Krótkie wędzidełko napletka - operacja wydłużenia wędzidełka i zdjęcia z wyniku operacji

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

PACJENT 1

krotkie wedzidelko

Krótkie wędzidełko

krotkie wedzidelko

Stan po operacji

PACJENT 2

krotkie wedzidelko

Krótkie wędzidełko

krotkie wedzidelko

Stan po operacji

PACJENT 3

krotkie wedzidelko

Krótkie wędzidełko

krotkie wedzidelko

Stan po operacji

PACJENT 4

krotkie wedzidelko

Krótkie wędzidełko

krotkie wedzidelko

Stan po operacji