_Niedorozwój prącia_

Niedorozwój prącia (bez towarzyszących innych wad prącia) jest zaburzeniem rozwojowym, z którym trafia do mnie wielu chłopców w różnym wieku. Najczęściej zauważają go rodzice porównując wielkość prącia ich dziecka z jego wielkością u braci lub u innych chłopców. Wadę trzeba potwierdzić nie tylko oglądaniem ale też dokładnymi pomiarami, zrobić badania dodatkowe co umożliwia rozpoczęcie leczenia. Ważne jest możliwie najwcześniejsze ustalenie rozpoznania gdyż możliwość leczenia zachowawczego istnieje tylko do 18 roku życia. Nawet przed rozpoczęciem wieku dojrzewania chłopcy z niedorozwojem prącia mają kompleksy, wstydzą się rozbierania przy kolegach. Z upływem czasu może rozwijać się poczucie niższości a nawet depresja.

Niektórym wadom rozwojowym prącia (spodziectwo, wierzchniactwo) może towarzyszyć niedorozwój prącia i wtedy oprócz leczenia operacyjnego powyżej wymienionych wad trzeba obserwować i często wspomagać rozwój prącia aż do uzyskania dojrzałości płciowej.   

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik