WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

1. Perdzyński W., Grodner Z., Kaliciński Z.H.: Wrodzone przetoki i torbiele szyi u dzieci. Pol. Przegl. Chir. 49, 125, 1977.

2. Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Torbiele i guzy jajnika u dziewczynek. Pol. Przegl. Chir. 5O, 255, 1978.

3. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W.: Torbiel przewodu wątrobowego prawego leczona operacyjnie. Pol.Przegl.Chir. 5O,789, 1978.

4. Kaliciński Z.H., Grodner Z., Perdzyński W.: Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawa-Białystok PTChD w okresie od kwietnia 1973 do marca 1977 roku. Probl.Chir.Dziec. 5, 166, 1978.

5. Kaliciński Z.H., Wagner A., Perdzyński W.: Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu Brytyjskiego i Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Probl.Chir.Dziec. 5, 56, 1978.

6. Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H.: Ocena wyników leczenia spodziectwa sposobem Denis-Browne`a. Pol. Przegl. Chir. 51, 77, 1979.

7. Śmigielski P., Zarzycka-Szczerbowska E., Baka-Jakubiak M., Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Leczenie miejscowe oparzeń O,O5% wodnym roztworem hibitanu. Pamiętnik VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChD, PZWL, Warszawa 1979, str.28.

8. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Kotarbińska-Stefanowska B., Perdzyński W.: Surgery of megaureter. Acta Chir. Acad. Scientiarum Hungaricae 2O, 245, 1979.

9. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Śmigielski P., Marciniak A., Kotarbińska B.: Wyniki leczenia operacyjnego uchyłków prawdziwych pęcherza moczowego u dzieci. Pol. Przegl. Chir. 51, 917, 1979.

1O. Perdzyński W., Joszt Wł., Kaliciński Z.H.: Experimental studies on ureteral folding in dogs. Zentralblatt fur Chirurgie 21, 1446, 1979.

11. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Śmigielski P., Marciniak A.: Results of surgical treatment of true diverticula of the bladder in children. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 28, 152, 1979.

12. Perdzyński W.: Porównanie przydatności nici z polikwasu glikolowego i jedwabnych w chirurgii tętnic. Praca doktorska, CKP WAM, Warszawa 1979.

13. Kaliciński Z.H., Joszt Wł., Perdzyński W., Kotarbińska-Stefanowska B.: Naczyniak żyły głównej górnej. Pol. Przegl. Chir. 52, 649, 198O.

14. Kaliciński Z.H. Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Marciniak A.,Scholtz Z., Dumański Z.: Leczenie operacyjne rozległych wrodzonych przetok tętniczo-żylnych. Pol.Przegl.Chir. 52, 79, 198O.

15. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Kansy J., Perdzyński W., Szczepańska H., Dumański Z.: Zespolenie wątrobowo-wrotno-jelitowe u niemowlęcia z wrodzoną niedrożnością dróg żółciowych. Pol. Przegl. Chir. 52, 165, 198O.

16. Perdzyński W., Maruszyński M.: Ocena dotychczas stosowanych nici do zespalania naczyń. Wiad. Lek. 33, 1377, 198O.

17. Z.H.Kaliciński, Joszt W., Kansy J., Ebinger K., Zarzycka-Szczerbowska E., Grodner Z., Janiak W., Jeżewska D., Perdzyński W.: Intraoperative procedures in peritonitis due to appendicitis in children. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 3O, 336, 198O.

18. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Comparison of applicability of polyglycolic acid sutures in arterial surgery in dogs. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 31, 97, 198O.

19. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Celińska D.,Skrobowski A.: Zaburzenia rozwojowe pęcherzyka żółciowego leczone operacyjnie. Probl.Chir.Dziec. 8, 9O, 1981.

2O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.,Zarzycka-Szczerbowska E.: Sprawozdanie z XXIV Kongresu BAPS w Marsylii. Probl. Chir. Dziec. 8, 151, 1981.

21. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Sprawozdanie z VI Kongresu Węgierskich Chirurgów Dziecięcych w Szeged. Probl.Chir.Dziec. 8, 154, 1981.

22. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Fryszman A., Kotarbińska B.: Przypadek szerokiej szyi pęcherza u 11-letniej dziewczynki. Urol. Pol. 34, 237, 1981.

23. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Kotarbińska B., Zarzycka-Szczerbowska E., Grodner Z., Osiecka Z., Perdzyński W., Kaliciński Z.M., Jeżewska D.: Wyniki odlegle leczenia operacyjnego odpływów zwrotnych pęcherzowo-moczowodowych i zwężeń ujść moczowodów u 141 dzieci. Ped.Pol. 56, 629, 1981.

24. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Szczerbowska E., Kotarbińska B., Perdzyński W., Kaliciński Z.M.: Follow-up study on vesicoureteral reflux in 141 children. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 32, 157, 1981.

25. Kaliciński Z.H., Zarzycka-Szczerbowska E., Perdzyński W., Marciniak A., Scholtz Z.,Dumański Z.: Surgical treatment of extensive calf arteriovenous fistulas in children. J.Pediatr.Surg. 17, 76, 1982.

26. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska-Stefanowska B.: Haemangioma of the superior caval vein. J.Pediatr.Surg. 17, 178, 1982.

27. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Śmigielski M., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Leczenie chirurgiczne torbieli ujść moczowodów u dzieci. Urol.Pol. 35, 17, 1982.

28. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Przypadek zdwojenia dróg m oczowych z ujściem moczowodu olbrzymiego przemieszczonym do przedsionka pochwy. Probl. Chir.Dziec. 9, 85, 1982.

29. Kaliciński Z.H., Kansy J., Baka-Jakubiak M., Joszt W., Perdzyński W.: Rozpoznawanie, klasyfikacja i postępowanie w przypadkach zdwojeń górnych dróg moczowych u dzieci. Urol. Pol. 35, 163, 1982.

3O. Perdzyński W., Strulak K., Kaliciński Z.H., Łodziński K.: Sprawozdanie z I Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Naukowej Chirurgów Dziecięcych. Probl. Chir. Dziec. 9, 9, 1982.

31. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Rafińska J., Kotarbińska B.: Torbiel dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych - rozpoznanie i leczenie operacyjne. Pol. Przegl. Chir. 54, 195, 1982.

32. Kaliciński Z.H., Łodziński K., Perdzyński W.: Sprawozdanie z II Hiszpańsko-Polskiej Konferencji Naukowej Chirurgów Dziecięcych. Probl. Chir Dziec. 1O, 76, 1983.

33. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Perdzyński W., Kansy J., Szepietowski J.: Achalazja przełyku i choroba Addisona u 1O-letniego chłopca. Probl.Chir.Dziec. 13, 8O, 1986.

34. Perdzyński W.: Współczesne poglądy na patofizjologię i leczenie wrodzonej przepukliny przeponowej u noworodków. Probl.Chir.Dziec. 13, 94, 1986.

35. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. Urol. Pol. 4O, 96, 1987.

36. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: New method of submucosal reimplantation of duplicated ureters in children. J. Jap. Soc. Pediatr. Surg. 23, 3O2, 1987.

37. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Kotarbińska B., Kaliciński Z.H.: Zapalenie jelit jako powikłanie pooperacyjne choroby Hirschsprunga u dwojga dzieci. Probl.Chir. Dziec. 14, 2O4, 1987.

38. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Eine neue methode der submucosen transplantation des doppelureters bei kindern. Aktuelle Probleme der Kinderchirurgie, Friedrich-Schiller-Universitat Jena 1987, str.261.

39. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka skórna głównego przewodu ślinianki przyusznej: własny sposób operacji. Probl. Chir. Dziec. 15, 38, 1988.

4O. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital fistula of the main parotid duct: a new operative procedure. J. Jap. Soc. Pediatr.Surg. 24, 936, 1988.

41. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: External fistula of the main parotid duct; the alternative procedure. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 43, 417, 1988.

42. Iwai N., Yanagihara J., Tokiwa K., Deguchi E., Perdzyński W., Takahashi T.: Reliability of anorectal manometry in the diagnosis of Hirschsprung`s disease. Zeitschrift fur Kinderchirurgie 43, 4O5, 1988.

43. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Dumański Z., Sarosiek A.: Przewlekle uszkadzające zapalenie pęcherza moczowego u dzieci - trudności w leczeniu. Pamiętnik VII Zjazdu Naukowewgo PTChD, PWN, Warszawa 1989, str.253.

44. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji. Pam. VII Zjazdu Naukowego Pol.Tow.Chir.Dziec., PWN, Warszawa 1989, str.453.

45. Perdzyński W., Kansy J., Misztal S., Romaniuk W., Kaliciński Z.H.: Przemijające wodonercze towarzyszące przetoce jelitowej, zapaleniu otrzewnej, zakażeniu układu moczowego i stawu kolanowego. Probl.Chir.Dziec. 16, 73, 1990.

46. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Sarosiek A.:Rozpoznanie i operacja nerki plackowatej. Urol. Pol. 42, 271, 1989. 

47. Bokwa T., Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Perdzyński W.: Próby ratowania części jedynej nerki - opis trojga dzieci. Urol. Pol. 42, 197, 1989.

48. Perdzyński W.: Sprawozdanie ze stypendium naukowego w Japonii. Probl. Chir. Dziec. 16, 118, 1990.

49. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Sarosiek A., Dumański Z.: Completely duplicated ureters: a new concept of reimplantation. J. Pediatr. Surg. 27, 7O, 1992.

5O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Wielgołaski E., Rafińska J., Gil J.: Trudności diagnostyczne w obrażeniach dwunastnicy i trzustki u dwóch chłopców. Pol. Przegl. Chir. 64, 829, 1992.

51. Kalicki B., Perek D., Olszewski S., Perdzyński W.: Nerwiakomięsak u dziecka z chorobą Recklinghausena. Ped. Pol. 57, 434, 1992.

52. Perdzyński W., Kalicki B., Zatorska K., Kadłubowski A., Kaszyński H., Jung A.: Rozległy ropień pozaotrzewnowy u 2-miesięcznego niemowlęcia. Lekarz Woj. 68, 612, 1992.

53. Perdzyński W., Zarzycka E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy. Pol. Przegl. Chir. 66, 166, 1994.

54. Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stodulski B., Sarosiek A., Osiecka Z.: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe. Pamiętnik VIII Zjazdu Naukowego P.T.Ch.D., Suplement Problemów Chirurgii Dziecięcej, PZWL, Warszawa 1993 (94), str. 195.

55. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Krasnopolski J., Stodulski B., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Kaszyński H., Kansy J., Osiecka Z.: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt. Pamiętnik VIII Zjazdu P.T.Ch.D., Suplement Problemów Chirurgii Dziecięcej, PZWL, Warszawa 1993(94), str. 365.

56. Perdzyński W., Zarzycka E., Żmijewski Z., Kalicki B.: Repositioning the misplaced colostomy for high imperforate anus: Report of a new technique. J. Pediatr. Surg. 29, 1483, 1994.

57. Perdzyński W., Zarzycka E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy. Pol. Przegl. Chir. 66, 166-168, 1994.

58. Rutka J., Jung A., Kamińska A., Olszewski S., Perdzyński W., Malczyński J., Kaszyński H.: Rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego u dzieci. Lek. Wojsk. 11-12, 596-599, 1994.

59. Perdzyński W., Kaliciński ZH., Kansy J.: Transient hydronephrosis as a complication of an intestinal fistula and peritonitis. Surg. Childh. Intern. 2, 276-278, 1994.

60.Bokwa T., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Kaliciński Z.H.: Sprawozdanie ze zjazdu Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 5-8 maja 1994. Problemy Chirurgii Dziecięcej 21, 129, 1994.

61. Rutka J., Jung A., Kamińska A., Olszewski S., Perdzyński W., Kaszyński H.: Urolithiasis in children: the role of ultrasonography in diagnosis and monitoring of ESWL. Surg. Childh. Intern. 3, 12-14, 1995.

62. Perdzyński W., Kaliciński ZH., Krupa A.,Jung A., Rutka J.,Olszewski S., Harnik M: Wyniki leczenia kamicy odlewowej u dzieci przy zastosowaniu nacięcia miąższu nerki, w książce pt. Profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci pod red. doc. Anny Jung. Wydawnictwo Agama s.c., Warszawa 1995, 122-126.

63. Perdzyński W.: Chirurgiczne leczenie kamicy odlewowej u dzieci, w książce pt. Profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci pod red. doc. Anny Jung. Wydawnictwo Agama s.c., Warszawa 1995, 127-137.

64. Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W.: Nawrotowa przetoka odbytniczo-cewkowa u chłopca z wrodzoną niedrożnością odbytu. Urol. Pol. 48, 83-85, 1995.

65. Perdzyński W., Kaliciński z.H.: The results of folding of megaureters in children. Materna Medica Polona 27, 34-38, 1995.

66. Bokwa T., Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E.: Completely duplicated ureters: a new concept in reimplantation and long term results. Materna Medica Polona 27, 39-41, 1995.

67. Perdzyński W., Jung A., Kaliciński ZH., Kalicki B., Bochniewska V.: Hydronephrosis of the lower segment of a duplex kidney. Surg. Childh. Intern. 3, 198-2OO, 1995.

68. Perdzyński W.: Ureteral reimplantation "en bloc" for refluxing duplicated ureters - Letter to the Editor.Pediatr. Surg. Int. 1O, 586, 1995.

69. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Long-term results of megaureters folding in children. J. Pediatr. Surg. 31, 1211-1217, 1996.

7O. Kimura K., Perdzyński W., Soper R.T.: Elliptical seromuscular resection for tapering the proximal dilated bowel in duodenal or jejunal atresia. J. Pediatr. Surg. 31, 1405 - 1406, 1996

71. Perdzyński W.: Wyniki operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996, str.71-84

72. Jankowski A., Urbanowicz W., Perdzyński W., Szymkiewicz Cz.: Wodonercze wrodzone-dyskusja okragłego stołu, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996, str.29-45.

73. Jankowski A., Perdzyński W., Szymkiewicz Cz., Urbanowicz W.: Pierwotny moczowód olbrzymi-dyskusja okrągłego stołu, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996,str.84-96

74. Jankowski A., Szymkiewicz Cz., Perdzyński W., Urbanowicz W.: Zastawka cewki tylnej-dyskusja okrągłego stołu, w książce pt. Wrodzone uropatie zastoinowe (wybrane zagadnienia) pod red. Prof. A.Jankowskiego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagającym Leczenia Chirurgicznego, Poznań 1996,str.127-135.

75. Perdzyński W.: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci. Urol. Pol. 49, 319-326, 1996.

76. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Harnik M., Rybałko W.: Chirurgia urazów i wad wrodzonych narządów miednicy małej - dostęp przezłonowy. Urol. Pol. 49, 443-451,1996.

77. Perdzyński W.: Chirurgiczne przyczyny krwiomoczu u dzieci, w książce pt. Diagnostyka różnicowa krwiomoczu u dzieci pod red. prof. Anny Jung, Wydawnictwo "BAMAR" Marketing, Warszawa 1997, str.26-33.

78. Perdzyński W., Niemirska M., Schullinger J.N., Kimura K.: In memoriam Professor Zygmunt H. Kaliciński 1926 - 1996. J. Pediatr. Surg. 32, 1-2, 1997.

79. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński T., Zarzycka Szczerbowska E., Harnik M., Rybałko W.: A transpubic approach for reconstructive Surgery of genitourinary injuries and congenital malformations. J. Pediatr. Surg. 32, 1344-1347, 1997.

80. Perdzyński W., Krasnopolski J., Trawiński, Harnik M., Rutka J., Żmijewski Zb.: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pecherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. Pamiętnik 28 Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 18-20.06.1998r

81. Perdzyński W.: Zaburzenia oddawania moczu u dzieci z wadami wrodzonymi układu moczowego, w książce pt. Moczenie nocne oraz zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci pod red. Anny Jung i Janusza Żubera, Medpress, Warszawa 1998, str. 15-34.

82. Żuber J., Kalicki B., Jung A., Perdzyński W., Rutka J., Klewar M., Kłosowicz S.J.: Termowizyjna ocena wybranych przypadków patologii układu żylnego u dzieci. Lek.Wojsk. Suppl. III, 101-109, 1998.

83. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Żmijewski, Sakson B.: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. Urologia Polska 51, 448-455, 1998.

84. Perdzyński W.: Wady układu moczowego stwarzajace warunki do rozwoju i nawrotów zakażeń układu moczowego u dzieci. W książce pt. Zakażenia układu moczowego u dzieci pod red. Anny Jung i Janusza Żubera, Medpress, Warszawa 1999, str. 45-50.

85. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Stembrowicz Z., Sakson B.: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. Pol. Merk. Lek. 2000, 8, 46, 246 - 248.

86. Perdzyński W., Zieliński H.: Nesbit method in surgical treatment of congenital penile curvature in young men. Abstracts of XVIIIth Congress of the European Association of Urology, March 12 - 15, 2003, Madrid, Spain. European Urology Supplements, vol. 2, Nr 1, 2003, p.124.

87. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Perdzyński W., Klewar M., Murawski P.: Thermographic investigation in diagnosis of femoral vein thrombosis. In: A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine ed. by A. Jung, J. Żuber and F. Ring. Medpress, Warsaw 2003, p.66.

88. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Perdzyński W., Klewar M., Murawski P.: Infrared imaging of angiomatosis syndrome (Klippel - Trenaunay syndrome). In: A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine ed. by A. Jung, J. Żuber and F. Ring. Medpress, Warsaw 2003, p.75.

89. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Perdzyński W., Klewar M., Murawski P.: Infrared imaging of varicocele of spermatic cord. In: A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine ed. by A. Jung, J. Żuber and F. Ring. Medpress, Warsaw 2003, p. 84.

90. Perdzyński W.: Wnętrostwo: najnowsze poglądy na temat powstawania wady i jej leczenia. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004, 12, 20

91. Perdzyński W., Kidawa A., Lewicki A.: Technique for the foreskin preservation during Nesbit operation for congenital penile curvature. J. Sexual Medicine 2005, 2, suppl.1, 72.

92. Perdzyński W.:"Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of peni le curvature", J. Sexual Medicine 2006, 3, 97.

93. Gekas A., Kartsaklis P., Palaiodimos I., Konstantinidis C., Kalogeropoulos N., Perdzyński W., Djordjević M., Perović S.:Surgical treatment of Peyroni Disease. Use of free autograft of buccal mucosa and free autograft of safenous vein. J. Sexual Medicine 2006, 3, 91.

94. Perdzyński W., Adamek M: Treatment of penile cripple after operations for hypospadias. J. Sexual Med. 2006, vol. 3, suppl. 1, 82.
95. Perdzyński W., Adamek M.: Surgical treatment of glans tilt. J. Sexual.Med. 5, suppl. 2, 68, 2008.

96. Perdzyński W., Adamek M.: Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia. Urologia Polska 2008, 61, Supplement 1, 55

97. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature. J. Sexual Med. 2008, 5, Suppl. 1, 45.

98. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stępień P., Osman S.: Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa u dzieci. Central European J. Urol. 2009, 62, suppl. 1, 71-72.

99. Perdzyński W., Adamek M.: Ways to decrease invasiveness during operation for congenital penile curvature. J. Sex. Med. 2009, 6, suppl. 5, 457

100. Djinović R, Perdzyński W.: Pamięci Profesora Savy V. Perovica, Przegląd Urologiczny: 2010, 11, 3, 86-87.

101. Perdzynski W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results. Proceedings from the 14th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Milan (Italy), 1 - 4 December 2011.

102. Perdzynski W., Adamek M.: Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. European Urology Supplements 2012, 11, 1, e809.

103. Perdzyński W., Adamek M.: Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. Abstracts of 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany.

104. Perdzyński W, Adamek M: A new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature - long-term results. Cent European J Urol 2015; 68: 102-108. Doi: 105173/ceju.2015.01.496

105. Perdzyński W., Adamek M.: A new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature - long-term results. Cent European J Urol 2015; 68:102-108.

106. Perdzyński W, Adamek M. Three anatomical levels: possibilities to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. Central European J Urol. 2017; 70: 280-288.

107. Perdzyński W, Adamek M. Calibration of urethra with anti-scar gel as a new preventive method for stricture recurrence after urethroplasty performed due to refractory anterior urethral stricture disease. Cent European J Urol. 2020; 73: 80-90. doi: 10.5173/ceju.2020.0050

108. Perdzyński W: Re: Long term outcomes of one-stage augmentation anterior urethroplasty: asystematic review and meta analysis. Int Braz J Urol 2022; 48: 377-8.