_Stulejka_

_Zrośnięcie żołędzi i napletka - dokumentacja leczenia operacyjnego_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), nadal utrzymuje się zwężenie napletka oraz zrost żołędzi i napletka, widok od dołu.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok na zrośnięcie z prawej strony.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok na zrośnięcie z lewej strony.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 9 tygodni po operacji rozdzielenia zrostu i usunięcia blizn po poprzedniej operacji, widok od dołu. Rowek zażołędny jest odtworzony.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 9 tygodni po operacji rozdzielenia zrostu i usunięcia blizn po poprzedniej operacji, widok z boku.

_Pacjent 2

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), bardzo rozległe zrośnięcie żołędzi i napletka, nasilone zmiany zanikowo-zapalne na żołędzi i napletku, zwężenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej. Widok z góry.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z boku.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 6 tygodni po operacji. Żołądź jest uwolniona od zrostu, stan zapalny znacznie się zmniejszył. Rowek zażołędny jest odtworzony. Ujście zewnętrzne cewki moczowej jest ma większą szerokość.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 6 tygodni po operacji. Opis jak pod zdjęciem nr 3. Widok z boku.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 8 tygodni po operacji. Żołądź jest całkowicie uwolniona od zrostu z napletkiem, zmiany zanikowe na żołędzi wymagają dłuższego leczenia.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 8 tygodni po operacji. Widok z boku. Wyraźnie zaznaczona granica pomiędzy żołędzią i napletkiem.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 8 tygodni po operacji. Widok na dolną powierzchnię prącia. Rowek zażołędny jest odtworzony.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 8 tygodni po operacji. Ujście zewnętrzne cewki moczowej jest szerokie.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 3 miesiące po operacji. Rowek zażołędny wyraźnie widoczny. Część nabłonka na żołędzi prawidłowa, dalsze natłuszczanie żołędzi jest konieczne. Kontynuowane jest leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 3 miesiące po operacji. Rowek zażołędny wyraźnie widoczny. Część nabłonka na żołędzi prawidłowa, dalsze natłuszczanie żołędzi jest konieczne. Kontynuowane jest leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 3 miesiące po operacji. Rowek zażołędny wyraźnie widoczny. Część nabłonka na żołędzi prawidłowa, dalsze natłuszczanie żołędzi jest konieczne. Kontynuowane jest leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 3 miesiące po operacji. Rowek zażołędny wyraźnie widoczny. Część nabłonka na żołędzi prawidłowa, dalsze natłuszczanie żołędzi jest konieczne. Kontynuowane jest leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.

_Pacjent 3

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), rozległe zrośnięcie żołędzi i napletka, nasilone zmiany zanikowe na żołędzi i napletku (również bliznowacenie).

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z góry.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z boku.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z dołu.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 1 miesiąc po operacji. Wyraźnie zaznaczona granica żołędzi rowka zażołędnego. Większość powierzchni żołędzi pokryta nabłonkiem, część w trakcie gojenia się.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z boku.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z góry.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok na szczyt żołędzi. Ujście cewki moczowej nie jest zwężone.

zrosniecie zoledzi i napletka

Stan 7 tygodni po operacji. Widok z góry. Żołądź pokryta nabłonkiem, w niektórych miejscach jeszcze gojenie trwa i wymaga dalszego leczenia. Wyraźnie zaznaczona granica żołędzi rowka zażołędnego. Rozpoczęto leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z dołu.

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z góry i z boku

zrosniecie zoledzi i napletka

Widok z boku

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik