_Choroba Peyroniego_

_Technika małoinwazyjnej operacji w chorobie Peyroniego_

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński

_Pacjent 1

choroba peyroniego

Przed operacją. Skrzywienie prącia ku górze

choroba peyroniego

prącie we wzwodzie w czasie operacji

choroba peyroniego

 Stan po zakończeniu operacji 

choroba peyroniego

Stan 1 rok po operacji. Prącie we wzwodzie jest proste,  

_Pacjent 2

choroba peyroniego

Wzwód w czasie operacji, skrzywienie prącia ku górze ok. 90 stopni

choroba peyroniego

Nacięcie skórne podłużne od dołu

choroba peyroniego

Stan po założeniu szwów prostujących. Po drugiej stronie cewki (widoczna powyżej szwów) są podobne 3 rzędy szwów

choroba peyroniego

Wzwód śródoperacyjny, prącie jest proste.

choroba peyroniego

Stan po zszyciu rany

_Pacjent 3

choroba peyroniego

Wzwód śródoperacyjny, skrzywienie ku górze ok. 90 stopni

choroba peyroniego

Wzwód po wykonaniu operacji, prącie jest proste

© 2023 Projekt, wykonanie, opieka nad stroną Paweł Piotr Kowalik