Spodziectwo u dorosłych - dokumentacja leczenia
Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński

spodziectwo, spodziectwo u dorosłych, przetoka cewkowo-skórna, zwężenie cewki moczowej, prącie pokryte, prącie pogrążone, skrzywienie prącia, chirurgia prącia, urolog, urologia
Pacjent 1. Ujście zewnętrzne cewki moczowej jest położone w rowku zażołędnym (strzałka). Nieprawidłowy kształt żołędzi.
Pacjent 1. Etap operacji: nacięcia na żołędzi i wytworzenie płata skórnego dla wytworzenia cewki.
Pacjent 1. Efekt osiągnięty w wyniku operacji. Ujście cewki jest na szczycie żołędzi. Kształt żołędzi jest prawidłowy.
Wyniki:

Voiding Time            T100       21 s
Flow Time                 TQ          21 s
Time to max Flow     TQmax    8 s
Max Flowrate           Qmax     25.4 ml/s.
Average Flowrate    Qave     16.1 ml/s
Voided Volume         Vcomp   336 ml
Pacjent 1. Badanie przepływu cewkowego po operacji. Wynik badania świadczy o prawidłowym przepływie moczu i o prawidłowej szerokości wytworzonej cewki moczowej.
Pacjent 2. Ujście cewki położone jest poniżej żołędzi (strzałka). Nieprawidłowy kształt żołędzi. Skrzywienie prącia ku dołowi jako wada towarzysząca spodziectwu (widoczna tylko we wzwodzie).
Pacjent 2. Stan po operacji: ujście cewki moczowej jest szerokie i położone na szczycie żołędzi. W czasie tej samej operacji dokonano rekonstrukcji skrzywienia prącia.
 
Pacjent 3. Pacjent w wieku 18 lat po przebytych 5 operacjach spodziectwa (w innym ośrodku). Ujście cewki znajduje się w dolnej części żołędzi a w odcinek prąciowy cewki moczowej jest zwężony i występuje w tej
części cewki 5 przetok cewkowo-skórnych. Przez te przetoki przy mikcji wycieka mocz.
Pacjent 3. Podłużnie nacięto przetoki i otwarto zwężony odcinek cewki moczowej.
Pacjent 3. Zwężoną cewkę nacięto i wprowadzono do niej cewnik,
Pacjent 3. Cewkę moczową zeszyto
Pacjent 3. Widok po zeszyciu skóry nad rekonstruowanym odcinkiem cewki moczowej.
Pacjent 3. Wytworzenie cewki w odcinku żołędziowym
Pacjent 3. Stan po zeszyciu żołędzi
Pacjent 3. Pacjent swobodnie oddaje mocz w 7 dni po operacji
 
