Spodziectwo u dzieci
Spodziectwo u dzieci - dokumentacja leczenia, część 1.

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci) Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński

spodziectwo, spodziectwo u dzieci, przetoka cewkowo-skórna, zwężenie cewki moczowej, prącie pokryte, prącie pogrążone, skrzywienie prącia, niedorozwój prącia, chirurgia prącia, chirurg dziecięcy, urolog dziecięcy, urologia dziecięca
Pacjent 1. Dziecko 8-letnie po operacji spodziectwa w innym ośrodku. Dwa lata wcześniej wytworzono obwodowy, brakujący odcinek cewki moczowej. Po operacji powstała przetoka cewkowo-skórna. Skrzywienie boczne (w lewo) prącia - widoczne tylko we wzwodzie - nie zostało skorygowane.
Pacjent 1. Przetoka cewkowo-skórna została zeszyta. Wykonano operację wyprostowania prącia. "Sztuczny wzwód" wykazał, że prącie jest proste.
Pacjent 1. Wygląd prącia pół roku po operacji
Pacjent 1. Wygląd prącia w pół roku po operacji. Ujście cewki moczowej jest na szczycie żołędzi.
Pacjent 2. Dziecko 4-letnie z ujściem cewki na dolnej powierzchni prącia,z ujściem cewki w połowie jego długości. Widoczny cewnik w cewce moczowej.
Pacjent 2. Stan po operacji. Ujście cewki znajduje się na szczycie żołędzi.
 
Dziecko 3. Chłopiec w wieku 5 lat z ciężką postacią spodziectwa. Ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w górnej części worka mosznowego.
Dziecko 3. Wyraźne widoczne skrzywienie prącia ku dołowi, które towarzyszy spodziectwu oraz niedorozwój prącia. Operacja polegała na wyprostowaniu prącia poprzez fałdowanie osłonki białawej oraz na wytworzeniu brakującego odcinka cewki moczowej przy wykorzystaniu unaczynionego płatka skórnego, który został przemieszczony z grzbietowej powierzchni prącia. Wytworzono cewkę, której ujście zostało umieszczone na szczycie żołędzi. W 7 dni po operacji dziecko oddaje mocz bez trudności, szerokim strumieniem.
Dziecko 3. Zdjęcie po 4 miesiącach od operacji (widok z góry).
Dziecko 3. Zdjęcie po 4 miesiącach od operacji (widok z dołu).
Dziecko 3. Pięć miesięcy po operacji dziecko oddaje mocz szerokim strumieniem przez ujście cewki moczowej na szczycie żołędzi.
Dziecko 3. Przepływ moczu przez wytworzoną cewkę jest prawidłowy. Objętość wydalonego moczu 233ml. Nie stwierdza się zalegania moczu po mikcji. Wartości liczbowe i kształt krzywej przepływu cewkowego są prawidłowe.
 
Dziecko 4. Chłopiec lat 5, operowany 2 lata wcześniej w innym ośrodku z powodu spodziectwa i skrzywienia prącia. Na zdjęciu widoczne jest nadal istniejące skrzywienie prącia ku dołowi, które jest jeszcze bardziej widoczne we wzwodzie. Prącie jest małe.
Dziecko 4. Ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w połowie długości prącia.
Operacja polegała na wyprostowaniu prącia a także na przeniesieniu unaczynionego płata skórnego z górnej powierzchni prącia na jego stronę dolną i wytworzeniu z niego brakującego odcinka cewki moczowej.
Dziecko 4. Rok po operacji. Ujście cewki jest na szczycie żołędzi. Prącie po operacji i dodatkowym leczeniu powiększyło swoje rozmiary.
Dziecko 4. Rok po operacji. Prącie jest proste.
Dziecko 4. Rok po operacji. Prącie jest proste (niepełny wzwód).
Dziecko 4. Stan w dwa lata po operacji. W porównaniu z poprzednim zdjęciem prącie powiększyło swój obwód (pogrubiało) i nieznacznie wydłużyło się.
Dziecko 4. Stan dziecka dwa lata po operacji - dziecko swobodnie oddaje mocz przez ujście cewki moczowej znajdujące się na szczycie żołędzi.
 
Dziecko 5. Spodziectwo prąciowe - ujście cewki moczowej znajduje się ok. 0,5 cm poniżej rowka zażołędnego.
Dziecko 5. Początek operacji. Cewnik przez ujście cewki wprowadzony do pęcherza moczowego.
Dziecko 5. Stan po operacji. Ujście cewki znajduje się na szczycie żołędzi (widok z boku).
Dziecko 5. Stan po operacji. Ujście cewki znajduje się na szczycie żołędzi (widok z dołu).
 
Dziecko 6. Spodziectwo rowkowe (ujście cewki moczowej znajduje się w rowku zażołędnym).
Dziecko 6. Stan po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.
 
Dziecko 7. Przetoka cewkowo-skórna w rowku zażołędnym. Stan po operacji spodziectwa prąciowego wykonanej w innym szpitalu.
Dziecko 7. Stan po operacji zszycia przetoki.
 
Dziecko 8. Stan po trzech operacjach w innym szpitalu. Znieksztalcenie żołędzi i napletka. Niedorozwój prącia. Przetoka cewkowo-skórna (niewidoczna na tym zdjęciu).
Dziecko 8. Duża przetoka cewkowo-skórna na bocznej powierzchni prącia, w rowku zażołędnym. Ze względu na obfity wyciek moczu przez przetokę chłopiec mógł oddawać mocz tylko w pozycji siedzącej.
Dziecko 8. Dwa tygodnie po operacji zszycia przetoki. Dziecko swobodnie oddaje mocz tylko przez ujście na szczycie żołędzi.
Dziecko 8. Stan 2 miesiące po operacji. Operowana okolica jest wygojona.