Mikropenis - niedorozwój prącia - dokumentacja fotograficzna leczenia
Z Gabinetu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Męskich Narządów Moczowo-Płciowych (dla dorosłych i dla dzieci)
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Perdzyński

spodziectwo, spodziectwo u dzieci, przetoka cewkowo-skórna, zwężenie cewki moczowej, prącie pokryte, prącie pogrążone, skrzywienie prącia, jądro niezstąpione, wnętrostwo, chirurgia dziecięca, chirurg dziecięcy, urolog dziecięcy, urologia dziecięca

Pacjent 1. Chłopiec 3,5 letni z powodu jąder niezstąpionych (wnętrostwo obustronne) przebył kolejno (w wieku 1,5r po lewej, w wieku 2 lat po stronie prawej) dwie operacje (w innym ośrodku) w celu sprowadzenia jąder do moszny. Udało się wykonać przemieszczenie jąder z górnej do dolnej części kanału pachwinowego. Po przejęciu opieki nad dzieckiem (w wieku 3 lat) wykonaliśmy operację obustronnego sprowadzenia jąder do moszny i operację stulejki. Stwierdziliśmy niedorozwój prącia wymagający leczenia.

Pacjent 1. Długość prącia mierzona na jego stronie grzbietowej wynosiła 1 cm, po naciśnięciu poduszki tłuszczowej nadłonowej – 1,5 cm.Obwód prącia wynosił 3,5cm. Trzon prącia był jednak wąski, niedorozwinięty. Szerokość żołędzi wynosiła 5 mm.
Pacjent 1. Inne zdjęcie przed podjęciem leczenia.
Pacjent 1. Po dwumiesięcznym leczeniu: długość prącia – 2 cm, po naciśnięciu poduszki tłuszczowej nadłonowej – 3 cm, szerokość żołędzi 1 cm, obwód prącia – 5 cm.
Pacjent 1. Inne zdjęcie po zakończeniu obecnego etapu kuracji.
Dalsze kontrolne badanie dziecka przewidziano za 3 miesiące.
 
Pacjent 2. Zgłosił się na konsultację w wieku lat 13. Stwierdziłem obustronne wnętrostwo (wcześniej nie leczone) i stulejkę oraz niedorozwój prącia. Tydzień później wykonałem operację sprowadzenia obu jąder do worka mosznowego oraz operację plastyczną napletka.
Pacjent 2. W 2 miesiące po operacji jądra są obustronnie w worku mosznowym. Niedorozwój prącia (długość 3 cm, przy pociąganiu 3,5 cm).
Pacjent 2. W 2 miesiące po operacji napletek można swobodnie zsunąć poza żołądź.
Pacjent 2. W 7 m-cy po operacji oraz w 5 m-cy po rozpoczęciu kuracji pobudzającej rozwój prącia długość prącia wynosi 4,5 cm.
Pacjent 2. W 7 m-cy po operacji oraz w 5 m-cy po rozpoczęciu kuracji pobudzającej rozwój prącia długość prącia mierzona przy naciśnięciu okolicy nadłonowej - wynosi 6,5 cm a przy pociąganiu prącia wynosi 7 cm.
Pacjent 2. W wieku 14,5 lat długość prącia wynosi 5,5 cm. Wzrost chłopca wynosi 178 cm, waga 65 kg.
Pacjent 2. W wieku 14,5 lat długość prącia mierzona przy naciśnięciu okolicy nadłonowej wynosi 8 cm.
Pacjent 2. W wieku 15,5 lat długość prącia wynosi 8 cm, przy pociąganiu - co jest odpowiednikiem długości we wzwodzie - wynosi 11,5 cm. Wzrost chłopca wynosi 186 cm,
Pacjent 2. Wiek 15,5 lat. Zdjęcie prącia po odsunięciu napletka.
 
 

Pacjent 3. Chłopiec lat 5, operowany 2 lata wcześniej w innym ośrodku z powodu spodziectwa i skrzywienia prącia. Na zdjęciu widoczne jest nadal istniejące skrzywienie prącia ku dołowi, które jest jeszcze bardziej widoczne we wzwodzie. Prącie jest małe. Ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się w połowie długości prącia.
Operacja polegała na wyprostowaniu prącia a także na przeniesieniu unaczynionego płata skórnego z górnej powierzchni prącia na jego stronę dolną i wytworzeniu z niego brakującego odcinka cewki moczowej.

Pacjent 3. Rok po operacji. Ujście cewki jest na szczycie żołędzi. Prącie po operacji i dodatkowym leczeniu powiększyło swoje rozmiary.
Pacjent 3. Rok po operacji. Prącie jest proste.
Pacjent 3. Rok po operacji. Prącie jest proste (niepełny wzwód).
Pacjent 3. Stan w dwa lata po operacji. W porównaniu ze zdjęciem poprzednim, prącie powiększyło swój obwód (pogrubiało) i nieznacznie wydłużyło się.
Pacjent 3. Stan w dwa lata po operacji.
Pacjent 3. Stan w dwa lata po operacji (niepełny wzwód).
 
Pacjent 4, fot. 1: Chłopiec 2,5 letni ze spodziectwem mosznowym, niedorozwojem prącia, skrzywieniem brzusznym ( ku dołowi) prącia z przyrośnięciem żołędzi do okolicy ujścia cewki moczowej, z przemieszczeniem prącia ku dołowi. Zewnętrznie narządy wyglądają na obojnacze, ale płeć genetyczna jest męska.
Pacjent 4, fot. 2: Po rozchyleniu worka mosznowego i po uniesieniu żołędzi widoczne jest ujście cewki moczowej.
Pacjent 4, fot. 3: Stan 3 miesiące po operacji, prącie uniesione do góry. Podczas pierwszego etapu operacji uwolniono prącie i ujście cewki moczowej, wyprostowano prącie, przemieszczono je nad worek mosznowy. Ujście cewki znajduje się w dolnej części moszny.
Pacjent 4, fot. 4: Stan 3 miesiące po operacji.
Pacjent 4, fot. 5: Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia
Pacjent 4, fot. 6: Stan 6 miesięcy po operacji, po leczeniu niedorozwoju prącia, prącie uniesione do góry.
Pacjent 4, fot. 7: Stan 6 miesięcy po operacji, prącie we wzwodzie jest proste.
Pacjent 4, fot. 8: Stan 1 rok po operacji.
 
Pacjent 5, fot. 1. Chłopiec lat 11 ze spodziectwem prąciowym, niedorozwojem prącia (długość prącia 2 cm, we wzwodzie 3,5 cm), skrzywieniem żołędzi.
Pacjent 5, fot. 2. Stan 3 miesiące po rozpoczęciu kuracji wspomagającej zrost prącia. Prącie w stanie wzwodu (5cm). Widoczne pochylenie żołędzi ku dołowi.
Pacjent 5, fot. 3. Pacjent po leczeniu, prącie powiększyło się (długość prącia 3,5 cm). Widoczne skrzywienie żołędzi.
Pacjent 5, fot. 4. Ujście cewki moczowej jest położone poniżej żołędzi. Na żołędzi jest widoczne tylko płytkie zagłębienie w miejscu gdzie powinno być ujście cewki moczowej.
Pacjent 5, fot. 5. Podczas operacji wyprostowano żołądź sposobem własnym, odtworzono cewkę moczową i doprowadzono ją na szczyt żołędzi a także pokryto cewkę powięzią i skórą.
Pacjent 5, fot. 6. Stan 10 miesięcy po operacji. Szerokie ujście cewki moczowej znajduje się nieco poniżej szczytu żołędzi. Leczenie spowodowało powiększenie prącia.

Pacjent 5, fot 7. Stan 1,5 roku po operacji i po kontynuacji pobudzania wzrostu prącia. Długość prącia 6 cm, we wzwodzie 9 cm.

 
Pacjent 6, fot. 1. Dziecko lat 9, z dużą nadwagą, w miejscu prącia widoczny jest tylko napletek, całe prącie jest umieszczone pod skórą. Widoczne blizny na podbrzuszu po operacjach obustronnego wnętrostwa (jądro niezstąpione, wnętrostwo), które odbyły się w innym ośrodku, jednak nadal jądro prawe nie jest obecne w worku mosznowym.
Pacjent 6, fot. 2. Czasami ponad powierzchnię podbrzusza wysuwa się tylko część żołędzi prącia, którą widać poprzez skórę prącia.
Pacjent 6, fot. 3. Stan po operacji. Prącie jest widoczne ponad powierzchnią podbrzusza. Widok z boku.
Pacjent 6, fot. 4. Stan po operacji. Prącie jest widoczne ponad powierzchnią podbrzusza. Widok od góry. Zaznaczone zagłębienie skóry wokół prącia i dalej na zewnątrz uwypuklenie warstwy tłuszczowej.
Pacjent 6, fot. 5. Stan 2 lata po operacji. Widok od dołu, prawidłowy kąt prąciowo-mosznowy.
Pacjent 6, fot. 6. Stan 2 lata po operacji. Widok na prącie z boku, prawidłowy kąt prąciowo-mosznowy, oba jadra w worku mosznowym.
Pacjent 6, fot. 7. Stan 2 lata po operacji. Widok od góry, wielkość prącia po operacji i po leczeniu prawidłowa, zaznaczony kąt łonowo-prąciowy, oba jadra w worku mosznowym.
 
Pacjent 7, fot. 1. Chłopiec 12 letni, po 3 operacjach spodziectwa (w innym szpitalu), z 3 przetokami cewkowo-skórnymi, z niedorozwojem prącia (długość prącia 2,5 cm, we wzwodzie 4,5 cm). Widoczna pooperacyjne uwypuklenie blizny na żołędzi po stronie prawej (po rozejściu się szwów na żołędzi).
Pacjent 7, fot. 2. Poniżej rowka zażołędnego po stronie prawej widoczne przetoki cewkowo-skórne.
Pacjent 7, fot. 3. Po 2 miesiącach leczenia długość prącia wynosi 4 cm a we wzwodzie 7 cm.
Pacjent 7, fot. 4. Opis jak w zdjęciu poprzednim. Widoczne są przetoki a także częściowe rozejście się brzegów zszywanej uprzednio żołędzi.
Pacjent 7, fot. 5. Po 6 miesiącach leczenia długość prącia wynosi 5 cm, we wzwodzie 9 cm. Widoczne przetoki cewkowo-skórne.
Pacjent 7, fot. 6. Stan przed operacją zszycia przetok cewkowo-skórnych.
Pacjent 7, fot. 7. Stan 2 dni po operacji zszycia przetok cewkowo-skórnych i po usunięciu wyrośli na żołędzi (widoczna na fot. 1).