznego - Paryż, 24 -28 Lutego 2012.
- Praca pt. Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany (certyfikat)
- Praca pt. Ways to decrease invasiveness during operation of congenital penile curvature. 5th Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery,"Sava Perovic". 3-Days Live Surgery Workshop and Lectures, September 26-28, 2013, Belgrade, Serbia (certyfikat)
- Perdzyński W, Adamek M, Stępień P: Late results after a new corporoplasty based on a stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature in adolescents. Abstracts of 1st Joint Meeting of European Society of Genito-Urinary Surgeons and European Society for Paediatric Urology, 21-22 November 2014, Ghent, Belgium. Doi: 10.13140/2.1.5181.6006

NOWOŚĆ
8. Kalibracja cewki żelem przeciwbliznowym jako metoda zapobiegająca nawrotom zwężeń po plastyce cewki z użyciem przeszczepu z błony śluzowej policzka u pacjentów kilkakrotnie wcześniej operowanyć z powodu zwężeń cewki moczowejprzedniej

Wojciech Perdzyński, Marek Adamek: Routine calibration - not dilatation - of urethra with the use of antiscar gel after operation of buccal mucosal graft in patients with the history of multiple operations for anterior urethral stricture. Praca przedstawiana na: VIII International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU), March 10-13th, 2019, Hamburg (Germany).   

Przynależność do towarzystw naukowych

od 1977 członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych,

1980 - 1996 sekretarz Zarządu Głównego PTChD.

1987 - 1990 członek Japońskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

od 1995r członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

od 2002r członek Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych

Udział w kongresach naukowych

Brał udział wielu kongresach naukowych chirurgów dziecięcych odbywających się w Polsce /Wrocław 198O, Warszawa 1984, 1992, 1994, Szczecin 1988, Gdańsk 2000, Wrocław 2003/ i za granicą: kongresy Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgów dziecięcych w Marsylii w 1979, w Budapeszcie w 1991, w Sheffield w 1995, w kongresach towarzystw narodowych w chirurgii dziecięcej: w Erfurcie /Niemcy/ w 1979, Karl-Marx-Stadt /Niemcy/ in 1982, w Pecs /Węgry/ w 1979 i w 1986, w Kobe /Japonia/ w 1987, w Colorado Springs /USA/ i w Iowa City /USA/ w 1992.

Brał też wielokrotnie udział w kongresach Polskiego Towarzystwa Urologicznego jak i w kongresach Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych (od 1996r). W marcu 2003r brał udział w kongresie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Madrycie gdzie przedstawiał pracę dotyczącą operacyjnego leczenia wrodzonych skrzywień prącia.

W listopadzie 2003r brał udział w kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Męskich Narządów Płciowych (Mediolan). W lutym 2004r, na Drugim Międzynarodowym Sympozjum Chirurgii Męskich Narządów Płciowych (Moskwa) przedstawiał pracę na temat techniki operacyjnej w leczeniu wrodzonych skrzywień prącia u młodych mężczyzn.

W marcu i w sierpniu 2004r uczestniczył w operacjach podczas kolejnych edycji Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej zorganizowanych w Belgradzie (Serbia) przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne i Włoskie Towarzystwo Chirurgii Andrologicznej.

W grudniu 2004r przedstawiał pracę z zakresu chirurgii skrzywień prącia na 7 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej w Londynie (patrz referaty).

W sierpniu 2005r został zaproszony do Belgradu na wykłady i na operacje pokazowe w czasie Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej zorganizowanej przez Europejskie i Włoskie Towarzystwa Andrologiczne (certyfikat)

W czerwcu 2006r za prezentacje naukową pt. "Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa" wygłaszaną na 36 Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego otrzymał nagrodę za najlepszą pracę prezentowaną przez urologa spoza ośrodka akademickiego (certyfikat)

Uczestnictwo w Kongresie Pol. Tow. Chirurgów Dziecięcych, wrzesień 2009r (certyfikat)

Uczestnictwo w kursie chirurgii rekonstrukcyjnej w Belgradzie, wrzesień 2009r (certyfikat)

Uczestnictwo w kongresie Europejskiego Tow. Med. Seksualnej w Lyonie, listopad 2009r (certyfikat)

Na kongresach naukowych odbywających się w Polsce i za granicą przedstawiał 128 prac, w tym 103 z zakresu urologii dziecięcej i chirurgii rekonstrukcyjnej prącia i cewki moczowej u dorosłych