Zrośnięcie żołędzi i napletka - dokumentacja leczenia operacyjnego
Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński
Pacjent 1, fot. 1. Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), nadal utrzymuje się zwężenie napletka oraz zrost żołędzi i napletka, widok od dołu.
Pacjent 1, fot. 2. Widok na zrośnięcie z prawej strony.
Pacjent 1, fot. 3. Widok na zrośnięcie z lewej strony.
Pacjent 1, fot. 4. Stan 9 tygodni po operacji rozdzielenia zrostu i usunięcia blizn po poprzedniej operacji, widok od dołu. Rowek zażołędny jest odtworzony.
Pacjent 1, fot. 5. Stan 9 tygodni po operacji rozdzielenia zrostu i usunięcia blizn po poprzedniej operacji, widok z boku.
 
 
Pacjent 2, fot. 1. Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), bardzo rozległe zrośnięcie żołędzi i napletka, nasilone zmiany zanikowo-zapalne na żołędzi i napletku, zwężenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej. Widok z góry.
Pacjent 2, fot. 2. Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), bardzo rozległe zrośnięcie żołędzi i napletka, nasilone zmiany zanikowo-zapalne na żołędzi i napletku, zwężenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej. Widok z boku.
Pacjent 2, fot. 3. Stan 6 tygodni po operacji. Żołądź jest uwolniona od zrostu, stan zapalny znacznie się zmniejszył. Rowek zażołędny jest odtworzony. Ujście zewnętrzne cewki moczowej jest ma większą szerokość.
Pacjent 2, fot. 4. Stan 6 tygodni po operacji. Opis jak pod zdjęciem nr 3. Widok z boku.
Pacjent 2, fot. 5. Stan 8 tygodni po operacji. Żołądź jest całkowicie uwolniona od zrostu z napletkiem, zmiany zanikowe na żołędzi wymagają dłuższego leczenia.
Pacjent 2, fot. 6. Stan 8 tygodni po operacji. Widok z boku. Wyraźnie zaznaczona granica pomiędzy żołędzią i napletkiem.
Pacjent 2, fot. 7. Stan 8 tygodni po operacji. Widok na dolną powierzchnię prącia. Rowek zażołędny jest odtworzony.
Pacjent 2, fot. 8. Stan 8 tygodni po operacji. Ujście zewnętrzne cewki moczowej jest szerokie.
Pacjent 2, fot. 9. Stan 3 miesiące po operacji. Rowek zażołędny wyraźnie widoczny. Część nabłonka na żołędzi prawidłowa, dalsze natłuszczanie żołędzi jest konieczne. Kontynuowane jest leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.
Pacjent 2, fot. 10. Opis jw.
Pacjent 2, fot. 11. Opis jw.
Pacjent 2, fot. 12. Opis jw.
 
 
Pacjent 3, fot. 1. Stan po operacji stulejki (w innym ośrodku), rozległe zrośnięcie żołędzi i napletka, nasilone zmiany zanikowe na żołędzi i napletku (również bliznowacenie).
Pacjent 3, fot. 2. Opis jw. Widok z góry.
Pacjent 3, fot. 3. Opis jw. Widok z boku.
Pacjent 3, fot. 4. Opis jw. Widok z dołu.
Pacjent 3, fot. 5 Stan 1 miesiąc po operacji. Wyraźnie zaznaczona granica żołędzi rowka zażołędnego. Większość powierzchni żołędzi pokryta nabłonkiem, część w trakcie gojenia się.
Pacjent 3, fot. 6 Opis jw. Widok z boku.
Pacjent 3, fot. 7 Opis jw. Widok z góry.
Pacjent 3, fot. 8 Opis jw. Widok na szczyt żołędzi. Ujście cewki moczowej nie jest zwężone.
Pacjent 3, fot. 9 Stan 7 tygodni po operacji. Widok z góry. Żołądź pokryta nabłonkiem, w niektórych miejscach jeszcze gojenie trwa i wymaga dalszego leczenia. Wyraźnie zaznaczona granica żołędzi rowka zażołędnego. Rozpoczęto leczenie zmniejszające blizny pooperacyjne.
Pacjent 3, fot. 10 Opis jw. Widok z dołu.
Pacjent 3, fot. 11 Opis jw. Widok z góry i z boku.
Pacjent 3, fot. 12 Opis jw. Widok z boku.