_Zwężenie cewki moczowej_
_Urethral stricture disease_

_Letter to the Editor. Re: Long term outcomes of one-stage augmentation anterior urethroplasty: asystematic review and meta analysis_

Int Braz J Urol 2022; 48: 377-8. 


Niedawno ukazał się mój list do redakcji International Brazilian Journal of Urology, w którym odnoszę się do artykułu lekarzy z Columbia University z Nowego Jorku, którzy na podstawie statystycznego opracowania wyników leczenia ponad 1000 pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej w leczonych w wielu ośrodkach USA stwierdzili, że wraz z upływem czasu po operacji (5, 10, 15 i więcej lat) stopniowo zwiększa się liczba nawrotów zwężeń cewki aż do 30% (a nawet więcej). Ja wiedziałem o tym z innych wcześniejszych prac autorów z Wielkiej Brytanii i Włoch i już w 2010 roku po wykonaniu operacji rekonstrukcyjnej cewki moczowej zastosowałem leczenie pooperacyjne zapobiegające powstawaniu zwężeń cewki wiele lat po operacji. Polegało ono na wprowadzaniu do cewki moczowej żelu przeciw bliznom co spowodowało znaczące zmniejszenie w/w powikłań. Chciałem światu naukowemu przypomnieć o mojej pracy z 2020 roku, w której opisałem leczenie 36 pacjentów operowanych wcześniej w innych ośrodkach wielokrotnie bez powodzenia z powodu zwężenia cewki moczowej. U żadnego z tych pacjentów nie doszło do pooperacyjnego zwężenia cewki w czasie obserwacji wynoszącym od 2 do 11 lat (średnio 6 lat). U wszystkich stwierdziłem znaczna poprawę w oddawaniu moczu oraz zmniejszenie zalegania moczu w pęcherzu jak również uzyskano znaczne poszerzenie cewki moczowej.


anterior urethral stricture, urethral stricture, urethroplasty, buccal mucosal graft urethroplasty, urethral calibration, antiscar gel. 

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik