_Stulejka_

_Stulejka u dzieci- dokumentacja fotograficzna leczenia_

 Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci). Kierownik Gabinetu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński.

UWAGA. Dzieci ze stulejką powinien leczyć chirurg dziecięcy lub urolog dziecięcy

_Pacjent 1

stulejka u dzieci

Duże zwężenie napletka.

stulejka u dzieci

Stan po operacji plastycznej napletka i po odklejeniu napletka.

stulejka u dzieci

Stan po plastycznym wydłużeniu krótkiego wędzidełka napletka, które bez tej dodatkowej operacji uniemożliwiałoby lub znacznie ograniczałoby możliwość zsuwania napletka pomimo jego operacyjnego poszerzenia.

stulejk u dzieci

Stan tuż po operacji, napletek nasunięty na żołądź.

stulejka u dzieci

Stan 3 tygodnie po operacji.

stulejka u dzieci

W 3 tygodnie po operacji chłopiec może swobodnie zsuwać napletek.

stulejka u dzieci

W 2 miesiące po operacji chłopiec może swobodnie zsuwać napletek.

stulejka u dzieci

W 8 miesięcy po operacji napletek całkowicie przykrywa żołądź.

stulejk u dzieci

W 8 miesięcy po operacji napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

_Pacjent 2

stulejka u dzieci

Długie zwężenie napletka.

stulejka u dzieci

W 6 tygodni po operacji napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

stulejka u dzieci

W 6 tygodni po operacji napletek przykrywa żołądź.

_Pacjent 3

stulejka u dzieci

Chłopiec po 2 operacjach napletka wykonanych w innym szpitalu (operacja stulejki i po wykonanej w trybie nagłym operacji załupka czyli uwięźnięcia zbyt wąskiego napletka poza rowkiem zażołędnym). Całkowicie jest rozcięta górna część napletka aż do rowka zażołędnego. Część napletka podczas tych operacji została utracona.

stulejka u dzieci

Opis jak wyżej. Zdjęcie w innej projekcji.

stulejka u dzieci

Stan po rekonstrukcji napletka.

stulejka u dzieci

Stan 4 tygodnie po operacji. Napletek przykrywa dużą część żołędzi.

stulejka u dzieci

Stan 2 miesiące po operacji. Napletek przykrywa większą część żołędzi.

_Pacjent 4

stulejka u dzieci

Duże zwężenie napletka.

stulejka u dzieci

Po miesiącu od operacji napletek całkowicie przykrywa żołądź.

stulejka u dzieci

W miesiąc po operacji napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

_Pacjent 5

stulejka u dzieci

Znacznego stopnia zwężenie napletka, duże bliznowacenie ujścia napletka. Przed operacją stulejki wykonano obustronne sprowadzenie jąder do worka mosznowego z powodu wnętrostwa obustronnego (jądra niezstąpione). W okolicach pachwinowych widoczne są dwie zszyte rany operacyjne. 

Autor zawsze wykonuje operacje wnętrostwa, przepukliny pachwinowej i stulejki podczas jednego znieczulenia, tak aby nie narażać dziecka na kilkakrotne operacje a rodziców na wielokrotny stres.

stulejka u dzieci

Po 8 miesiącach od operacji napletek całkowicie przykrywa żołądź (widok z boku). Blizny po operacjach wnętrostwa są mało widoczne. Jądra są w mosznie.

stulejka u dzieci

Po 8 miesiącach od operacji napletek całkowicie przykrywa żołądź (widok z góry). Blizny po operacjach wnętrostwa są mało widoczne. Jądra są w mosznie.

stulejka u dzieci

Po 8 miesiącach od operacji napletek zsuwa się swobodnie z żołędzi.

_Pacjent 6

stulejka u dzieci

Gdy napletek swobodnie pokrywa żołądź stulejka często nie jest widoczna. Zwężenie napletka jest przykryte fałdami żołędzi.

stulejka u dzieci

Stulejka jest widoczna dopiero po delikatnym odsunięciu napletka w kierunku nasady prącia.

stulejka u dzieci

Stan po 11 dniach od operacji. Napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

stulejka u dzieci

Stan po 7 tygodniach od operacji. Napletek całkowicie przykrywa żołądź.

stulejka u dzieci

Stan po 9 tygodniach od operacji. Napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

_Pacjent 7

stulejka u dzieci

Widoczne duże i długie zwężenie napletka.

stulejka u dzieci

Stan po nieznacznie dalszym zsunięciu napletka, lepiej widać rozległość zwężenia.

stulejka u dzieci

Stan po operacji plastycznej poszerzenia napletka i po plastycznym wydłużeniu wędzidełka.

stulejka u dzieci

Stan 7 dni po operacji. Napletek całkowicie przykrywa żołądź.

stulejka u dzieci

Stan 7 dni po operacji (widok z boku). Napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

stulejka u dzieci

Stan 7 dni po operacji (widok z góry). Napletek swobodnie zsuwa się z żołędzi.

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik