Spodziectwo u dzieci - dokumentacja leczenia, część 2

Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci)
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

Pacjent 1. foto 1: Chłopiec 2,5 letni ze spodziectwem mosznowym, niedorozwojem prącia, skrzywieniem brzusznym ( ku dołowi) prącia z przyrośnięciem żołędzi do okolicy ujścia cewki moczowej, z przemieszczeniem prącia ku dołowi. Zewnętrznie narządy wyglądają na obojnacze, ale płeć genetyczna jest męska.
Pacjent 1. foto 2: Po rozchyleniu worka mosznowego i po uniesieniu żołędzi widoczne jest ujście cewki moczowej.
Pacjent 1. foto 3: Stan 3 miesiące po operacji, prącie uniesione do góry. Podczas pierwszego etapu operacji uwolniono prącie  i ujście cewki moczowej, wyprostowano prącie, przemieszczono je nad worek mosznowy. Ujście cewki znajduje się w dolnej części moszny.
Pacjent 1. foto 4: Stan 3 miesiące po operacji.
Pacjent 1. foto 5: Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia
Pacjent 1. foto 6: Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia, prącie uniesione do góry.
Dziecko 1. foto 7: Stan 6 miesięcy po operacji, prącie we wzwodzie jest proste.
Dziecko 1. foto 8: Stan 1 rok po operacji.
 
 
Dziecko 2. foto 1: Chłopiec 14-letni po operacji spodziectwa prąciowego, po której  wytworzyła się przetoka cewkowo-skórna. Cztery razy w różnych szpitalach bez powodzenia wykonywano operacje zszycia przetoki. Podczas oddawania moczu występuje duży wyciek przez przetokę.
Dziecko 2. foto 2: Uniesienie skóry nad przetoką pokazuje jej wielkość.
Dziecko 2. foto 3: Stan po operacji wielowarstwowego zszycia przetoki
Dziecko 2. foto 4: Stan 4 miesiące po operacji. Miejsce po przetoce całkowicie zarośnięte. Chłopiec oddaje mocz tylko przez ujście cewki moczowej znajdujące się na szczycie żołędzi.
Dziecko 3. foto 1. Chłopiec 7 letni ze spodziectwem prąciowym. Rok wcześniej miał wykonane nacięcie zwężonego ujścia cewki moczowej, które oprócz trudności w oddawaniu moczu spowodowało przerost mięśniówki pęcherza moczowego z objawami częstomoczu.
Dziecko 3. foto 2. Podczas operacji wydłużono naturalną cewkę dziecka i jej szczyt  umieszczono wewnątrz żołędzi. Cewkę pokryto warstwą powięziową i skórą. Po operacji ujście cewki moczowej znajduje się w górnej części żołędzi.
Dziecko 3. foto 3. Stan 11 miesięcy po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.
Dziecko 4. foto 1. Chłopiec lat 11 ze spodziectwem prąciowym, niedorozwojem prącia, skrzywieniem żołędzi.
Dziecko 4. foto 2. Prącie w stanie wzwodu. Widoczne pochylenie żołędzi ku dołowi
Dziecko 4.foto 3. Pacjent po leczeniu, prącie powiększyło się. Widoczne skrzywienie żołędzi
Dziecko 4. foto 4. Ujście cewki moczowej jest położone poniżej żołędzi. Na żołędzi jest widoczne tylko płytkie zagłębienie w miejscu gdzie powinno być ujście cewki moczowej.
Dziecko 4. foto 5. Podczas operacji wyprostowano żołądź sposobem własnym, odtworzono cewkę moczową i doprowadzono ją na szczyt żołędzi a także pokryto cewkę powięzią i skórą.
Dziecko 4. foto 6. Stan 10 miesięcy po operacji. Szerokie ujście cewki moczowej znajduje się nieco poniżej szczytu żołędzi.
Dziecko 5.foto 1. Ujście cewki znajduje się na wysokości rowka zażołędnego.
Dziecko 5. foto 2. Zdjęcie wykonane na początku operacji. Wąskie ujście widoczne na wysokości rowka zażołędnego.
Dziecko 5. foto 3. Podczas operacji wydłużono własną cewkę moczową pacjenta a jej niedorozwinięty, końcowy odcinek pokryto ciałami gąbczastymi i umieszczono wewnątrz  żołędzi. Ze względu na skrzywienie prącia ku dołowi wyprostowano je sposobem własnym.
Stan po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.
Dziecko 5. foto 4. Stan po operacji. Ujście cewki moczowej znajduje się na szczycie żołędzi.
spodziectwo, spodziectwo u dzieci, spodziectwo prąciowe, spodziectwo mosznowe, niedorozwój prącia, skrzywienie prącia, zwężenie cewki moczowej, przetoka cewkowo-skórna, urolog dziecięcy, chirurg dziecięcy