_Zwężenie cewki moczowej_

_Zwężenie cewki moczowej u dorosłych - dokumentacja leczenia_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

zwezenie cewki moczowej u doroslych

Pacjent 69 lat. Całkowite zarośnięcie cewki w odcinku prąciowym (miejsce zarośnięcia pokazuje narzędzie i pomarańczowy wskaźnik).

zwezenie cewki moczowej

Wycięty, zarośnięty odcinek cewki moczowej

zwezenie cewki moczowej

Przez oba drożne odcinki cewki przeprowadzono cewnik

zwezenie cewki moczowej

Stan po wykonaniu tylnej części zespolenia cewki. Wewnątrz cewki widoczny cewnik.

zwezenie cewki moczowej u doroslych

Stan po wykonaniu zespolenia obu odcinków cewki.

_Pacjent 2

zwezenie cewki moczowej

Pacjent lat 30. Długie zwężenie cewki w obrębie prącia (po operacji spodziectwa w dzieciństwie) utrudniające oddawanie moczu. Dopiero podczas znieczulenia ogólnego było możliwe wprowadzenie do pęcherza cienkiego cewnika (Nr 4F). Na zdjęciu: wyizolowanie unaczynionego płata skórnego z grzbietowej powierzchni prącia.

zwezenie cewki moczowej

Wykonanie otworu w szypule naczyniowej płata skórnego

zwezenie cewki moczowej

Płat skórny (zaznaczony strzałkami) poszerzający cewkę moczową jest z nią zespolony. Przez cewkę jest wprowadzony do pęcherza cewnik Nr 16F.

zwezenie cewki moczowej

Dobrze ukrwione tkanki prącia w 11 dni po operacji. Rany pooperacyjne wygojone.

zwezenie cewki moczowej

Wykres i pomiary przepływu moczu przez cewkę przed operacją. Niska wartość maksymalnego i średniego przepływu cewkowego. Płaska (świadcząca o istnieniu przeszkody w przepływie moczu) krzywa na wykresie (zwężenie cewki).

zwezenie cewki moczowej

Prawidłowy wykres i pomiary przepływu cewkowego po ope-racji.Poprawa przepływu cewkowego maksymalnego z 10,6 na 28ml/sek, średniego z 6,5 na 19 ml/sek, dwukrotne skrócenie czasu mikcji.

_Pacjent 3

zwezenie cewki moczowej u doroslych

Pacjent w wieku 18 lat po przebytych 5 operacjach spodziectwa (w innym ośrodku). Ujście cewki znajduje się w dolnej części żołędzi a w odcinek prąciowy cewki moczowej jest zwężony i występuje w tej
części cewki 5 przetok cewkowo-skórnych. Przez te przetoki przy mikcji wycieka mocz.

zwezenie cewki moczowej

Podłużnie nacięto przetoki i otwarto zwężony odcinek cewki moczowej.

zwezenie cewki moczowej

Zwężoną cewkę nacięto i wprowadzono do niej cewnik

zwezenie cewki moczowej

Cewkę moczową zeszyto

zwezenie cewki moczowej

Widok po zeszyciu skóry nad rekonstruowanym odcinkiem cewki moczowej.

zwezenie cewki moczowej

Pacjent swobodnie oddaje mocz w 7 dni po operacji

_Pacjent 4

Pacjent lat 19. W 1988 i 1989r miał operacje sprowadzenia jąder do moszny. W 1990 - operacja spodziectwa mosznowego. W 1992r - operacja zamknięcia przetoki cewkowo-skórnej. W 2001r - korekta zwężenia ujścia cewki moczowej oraz operacja prostowania skrzywienia prącia ku dołowi. W 2003r ponowna operacja zamknięcia przetoki cewkowo-skórnej. Całość opisanego powyżej leczenia odbywała się w innym szpitalu. Gdy zgłosił się do mnie utrzymywało się nadal skrzywienie prącia we wzwodzie (ok. 40stopni) ku dołowi. Pacjent oddawał mocz z dużymi trudnościami (wypływ kroplowy), co trwało bardzo długo. Stwierdziłem zwężenie cewki moczowej w odcinku prąciowym zaczynające się ok. 2,5 cm od ujścia zewnętrznego cewki.

zwezenie cewki moczowej

Badanie rentgenowskie cewki moczowej: urethrografia wstępująca. Płyn kontrastujący wypełnia część żołędziową i początkową część cewki prąciowej a następnie zaczyna się odcinek bardzo dużego zwężenia a kontrast przechodzi do poszerzonego odcinka cewki prąciowej (poszerzenie to powstało na skutek gromadzenia się moczu przed miejscem zwężenia jak też z powodu podwyższonego ciśnienia moczu w tym miejscu).

zwezenie cewki moczowej u doroslych

Wykres i wartości liczbowe pomiarów dokonanych w czasie badania przepływu cewkowego.
Oddawanie moczu trwa 284 sekundy (prawie 5 min.), maksymalna prędkość przepływu moczu wynosi 1,8 ml/sek (dolna granica normy wynosi 15 ml/sek), wydalona ilość moczu wynosi 112 ml, po mikcji ciągle zalega w pęcherzu 150 ml moczu.

zwezenie cewki moczowej

Po uwolnieniu blizn zaginających dolną powierzchnię prącia i po usunięciu prawie całkowicie zarośniętego odcinka cewki oraz po wykonaniu plastyki osłonki białawej na jego górnej powierzchni uzyskano wyprostowanie prącia. W obu odcinkach cewki widoczne cewniki.

zwezenie cewki moczowej

Pobrano fragment błony śluzowej z wewnętrznej powierzchni policzka.

zwezenie cewki moczowej

Fragment błony śluzowej policzka przeszczepiono na dolną powierzchnię prącia w celu połączenia obu oddalonych od siebie końców cewki moczowej i do wykorzystania tego przeszczepu do wytworzenia ściany cewki w czasie jej rekonstrukcji w drugim etapie operacji.

zwezenie cewki moczowej

Prawidłowy wykres i wartości liczbowe pomiarów dokonanych w czasie badania przepływu cewkowego w 2 tygodnie po operacji.

zwezenie cewki moczowej

Po 5 tygodniach od operacji widać, że przeszczep z błony śluzowej policzka przyjął się.

zwezenie cewki moczowej

Po 4 miesiącach widoczne dobre ukrwienie i pełne przyjęcie się przeszczepu z błony śluzowej policzka.

_Pacjent 5

zwezenie cewki moczowej

Stan po dwóch operacjach spodziectwa w dzieciństwie i kilkakrotnych nieudanych nacięciach endoskopowych cewki moczowej (w innym szpitalu) wykonanych w celu poszerzenia cewki. Zdjęcie przedstawia badanie rentgenowskie - cystografię mikcyjną przed operacją. Zwężenie cewki w odcinku prąciowym (zwężony odcinek pokazują strzałki).

zwezenie cewki moczowej u doroslych

Badanie przepływy cewkowego przed i po operacji. Maksymalny przepływ cewkowy przed operacją wynosił 3 ml/sek (norma powyżej 15 ml/sek) a po operacji - 51 ml/sek. Czas mikcji przed operacją wynosił od kilku do kilkunastu minut a po operacji kilkanaście sekund. Badanie świadczy o dobrym wyniku leczenia.

_Pacjent 6

zwezenie cewki moczowej

Mężczyzna lat 30, po ciężkim urazie komunikacyjnym miał długotrwale założony cewnik do pęcherza. Przy jego wyjmowaniu doszło do uszkodzenia cewki i do jej zwężenia. Zdjęcie cystografii mikcyjnej pokazuje miejsce zwężenia w cewce prąciowej.

zwezenie cewki moczowej

Badanie przepływu cewkowego przed operacją - wykres. W dolnej części zdjęcia linia wykresu znajduje się tuż ponad dolną częścią skali (co świadczy o niskim przepływie) i jest bardzo długa (co świadczy o bardzo długo trwającej mikcji).

zwezenie cewki moczowej

Badanie przepływu cewkowego - część opisowa. Niska wartość przepływu moczu (2 ml/sek), czas oddawania moczu 134 sekundy, objętość oddanego moczu 208 ml, zaleganie moczu po mikcji 150 ml.

zwezenie cewki moczowej

Wycięty fragment błony śluzowej policzka.

zwezenie cewki moczowej

Zszyta rana policzka po pobraniu błony śluzowej.

zwezenie cewki moczowej

Stan po wszczepieniu błony śluzowej policzka w zwężony odcinek cewki moczowej.

zwezenie cewki moczowej

Stan po zszyciu cewki moczowej.

zwezenie cewki moczowej

Badanie przepływu cewkowego po operacji. Krzywa wykresu prawidłowa (wznosi się wysoko ponad skalą a następnie w miarę postępu mikcji opada). W części opisowej: wysoka wartość przepływu moczu (34 ml/sek), czas oddawania moczu 18 sekund, objętość oddanego moczu 413 ml, zaleganie moczu po mikcji 48 ml.

Pacjent 7

zwezenie cewki moczowej

Pacjent lat 16 po operacji spodziectwa prąciowego (w innym szpitalu). Wystąpiło częściowe rozejście się żołędzi, w odcinku wytworzonej cewki powstało zwężenie (widoczne na zdjęciu na szczycie żołędzi) jak i liczne przetoki.

zwezenie cewki moczowej

Zdjęcie dolnej powierzchni prącia. Widoczne rozejście się żołędzi oraz liczne przetoki cewkowo-żołędziowe.

zwezenie cewki moczowej

Stan po rozcięciu zwężonego odcinka cewki moczowej. Do tego odcinka cewki doszyto unaczyniony płat skóry a następnie wykonano plastyczne zszycie żołędzi.

zwezenie cewki moczowej

Widok po operacji. Żołądź jest odtworzona, ujście cewki moczowej jest szerokie.

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik