_Niedorozwój prącia_

_Mikropenis - niedorozwój prącia - dokumentacja fotograficzna leczenia_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci)
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

Chłopiec 3,5 letni z powodu jąder niezstąpionych (wnętrostwo obustronne) przebył kolejno (w wieku 1,5r po lewej, w wieku 2 lat po stronie prawej) dwie operacje (w innym ośrodku) w celu sprowadzenia jąder do moszny. Udało się wykonać przemieszczenie jąder z górnej do dolnej części kanału pachwinowego. Po przejęciu opieki nad dzieckiem (w wieku 3 lat) wykonaliśmy operację obustronnego sprowadzenia jąder do moszny i operację stulejki. Stwierdziliśmy niedorozwój prącia wymagający leczenia.

mikropenis niedorozwoj pracia

Badanie przepływu cewkowego 9 miesięcy po operacji. Wysoka wartość przepływu (21,3 ml/sek) świadczy, że zwężenie cewki moczowej zostało wyleczone.

mikropenis niedorozwoj pracia

Inne zdjęcie przed podjęciem leczenia.

mikropenis niedorozwoj pracia

Po dwumiesięcznym leczeniu: długość prącia - 2 cm, po naciśnięciu poduszki tłuszczowej nadłonowej - 3 cm, szerokość żołędzi 1 cm, obwód prącia - 5 cm.

mikropenis niedorozwoj pracia

Inne zdjęcie po zakończeniu obecnego etapu kuracji.
Dalsze kontrolne badanie dziecka przewidziano za 3 miesiące.

_Pacjent 2

Zgłosił się na konsultację w wieku lat 13. Stwierdziłem obustronne wnętrostwo (wcześniej nie leczone) i stulejkę oraz niedorozwój prącia. Tydzień później wykonałem operację sprowadzenia obu jąder do worka mosznowego oraz operację plastyczną napletka.

mikropenis niedorozwoj pracia

W 2 miesiące po operacji jądra są obustronnie w worku mosznowym. Niedorozwój prącia (długość 3 cm, przy pociąganiu 3,5 cm).

mikropenis niedorozwoj pracia

W 2 miesiące po operacji napletek można swobodnie zsunąć poza żołądź.

mikropenis niedorozwoj pracia

W 7 m-cy po operacji oraz w 5 m-cy po rozpoczęciu kuracji pobudzającej rozwój prącia długość prącia wynosi 4,5 cm.

mikropenis niedorozwoj pracia

W 7 m-cy po operacji oraz w 5 m-cy po rozpoczęciu kuracji pobudzającej rozwój prącia długość prącia mierzona przy naciśnięciu okolicy nadłonowej - wynosi 6,5 cm a przy pociąganiu prącia wynosi 7 cm.

mikropenis niedorozwoj pracia

W wieku 14,5 lat długość prącia wynosi 5,5 cm. Wzrost chłopca wynosi 178 cm, waga 65 kg.

mikropenis niedorozwoj pracia

W wieku 14,5 lat długość prącia mierzona przy naciśnięciu okolicy nadłonowej wynosi 8 cm.

mikropenis niedorozwoj pracia

W wieku 15,5 lat długość prącia wynosi 8 cm, przy pociąganiu - co jest odpowiednikiem długości we wzwodzie - wynosi 11,5 cm. Wzrost chłopca wynosi 186 cm

mikropenis niedorozwoj pracia

Wiek 15,5 lat. Zdjęcie prącia po odsunięciu napletka.

_Pacjent 3

Chłopiec lat 5, operowany 2 lata wcześniej w innym ośrodku z powodu spodziectwa i skrzywienia prącia. 

mikropenis niedorozwoj pracia

Na zdjęciu widoczne jest nadal istniejące skrzywienie prącia ku dołowi, które jest jeszcze bardziej widoczne we wzwodzie. Prącie jest małe. Ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w połowie długości prącia.

Operacja polegała na wyprostowaniu prącia, a także na przeniesieniu unaczynionego płata skórnego z górnej powierzchni prącia na jego stronę dolną i wytworzeniu z niego brakującego odcinka cewki moczowej.

mikropenis niedorozwoj pracia

Rok po operacji. Ujście cewki jest na szczycie żołędzi. Prącie po operacji i dodatkowym leczeniu powiększyło swoje rozmiary.

mikropenis niedorozwoj pracia

Rok po operacji. Prącie jest proste.

mikropenis niedorozwoj pracia

Rok po operacji. Prącie jest proste (niepełny wzwód).

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan w dwa lata po operacji. W porównaniu ze zdjęciem poprzednim, prącie powiększyło swój obwód (pogrubiało) i nieznacznie wydłużyło się.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan w dwa lata po operacji.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan w dwa lata po operacji (niepełny wzwód).

_Pacjent 4

mikropenis niedorozwoj pracia

Chłopiec 2,5 letni ze spodziectwem mosznowym, niedorozwojem prącia, skrzywieniem brzusznym ( ku dołowi) prącia z przyrośnięciem żołędzi do okolicy ujścia cewki moczowej, z przemieszczeniem prącia ku dołowi. Zewnętrznie narządy wyglądają na obojnacze, ale płeć genetyczna jest męska.

mikropenis niedorozwoj pracia

Po rozchyleniu worka mosznowego i po uniesieniu żołędzi widoczne jest ujście cewki moczowej

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 3 miesiące po operacji, prącie uniesione do góry. Podczas pierwszego etapu operacji uwolniono prącie i ujście cewki moczowej, wyprostowano prącie, przemieszczono je nad worek mosznowy. Ujście cewki znajduje się w dolnej części moszny.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 3 miesiące po operacji.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia, prącie uniesione do góry.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 6 miesięcy po operacji, prącie we wzwodzie jest proste.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 1 rok po operacji.

_Pacjent 5

mikropenis niedorozwoj pracia

Chłopiec lat 11 ze spodziectwem prąciowym, niedorozwojem prącia (długość prącia 2 cm, we wzwodzie 3,5 cm), skrzywieniem żołędzi.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 3 miesiące po rozpoczęciu kuracji wspomagającej zrost prącia. Prącie w stanie wzwodu (5cm). Widoczne pochylenie żołędzi ku dołowi.

mikropenis niedorozwoj pracia

Pacjent po leczeniu, prącie powiększyło się (długość prącia 3,5 cm). Widoczne skrzywienie żołędzi.

mikropenis niedorozwoj pracia

Ujście cewki moczowej jest położone poniżej żołędzi. Na żołędzi jest widoczne tylko płytkie zagłębienie w miejscu gdzie powinno być ujście cewki moczowej.

mikropenis niedorozwoj pracia

Podczas operacji wyprostowano żołądź sposobem własnym, odtworzono cewkę moczową i doprowadzono ją na szczyt żołędzi a także pokryto cewkę powięzią i skórą.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 10 miesięcy po operacji. Szerokie ujście cewki moczowej znajduje się nieco poniżej szczytu żołędzi. Leczenie spowodowało powiększenie prącia.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 1,5 roku po operacji i po kontynuacji pobudzania wzrostu prącia. Długość prącia 6 cm, we wzwodzie 9 cm.

_Pacjent 6

mikropenis niedorozwoj pracia

Dziecko lat 9, z dużą nadwagą, w miejscu prącia widoczny jest tylko napletek, całe prącie jest umieszczone pod skórą. Widoczne blizny na podbrzuszu po operacjach obustronnego wnętrostwa (jądro niezstąpione, wnętrostwo), które odbyły się w innym ośrodku, jednak nadal jądro prawe nie jest obecne w worku mosznowym.

mikropenis niedorozwoj pracia

Czasami ponad powierzchnię podbrzusza wysuwa się tylko część żołędzi prącia, którą widać poprzez skórę prącia.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan po operacji. Prącie jest widoczne ponad powierzchnią podbrzusza. Widok z boku.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan po operacji. Prącie jest widoczne ponad powierzchnią podbrzusza. Widok od góry. Zaznaczone zagłębienie skóry wokół prącia i dalej na zewnątrz uwypuklenie warstwy tłuszczowej.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 2 lata po operacji. Widok od dołu, prawidłowy kąt prąciowo-mosznowy.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 2 lata po operacji. Widok na prącie z boku, prawidłowy kąt prąciowo-mosznowy, oba jadra w worku mosznowym.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 2 lata po operacji. Widok od góry, wielkość prącia po operacji i po leczeniu prawidłowa, zaznaczony kąt łonowo-prąciowy, oba jadra w worku mosznowym.

_Pacjent 7

mikropenis niedorozwoj pracia

Chłopiec 12 letni, po 3 operacjach spodziectwa (w innym szpitalu), z 3 przetokami cewkowo-skórnymi, z niedorozwojem prącia (długość prącia 2,5 cm, we wzwodzie 4,5 cm). Widoczna pooperacyjne uwypuklenie blizny na żołędzi po stronie prawej (po rozejściu się szwów na żołędzi).

mikropenis niedorozwoj pracia

Poniżej rowka zażołędnego po stronie prawej widoczne przetoki cewkowo-skórne.

mikropenis niedorozwoj pracia

Po 2 miesiącach leczenia długość prącia wynosi 4 cm a we wzwodzie 7 cm.

mikropenis niedorozwoj pracia

Po 2 miesiącach leczenia długość prącia wynosi 4 cm a we wzwodzie 7 cm. 
Widoczne są przetoki a także częściowe rozejście się brzegów zszywanej uprzednio żołędzi.

mikropenis niedorozwoj pracia

Po 6 miesiącach leczenia długość prącia wynosi 5 cm, we wzwodzie 9 cm. Widoczne przetoki cewkowo-skórne.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan przed operacją zszycia przetok cewkowo-skórnych.

mikropenis niedorozwoj pracia

Stan 2 dni po operacji zszycia przetok cewkowo-skórnych i po usunięciu wyrośli na żołędzi (widoczna na fot. 1).

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik