_Spodziectwo_
_Niedorozwój prącia_
_Skrzywienie prącia_

_Spodziectwo u dorosłych - przykłady zdjęć wykonanych w czasie operacji_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

spodziectwo u doroslych

Ujście zewnętrzne cewki moczowej jest położone w rowku zażołędnym (strzałka). Nieprawidłowy kształt żołędzi.

spodziectwo u doroslych

Etap operacji: nacięcia na żołędzi i wytworzenie płata skórnego dla wytworzenia cewki.

spodziectwo u doroslych

Efekt osiągnięty w wyniku operacji. Ujście cewki jest na szczycie żołędzi. Kształt żołędzi jest prawidłowy.

spodziectwo u doroslych

Badanie przepływu cewkowego po operacji. Wynik badania świadczy o prawidłowym przepływie moczu i o prawidłowej szerokości wytworzonej cewki moczowej.

_Pacjent 2

spodziectwo u doroslych

Ujście cewki położone jest poniżej żołędzi (strzałka). Nieprawidłowy kształt żołędzi. Skrzywienie prącia ku dołowi jako wada towarzysząca spodziectwu (widoczna tylko we wzwodzie).

spodziectwo u doroslych

Stan po operacji: ujście cewki moczowej jest szerokie i położone na szczycie żołędzi. W czasie tej samej operacji dokonano rekonstrukcji skrzywienia prącia.

_Pacjent 3

spodziectwo u doroslych

Pacjent w wieku 18 lat po przebytych 5 operacjach spodziectwa (w innym ośrodku). Ujście cewki znajduje się w dolnej części żołędzi a w odcinek prąciowy cewki moczowej jest zwężony i występuje w tej części cewki 5 przetok cewkowo-skórnych. Przez te przetoki przy mikcji wycieka mocz.

spodziectwo u doroslych

Podłużnie nacięto przetoki i otwarto zwężony odcinek cewki moczowej.

spodziectwo u doroslych

Zwężoną cewkę nacięto i wprowadzono do niej cewnik,

spodziectwo u doroslych

Cewkę moczową zeszyto

spodziectwo u doroslych

Widok po zeszyciu skóry nad rekonstruowanym odcinkiem cewki moczowej.

spodziectwo u doroslych

Wytworzenie cewki w odcinku żołędziowym

spodziectwo u doroslych

Stan po zeszyciu żołędzi

spodziectwo u doroslych

Pacjent swobodnie oddaje mocz w 7 dni po operacji

_Pacjent 4

Pacjent lat 20. Urodził się z wadą wrodzoną - spodziectwem (ujście zewnętrzne cewki moczowej było umiejscowione w górnej części moszny) i z towarzyszącym tej wadzie brzusznym skrzywieniem prącia. W wieku 4 lat przebył operację wyprostowania prącia a następnie w wieku 6 i 7 przebył dwie operacje wytworzenia brakującego odcinka cewki moczowej (wszystkie zabiegi były wykonane w innym szpitalu). W wyniku tych operacji prącie całkowicie zostało przemieszczone pod skórę (duże bliznowacenie pooperacyjne i skrócenie cewki wciągało prącie pod skórę) co dało obraz prącia pokrytego (pogrążonego) jak i kalectwa pooperacyjnego.

spodziectwo u doroslych

Prącie całkowicie schowane pod skórą (widok ze strony lewej)

spodziectwo u doroslych

Prącie całkowicie schowane pod skórą (widok ze strony prawej)

spodziectwo u doroslych

Dla oddania moczu pacjent pociągał za umieszczoną pod skórą żołądź, wyciągał prącie ponad poziom skóry.

spodziectwo u doroslych

Dopiero mocniejsze pociąganie za żołądź powodowało, że ukazywało się ujście cewki moczowej (widoczny wprowadzony przez to ujście cewnik) co umożliwiało oddanie moczu. Po uwolnieniu żołędzi zbyt krótka cewka moczowa i blizny natychmiast wciągały prącie pod skórę w okolicy podłonowej.

Podczas operacji etapowo przecięto i usunięto masywne blizny zaginające prącie i utrzymujące je pod skórą. Uwolniono bliznowate połączenie nadmiernie naciągniętej, zbyt krótkiej cewki moczowej, która dodatkowo zaginała prącie i jej ujście wszyto bez napięcia do skóry w górnej części moszny. Ponieważ "sztuczny wzwód" wykazał, że skrzywienie prącia miało też przyczynę wrodzoną (blizny i zbyt krótka cewka na tym etapie operacji nie zaginały już prącia) wykonano wyprostowanie prącia sposobem Yachia.

spodziectwo u doroslych

Pobrano przeszczep z błony śluzowej wewnętrznej powierzchni policzka.

spodziectwo u doroslych

Zeszyto wewnętrzną powierzchnię policzka po pobraniu przeszczepu.

spodziectwo u doroslych

Przeszczep wszyto na dolną powierzchnię prącia. Będzie on wykorzystany do rekonstrukcji cewki moczowej podczas następnego etapu operacji.

spodziectwo u doroslych

Widok na prącie od góry. Po operacji całe prącie zostało umieszczone we właściwej anatomicznej pozycji.

spodziectwo u doroslych

Stan 6 miesięcy po operacji

spodziectwo u doroslych

Stan 6 miesięcy po operacji, widok od góry. Prącie po uwolnieniu go z blizn (prącie pokryte) utrzymuje się w pozycji prawidłowej.

spodziectwo u doroslych

Położenie ujścia zewnętrznego cewki znajduje się w środkowej części worka mosznowego.

spodziectwo u doroslych

Zakreślona linia pokazuje długość i szerokość fragmentu błony śluzowej i skóry, z których zostanie wytworzona cewka moczowa

spodziectwo u doroslych

Stan po wytworzeniu cewki moczowej i zszyciu jej części żołędziowej.

spodziectwo u doroslych

Stan po zszyciu skóry i po zakończeniu operacji

spodziectwo u doroslych

Przepływ cewkowy moczu (przy oddawaniu moczu) jest prawidłowy (wykres jak i czas oraz prędkość przepływu).

_Pacjent 5

Pacjent lat 24 kilkakrotnie operowany (w innym ośrodku) w okresie dziecięcym  z powodu spodziectwa. Skrzywienie brzuszne prącia nie zostało skorygowane.

spodziectwo u doroslych

Ujście cewki moczowej znajduje się poniżej rowka zażołędnego. Ze względu na obecność w napletku wielu otworów (powstały po poprzednich operacjach) mocz wycieka całą dolną jego powierzchnią. Dlatego przy oddawaniu moczu pacjent musi zsuwać napletek poza ujście cewki moczowej.

spodziectwo u doroslych

Wygląd dolnej części prącia przed operacją.

spodziectwo u doroslych

Prącie we wzwodzie - skrzywienie brzuszne prącia.

spodziectwo u doroslych

Stan po wytworzeniu obwodowego odcinka cewki moczowej z doprowadzeniem ujścia cewki na szczyt żołędzi. Prącie wyprostowano, usunięto napletek i znamię barwnikowe.

_Pacjent 6

spodziectwo u doroslych

Pacjent lat 16 po operacji spodziectwa prąciowego (w innym szpitalu). Wystąpiło częściowe rozejście się żołędzi, w odcinku wytworzonej cewki powstało zwężenie (widoczne na zdjęciu na szczycie żołędzi) jak i liczne przetoki.

spodziectwo u doroslych

Zdjęcie dolnej powierzchni prącia. Widoczne rozejście się żołędzi oraz liczne przetoki cewkowo-żołędziowe.

spodziectwo u doroslych

Stan po rozcięciu zwężonego odcinka cewki moczowej. Do tego odcinka cewki doszyto unaczyniony płat skóry a następnie wykonano plastyczne zszycie żołędzi.

spodziectwo u doroslych

Widok po operacji. Żołądź jest odtworzona, ujście cewki moczowej jest szerokie.

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik