WYKAZ WYGŁOSZONYCH REFERATÓW

Referaty wygłoszone na posiedzeniach i kongresach naukowych


1. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W.: Torbiel przewodu wątrobowego prawego leczona operacyjnie. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec. w dniu 27.O5.1977r.

2. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Uchyłki pęcherza moczowego u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego i Białostockiego Pol.Tow.Chir.Dziec., Białystok, w dniu 3.O6.1978r.

3. Perdzyński W., Joszt W., Kaliciński Z.H.: Experimental studies on ureteral folding in dogs. VIII Kongres Chirurgów Dziecięcych NRD, Erfurt 23-26,O8.1978r.

4. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W., Marciniak A., Dumański Z.: Przetoki tętniczo-żylne podudzia u 1O-letniej dziewczynki. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 19.O9.1978r.

5. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Perdzyński W., Marciniak A., Śmigielski P.: Surgical treatment of bladder diverticula in children. Kongres Czechosłowackich Chirurgów Dziecięcych , Praga 27-29.O9.1978r.

6. Perdzyński W., Kaliciński Z., Śmigielski P., Tetmajer A., Mossakowska B., Kilian B., Baj K., Łodziński K., Hilgier A.: Sprawozdanie z 8 Kongresu Chirurgów Dziecięcych NRD. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 2O.1O.1978r.

7. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Kansy J., Perdzyński W., Ebinger K., Dumański Z.: Hepato-porto-jejunostomia w całkowitej niedrożności dróg żółciowych. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 15.O3.1979r.

8. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka E., Fryszman A.: Pozapęcherzowe przemieszczenie moczowodów u dzieci. Jednodniówka Urologiczna Pol.Tow.Chir.Dziec. Baranów Sandomierski 28.O5.1979r.

9. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka E., Fryszman A.: Surgical treatment of the ectopic ureters in children. VI Kongres Węgierskich Chirurgów Dziecięcych, Szeged 5-8,O9,1979r.

1O. Kaliciński Z.H., Ebinger K., Joszt W., Zarzycka E., Grodner Z., Perdzyński W., Jeżewska A., Baka M.: Wyniki leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego z zastosowaniem środoperacyjnego płukania O,9% NaCl w zapaleniach otrzewnej u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

11. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Joszt W., Perdzyński W., Jeżewska A., Marciniak A.: Naczyniak żyły głównej górnej u 12-letniej dziewczynki. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

12. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Joszt W., Perdzyński W., Jeżewska A., Scholtz Z.: Rozległe przetoki tętniczo-żylne podudzi - wynik leczenia operacyjnego. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol. Tow. Chir. Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

13. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Porównanie przydatności nici z jedwabiu i z polikwasu glikolowego w chirurgii tętnic u psów. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 22.11.1979r.

14. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Porównanie odczynów tkankowych na nici z polikwasu glikolowego i jedwabne w chirurgii tętnic. V Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec., Poznań, 21 - 23.O6.198Or.

15. Kaliciński Z.H., Baka-Jakubiak M., Kansy J., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Diagnostik, Klassifikation und Behandlung der Doppelbildung des Oberen Harntraktes. IX Kongres Naukowy Chirurgów Dziecięcych NRD, Karl-Marx-Stadt 21 - 23.1O.1980r.

16. Kaliciński Z.H., Kansy J., Baka-Jakubiak M., Joszt W., 1 Perdzyński W.: The surgical treatment of the true diverticula of the bladder in children. V Kongres Greckiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Saloniki 28 - 29.O6.1980r.

17. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Baka M., Perdzyński W.:Diagnosis, Classification and treatment of the duplications of the urinary tract in children. II Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, Malaga 23-26.09.1981r.

18. Kaliciński Z.H., Kansy J., Zarzycka E., Joszt W., Osiecka Z., Perdzyński W.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D. w dniu 19.11.1981r.

19. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Surgery of megaureters; Folding procedure and late results. 16th Annual Meeting of Pacific Associatin of Pediatric Surgeons, 15 - 19 O5. 1983, Fukuoka, Japonia.

2O. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Achalazja u 1O-letniego chłopca ze współistniejącą cisawicą. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., kwiecień 1985.

21. Perdzyński W., Zarzycka E., Kaliciński Z.H.: Wrzodziejące zapalenie jelit po operacjach radykalnych w chorobie Hirschsprunga. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., kwiecień 1985.

22. Kaliciński Z.H., Szczerbowska E., Joszt W., Perdzyński W., Krasnopolski J.: Opieka pooperacyjna nad noworodkiem. XII Sympozjum Pol. Tow. Chir. Dziec., maj 1986, Lublin.

23. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Operative treatment of duplicated ureters in children. VI Zjazd Węgierskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, październik 1986r, Szeged, Węgry.

24. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Eine neue methode der submucosen transplantation des doppelureters bei kindern, XII Kongres Chirurgów Dziecięcych NRD, 4-6 listopad 1986, Gera.

25. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: A new method of operative treatment of duplicated ureters. 24 th Congress of Japanese Society of Pediatric Surgeons, 27 - 29.O5.1987r, Kobe.

26. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital external fistula of the main parotid duct - an own procedure, 24 Congress of Japanese Society of Pediatric Surgeons, 27 - 29.O5.1987r., Kobe.

27. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W.: Surgery of megaureters: folding procedure, long-term results. IV Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian 2 - 3 listopad, 1987r.

28. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital external fistula of the main parotid duct: our own operative procedure. IV Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian 2 - 3 listopad, 1987r.

29. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Nowy sposób przemieszczania ujścia skórnego przewodu głównego ślinianki przyusznej do jamy ustnej. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., Warszawa 2.12.1987r.

3O. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Kansy J.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. IV Sympozjum Urologii Dziecięcej "Ureter Duplex", 15 kwiecień 1988r, Warszawa.

31. Kaliciński Z.H., Stodulski B., Jurkiewicz B., Perdzyński W.: Uwagi o odprowadzeniu nadpęcherzowym moczu sposobem Brickera. Sympozjum Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., 17 - 18.O6.1988r., Bęsia.

32. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji. VII Zjazd Naukowy Pol.Tow.Chir.Dziec., Szczecin, 26-28.O5.1988r.

32. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W.,Sarosiek A.,Kaliciński Z.H.: Próby ratowania części jedynej nerki (opis 3 przypadków). Sympozjum Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., 17-18.O6.1988r., Bęsia.

33. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Perdzyński W.: Long-term results after folding of megaureters. IX Węgierskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 24-26.O8.1989r., Pecs, Węgry.

34. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Jurkiewicz B.: Przeszczepienie moczowodów całkowicie zdwojonych przez ich rozdzielenie. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 18-2O wrzesień 1989r.

35. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Zarzycka E., Kansy J.: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 18-2O wrzesień 1989r.

36. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Jurkiewicz B., Zarzycka E., Perdzyński W., Joszt W.,Stodulski B.: Różne postacie wad towarzyszących nerce pojedynczej. XV Sympozjum P.T.Ch.D., Jastrzębia Góra 25-27 maj, 1990r.

37. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Cięcie sekcyjne nerki w leczeniu kamicy odlewowej u dzieci. Zjazd Urologów listopad 1990 r.

38. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Zagadnienia chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci. IV Dzień Kliniczny Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia, Łódź 11 czerwca 1991r.

39. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Goszczyk A., Perdzyński W., Sarosiek A.: Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 16 maja 1991r.

4O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Wielgołaski E., Osiecka Z., Sarosiek A.: Kamica odlewowa - leczenie operacyjne przez nacięcie sekcyjne nerki. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 16 maja 1991r.

41. Kaliciński Z.H., Wielgołaski E., Perdzyński W., Misztal S., Sarosiek A., Gil J.: Pourazowe przerwanie dwunastnicy. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 21 marca 1991r.

42. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Rafińska J., Gil J.: Urazy trzustki u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 21 marca 1991r.

43. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka E., Sarosiek A.: Leczenie chirurgiczne moczowodów olbrzymich u dzieci. Zjazd Chirurgów Dziecięcych Czechosłowacji, Bratysława, lipiec 1991r.

44. Perdzyński W.: Long-term results in megaureter surgery by folding technique. International Workshop on Pediatric Surgery, Iowa University 1O-11 maja,1992r., Iowa City, USA.

45. Perdzyński W.: Results of operative treatment of duplicated ureters with a new method of reimplantaion. International Workshop on Pediatric Surgery. 1O - 11 maja 1992r., Iowa University, Iowa City, USA.

46. Bokwa T., Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Kamica odlewowa nerek u dzieci. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., Gdańsk-Sobieszewo, 3O-31 maja 1992r.

47. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Anterior approach in late reconstructions of injuries of the bladder, urethra and vagina in children. V Polsko-Hiszpańskie Sympozjum Chirurgów Dziecięcych, 8-9 czerwiec 1993r, Warszawa.

48. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Przedni dostęp w radykalnych operacjach naprawczych pęcherza, cewki moczowej i pochwy. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD, 4-5 czerwiec 1993r, Wigry.

49. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Krasnopolski J.,Stodulski B., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Kaszyński H., Kansy J., Osiecka Z.: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt. VIII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec., Warszawa 21 - 24 października 1992 r.

5O. Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stodulski B., Sarosiek A., Osiecka Z.: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe. VIII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec.,Warszawa 21 - 24 października 1992r.

51. Kaliciński Z. H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Przedni dostęp w radykalnych operacjach naprawczych pęcherza, cewki moczowej i pochwy. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej Pol. Tow. Chir. Dziec., Wigry, 4-5.O6.1993r.

52. Szczerbowska E., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Żmijewski Z., Harnik M., Kaliciński ZH: Jednoetapowa operacja kloaki u 1,5 letniej dziewczynki. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD w dniu 19.O1.1994r.

53. Perdzyński W., Szczerbowska E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytu. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD w dniu 19.O1.1994r.

54. Perdzyński W., Kaliciński ZH: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich u dzieci. Zjazd Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 5-8 maja 1994r.

55. Bokwa T., Kaliciński ZH., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Szczerbowska E.: Odległe wyniki przeszczepiania całkowicie zdwojonych moczowodów własnym sposobem. Zjazd Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 5-8 maja 1994r.

56. Perdzyński W., Kaliciński ZH, Szczerbowska E.: Operacyjne fałdowanie moczowodów olbrzymich u dzieci. Sympozjum Chirurgii Dziecięcej, Warszawa, 24 października 1994r.

57. Perdzyński W., Kaliciński ZH, Krupa A., Jung A., Rutka J., Olszewski S., Harnik M.: Wyniki leczenia kamicy odlewowej u dzieci przy zastosowaniu nacięcia miąższu nerki. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojska Polskiego w Ryni 2-4. O6. 1995r.

58. Bokwa T., Kaliciński ZH, Perdzyński W.: Completely duplicated ureters. Various surgical procedures. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.O6.1995.

59. Jung A., Goszczyk A., Krasnopolski J., Perdzyński W.: Value of urodynamic examinations of children with vesicoureteral reflux. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.06.1995.

60. J. Trawiński, W.Perdzyński, M.Kałczak: Przypadki torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u dzieci. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów 22-24 czerwca 1995r.

61. Bokwa T., Kaliciński ZH., Perdzyński W., Szczerbowska E.: Transpubic approach for reconstructive surgery of the genitourinary injuries and congenital malformations. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.06.1995.

62. Perdzyński W., Bokwa T., ZH Kaliciński: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich w całkowitych zdwojeniach górnych dróg moczowych. Sympozjum Urologii Dziecięcej PTChD, 5 - 7 pażdziernika 1995r, Koronowo.

63. Perdzyński W.: Przemieszczenie nieprawidłowo wykonanej przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytnicy: nowa technika operacyjna. Sympozjum "Osiągnięcia nauki wojskowej w zastosowaniach niemilitarnych", Warszawa, 15-19 listopada 1995.

64. Perdzyński W.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej: nowa metoda leczenia operacyjnego. Sympozjum "Osiągnięcia nauki wojskowej w zastosowaniach niemilitarnych", Warszawa, 15-19 listopada 1995.

65. Bokwa T, Kaliciński ZH, Perdzyński W: Dojście przezłonowe w rekonstrukcji narządów miednicy małej.Sympozjum Urologii Dziecięcej PTChD, 5 - 7 pażdziernika 1995r, Koronowo.

66. Perdzyński W.: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich u dzieci. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 9.O1.1996r.

67. Cz.Szymkiewicz, .Urbanowicz, A. Jankowski, W. Perdzyński: Wodonercza - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 11.O1.1996r.

68. Cz. Szymkiewicz, W.Perdzyński, W.Urbanowicz, A.Jankowski: Moczowody olbrzymie - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 12.O1.1996r.

69. A.Jankowski, Cz.Szymkiewicz, W.Perdzyński, W.Urbanowicz: Zastawki cewki tylnej - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 12.O1.1996r.

70. W. Perdzyński: Surgical treatment of megaureters in children. Wykład w Szpitalu dziecięcym w Kobe (Japopnia), 14 czerwca 1996r.

71. W. Perdzyński: Duplicated ureters; long-term results of surgical treatment. Wykład w Szpitalu Dziecięcym w Kobe (Japonia), 14 czerwca 1996r.

72. W. Perdzyński: Long-term results of surgical treatment of megaureters. Wykład w Tokyo University, 2O czerwca 1996r.

73. W. Perdzyński: Transpubic approach in the treatment of congenital anomalies of the lower urinary tract in children. Wykład w Tokyo University (Japonia), 2O czerwca 1996r.

74. W. Perdzyński: Surgical treatment of fecal incontinence in children after the operations of high anorectal anomalies. Wykład w Narodowym Szpitalu Dziecięcym w Tokio, 21 czerwca 1996r.

75. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków 18 - 21 września 1996.

76. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka - Szczerbowska E. Harnik M.: Chirurgia moczowodów olbrzymich u dzieci do lat 3. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków 18-21 września 1996r

77. Perdzyński W.: Operacyjne fałdowanie moczowodów olbrzymich u dzieci. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, 28.XI.1996r.

78. Joszt W., Perdzyński W.: Przerywanie zastawki cewki balonikiem Foleya u noworodków i niemowląt.Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, 28.XI.1996r.
79. Bokwa T., Perdzyński W.: Nowa technika przeszczepiania mo- czowodów podwójnych u dzieci. Posiedzenie Oddziału Warszaw- skiego PTChD, 28.XI.1996r.

80. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J.: Alkoholizacja torbieli pojedynczej nerki u 3 - letniego chłopca. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD, Jodłowy Dwór 22-25 maja 1997r.

81. Bokwa T., Perdzyński W.,Harnik M.: Ureterocele of the duplicated system: surgical management. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt (Niemcy) 31.05.1997r.

82. Perdzyński W., Zarzycka E., Bokwa T., Harnik M., Trawiński J.: Folding of megaureters in children under 2 years of age. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt (Niemcy) 31.05.1997r.

83. Perdzyński W.: Chirurgiczne przyczyny krwiomoczu, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko 12-13 czerwca 1997r.

84. Perdzyński W., E. Zarzycka-Szczerbowska, B. Jurkiewicz, J. Rutka, A. Kamińska, S. Olszewski: Leczenie wodonercza i kamicy układu moczowego powikłanej zwężeniem połączenia moczowodowo-pęcherzowego u dziecka z zespołem nerczycowym. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD pt. Zastosowanie elementów przewodu pokarmowego w urologii dziecięcej. Ciekawe i trudne przypadki w urologii dziecięcej. Zakopane 14-16 maja 1998r

85. Perdzyński W., Trawiński, Harnik M., Rutka J., Żmijewski Zb.: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pecherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 18-20.06.1998r

86. Żuber J., Kalicki B., Jung A., Perdzyński W., Rutka J., Klewar M., Kłosowicz S.: Termowizyjna ocena wybranych przypadków patologii układu żylnego u dzieci. I Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, Kościelisko k. Zakopanego, 12-13 września 1998r

87. Perdzyński W.: Przydatność badania termowizyjnego w ocenie wyników leczenia wybranych wad i chorób układu żylnego u dzieci - doniesienie wstępne, Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, Warszawa 17 grudnia 1998r.

88. Perdzyński W., Szczerbowska E., Trawiński J., Jurkiewicz B.: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci poniżej 2 roku życia. XXIX Kongres PTU, 18-19 czerwca 1999r, Warszawa. Streszczenia, Urologia Polska 1999, 52, 2a, 64.

89. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Żmijewski Z.: Simple renal cysts in children - treatment with alcohol injected into the cyst`s lumen. 8th International Congress on Interventional Ultrasound, Copenhagen, August 31st - September 3rd, 1999.

90. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Więcek B., Perdzyński W.: Termowizja w diagnostyce naczyniowej, II Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, 18-19 września 1999r Kościelisko k. Zakopanego.

91. Perdzyński W., Kalicki B., Jung A., Żuber J.: Wykorzystanie termowizji w ocenie wyników leczenia wybranych wad i chorób układu żylnego u dzieci, Sesja Szkoleniowo - Naukowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, 7- 9 października 1999r

92. W. Perdzyński, M. Klewar, J. Rutka, Z. Stembrowicz, B. Sakson: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Zakopane, 27 - 28 kwietnia 2000r.

93. W. Perdzyński, J. Trawiński, M. Harnik, Z. Żmijewski: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Gdańsk 20-23. 09. 2000r.

94. J. Poznański, B. Stawarz, W. Perdzyński: Stosowanie sztucznego zwieracza moczowego AMS 800 w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn. XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz 24-26 maja 2001r.

95. W. Perdzyński, E. Szczerbowska, J. Trawiński, J. Krasnopolski, B. Jurkiewicz, T. Bokwa, M. Harnik: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci poniżej 2 roku życia. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kazimierz Dolny 31 maja - 2 czerwca 2001r.

96. W. Perdzyński, E. Szczerbowska, B. Jurkiewicz, T. Bokwa, M. Harnik: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich w całkowitych zdwojeniach górnych dróg moczowych. . Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kazimierz Dolny 31 maja - 2 czerwca 2001r.

97. W.Perdzyński, B.Stawarz: Chirurgiczne leczenie wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn. XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18 - 20 października 2001.

98. W.Perdzyński, E. Szczerbowska, M. Harnik: Wyniki odległe wycięcia klina miąższu nerki dokonanego dla uzyskania prostego przebiegu i pełnej drożności moczowodu w czasie operacji wodonercza u dziecka z dużym powiększeniem nerek spowodowanym zespołem nerczycowym. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii PTChD, Zamość,16 - 18 maja 2002r.

99. W. Perdzyński, J. Węglarska, J. Trawiński, E. Szczerbowska, M. Harnik: Leczenie obustronnych ciężkich zaburzeń spływu moczu z górnych dróg moczowych u dziecka z zespołem nerczycowym. XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław 13 - 15. 06. 2002r.

100. W. Perdzyński, B. Stawarz: Chirurgiczne leczenie wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn. XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław 13 - 15. 06. 2002r.

101. W. Perdzyński, J. Trawiński, M. Harnik: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu ( z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata 19 - 21 wrzesień 2002r.

102. W. Perdzyński, H. Zieliński: Nesbit method in surgical treatment of congenital penile curvature in young men. XVIIIth Congress of the European Association of Urology, March 12 - 15, 2003, Madrid, Spain.

103. W. Perdzyński: Moczowód olbrzymi. Wykład im. prof. Tadeusza Krzeskiego z urologii dziecięcej. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 5 - 7 czerwca, 2003r.

104. W. Perdzyński, B. Stawarz: Rekonstrukcja skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego z całkowitym usunięciem bliznowatej płytki i z pokryciem ubytku w osłonce białawej. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 5 - 7 czerwca, 2003r.

105. Osman S., Pawlik K., Perdzyński W., Stepień P., Porębska A.: Leczenie moczenia nocnego z towarzyszącymi zaburzeniami czynnościowymi dolnych dróg moczowych u dzieci. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wrocław, 17 - 20 września, 2003r.
106. Pawlik K., Osman S., Perdzyński W., Stepień P., Porębska A.: Wpływ przeszkody podpęcherzowej na sposób leczenia dzieci z moczeniem nocnym. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wrocław, 17 - 20 września, 2003r.
107. Perdzyński W., Gomuła A.: Surgical treatment of congenital penile curvature. Second International Symposium on Sexual Surgery, February 19th, 2004, Moscow, Russia.
108. Osman S., Perdzyński W., Stępień P., Pawlik K., Niedziela W.: Izolowane moczenie nocne u dzieci spowodowane zmniejszoną pojemnością pęcherza. III Spotkania Urodynamiczne, Wigry, 4 - 6 czerwca 2004r.

109. Perdzyński W., Mikucki J., Lewicki A., Kidawa A.: Operacja Nesbita w leczeniu wrodzonych skrzywień prącia. XXXIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Kraków, 24 - 26 czerwca, 2004r.

110. Perdzyński W., Kidawa A., Lewicki A.: Technique for the foreskin preservation during Nesbit operation for congenital penile curvature. 7th Congress of the European Society for Sexual Medicine, London, UK, December 5 - 8, 2004.

111. Perdzyński W.: Ucisk pomiędzy palcami jako nowa metoda tamowania krwawień w operacjach skrzywień prącia, w których nacinana jest osłonka biaława. 35 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Lublin, 23 - 25 czerwca 2005r.

112. Perdzyński W.:"Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of pen ile curvature", 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Copenhagen (Denmark), 4 - 7 December 2005.

113. Gekas A., Kartsaklis P., Palaiodimos I., Konstantinidis C., Kalogeropoulos N., Perdzynski W., Djordjevic M., Perovic S.:Surgical treatment of Peyroni Disease. Use of free autograft of buccal mucosa and free autograft of safenous vein. 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Copenhagen (Denmark), 4 - 7 December 2005

114. Perdzyński W., Adamek M.: Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa, 36 Kongres Naukowy PTU, Poznań 22 - 24.06.2006r.

115. Perdzyński W., Adamek M: Treatment of penile cripple after operations for hypospadias. 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna, 3 - 6 of December 2006.

116. Perdzyński W., Adamek M.: Leczenie operacyjne wrodzonego skrzywienia żołędzi. XXXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Warszawa, 21 -23 czerwca 2007.

117. Perdzyński W., Adamek M.: Surgical treatment of glans tilt. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November, 2007, Lisbone (Portugal)

118. Perdzyński W., Adamek M.: Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia. 38 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Wisła, 19 - 21 czerwca 2008.

119. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature. Joint Congress of the European and International Societies for Sexual Medicine, Brussels (Belgium), 7 - 11 December, 2008.

120. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stępień P., Osman S.: Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa u dzieci. 39 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań, 18 - 20, 06. 2009r.

121. Perdzyński W., Adamek M.: Ways to decrease invasiveness during operation for congenital penile curvature. 12th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lyon (France), 15 - 18 November, 2009.

122. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature. Vth International Meeting on Reconstructive Urology, Hamburg (Germany), March 3 - 5, 2010.

123. Perdzyński W., Adamek M: Leczenie operacyjne w przypadkach długoodcinkowych zwężeń cewki moczowej w materiale własnym. 40 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz, 17 - 19 czerwca,2010r.

124. Perdzyński W.: Corporoplasty for penile curvature - tunical attenuation technique. 3rd Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery "Sava Perovic". 29 - 30 October, 2010, Belgrade, Serbia.

125. Perdzynski W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results. 14th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Milan (Italy), 1 - 4 December 2011.

126. Perdzynski W., Adamek M.: Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 27th Annual Congress of European Association of Urology, Paris (France), 24 -28 February 2012.

127. Perdzyński W., Adamek M.: Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany.

128. Perdzyński W.: Ways to decrease invasiveness during operation of congenital penile curvature. 5th Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery,"Sava Perovic". 3-Days Live Surgery Workshop and Lectures, September 26-28, 2013, Belgrade, Serbia.

129. Perdzyński W, Adamek M, Stępień P: Late results after a new corporoplasty based on a stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature in adolescents. Abstracts of 1st Joint Meeting of European Society of Genito-Urinary Surgeons and European Society for Paediatric Urology, 21-22 November 2014, Ghent, Belgium. Doi: 10.13140/2.1.5181.6006

130. Perdzyński Wojciech, Adamek Marek: Our rules how to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. 7th International Meeting On Reconstructive Urology, March 7 - 9, 2016.

131. Wojciech Perdzyński, Marek Adamek: Three steps to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. XLVII Scientific Congress of Polish Urological Association, June 19 -21st, 2017, Katowice, (Poland).

132. Wojciech Perdzyński, Marek Adamek: Routine calibration - not dilatation - of urethra with the use of antiscar gel after operation of buccal mucosal graft in patients with the history of multiple operations for anterior urethral stricture. VIIIth International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU), March 10 - 13th, 2019, Hamburg (Germany).