 
Pacjent 4. lat 20. Urodził się z wadą wrodzoną - spodziectwem (ujście zewnętrzne cewki moczowej było umiejscowione w górnej części moszny) i z towarzyszącym tej wadzie brzusznym skrzywieniem prącia. W wieku 4 lat przebył operację wyprostowania prącia a następnie w wieku 6 i 7 przebył dwie operacje wytworzenia brakującego odcinka cewki moczowej (wszystkie zabiegi były wykonane w innym szpitalu). W wyniku tych operacji prącie całkowicie zostało przemieszczone pod skórę (duże bliznowacenie pooperacyjne i skrócenie cewki wciągało prącie pod skórę) co dało obraz prącia pokrytego (pogrążonego) jak i kalectwa pooperacyjnego.
Pacjent 4. Prącie całkowicie schowane pod skórą (widok ze strony lewej)
Pacjent 4. Prącie całkowicie schowane pod skórą (widok ze strony prawej)
Pacjent 4. Dla oddania moczu pacjent pociągał za umieszczoną pod skórą żołądź, wyciągał prącie ponad poziom skóry.
Pacjent 4. Dopiero mocniejsze pociąganie za żołądź powodowało, że ukazywało się ujście cewki moczowej (widoczny wprowadzony przez to ujście cewnik) co umożliwiało oddanie moczu. Po uwolnieniu żołędzi zbyt krótka cewka moczowa i blizny natychmiast wciągały prącie pod skórę w okolicy podłonowej.
Podczas operacji etapowo przecięto i usunięto masywne blizny zaginające prącie i utrzymujące je pod skórą. Uwolniono bliznowate połączenie nadmiernie naciągniętej, zbyt krótkiej cewki moczowej, która dodatkowo zaginała prącie i jej ujście wszyto bez napięcia do skóry w górnej części moszny. Ponieważ "sztuczny wzwód" wykazał, że skrzywienie prącia miało też przyczynę wrodzoną (blizny i zbyt krótka cewka na tym etapie operacji nie zaginały już prącia) wykonano wyprostowanie prącia sposobem Yachia.
Pacjent 4. Pobrano przeszczep z błony śluzowej wewnętrznej powierzchni policzka.
Pacjent 4. Zeszyto wewnętrzną powierzchnię policzka po pobraniu przeszczepu.
Pacjent 4. Przeszczep wszyto na dolną powierzchnię prącia. Będzie on wykorzystany do rekonstrukcji cewki moczowej podczas następnego etapu operacji.
Pacjent 4. Widok na prącie od góry. Po operacji całe prącie zostało umieszczone we właściwej anatomicznej pozycji.
Pacjent 4. Stan 6 miesięcy po operacji
Pacjent 4. Stan 6 miesięcy po operacji, widok od góry. Prącie po uwolnieniu go z blizn (prącie pokryte) utrzymuje się w pozycji prawidłowej.
Pacjent 4. Położenie ujścia zewnętrznego cewki znajduje się w środkowej części worka mosznowego.
Pacjent 4. Zakreślona linia pokazuje długość i szerokość fragmentu błony śluzowej i skóry, z których zostanie wytworzona cewka moczowa
Pacjent 4. Stan po wytworzeniu cewki moczowej i zszyciu jej części żołędziowej.
Pacjent 4. Stan po zszyciu skóry i po zakończeniu operacji
Pacjent 4. Przepływ cewkowy moczu (przy oddawaniu moczu) jest prawidłowy (wykres jak i czas oraz prędkość przepływu).
 
 
Pacjent 5. lat 24 kilkakrotnie operowany (w innym ośrodku) w okresie dziecięcym
z powodu spodziectwa. Skrzywienie brzuszne prącia nie zostało skorygowane.
Pacjent 5. Ujście cewki moczowej znajduje się poniżej rowka zażołędnego. Ze względu na obecność w napletku wielu otworów (powstały po poprzednich operacjach) mocz wycieka całą dolną jego powierzchnią. Dlatego przy oddawaniu moczu pacjent musi zsuwać napletek poza ujście cewki moczowej.
Pacjent 5.Wygląd dolnej części prącia przed operacją.
Pacjent 5.Prącie we wzwodzie - skrzywienie brzuszne prącia.
Pacjent 5.Stan po wytworzeniu obwodowego odcinka cewki moczowej z doprowadzeniem ujścia cewki na szczyt żołędzi. Prącie wyprostowano, usunięto napletek i znamię barwnikowe.
 
 
Pacjent 6. foto 1. Pacjent lat 16 po operacji spodziectwa prąciowego (w innym szpitalu). Wystąpiło częściowe rozejście się żołędzi, w odcinku wytworzonej cewki powstało zwężenie (widoczne na zdjęciu na szczycie żołędzi) jak i liczne przetoki.
Pacjent 6.foto 2. Zdjęcie dolnej powierzchni prącia. Widoczne rozejście się żołędzi oraz liczne przetoki cewkowo-żołędziowe.
Pacjent 6. foto 3. Stan po rozcięciu zwężonego odcinka cewki moczowej. Do tego odcinka cewki doszyto unaczyniony płat skóry a następnie wykonano plastyczne zszycie żołędzi.
Pacjent 6. foto 4. Widok po operacji. Żołądź jest odtworzona, ujście cewki moczowej jest szerokie.